Šéf belgické zdravotní pojišťovny navrhuje eutanázii pro nejstarší populaci, seniory nazývá páchnoucí horou masa
RSS

Šéf belgické zdravotní pojišťovny navrhuje eutanázii pro nejstarší populaci, seniory nazývá páchnoucí horou masa


V posledních letech se objevuje stále více hlasů, které podporují „dobrovolnou“ eutanazii jen na základě věku. Tedy od určitého věku by se měl člověk nechat dobrovolně uspat. A to obzvlášť ten, který „zatěžuje“ nejen důchodový, ale i zdravotní systém.
Jde zřejmě o hlasy, které mají tuto praxi postupně normalizovat. Mezitím dochází k uzákonění eutanazie v mnoha zemích, přičemž postupně se tyto zákony „změkčují.“
Zpočátku cílí pouze na těžce nevyléčitelně nemocné, ale časem i na psychicky nemocné – jinak fyzicky zdravé  – lidi, ale i na invalidy nebo příliš chudé.
Zmínky o eutanazii starších lidí – zpravidla ve věku od 75 – 80 let – jen pro jejich věk, se objevují stále častěji, což jasně ukazuje, kdo další bude na seznamu těch, kteří budou podstupovat asistovanou smrt.
Nyní se takový hlas ozval z nejvyšších pater belgické zdravotní pojišťovny, samozřejmě se zdůvodněním, že zdravotnictví „sype“ do starých lidí příliš mnoho peněz.
Luc Van Gorp, prezident organizace Christian Mutuality, prosazoval sebevraždu pro starší lidi, kteří jsou „unaveni životem“ a šokujícím způsobem popsal seniory jako „horu masa,“ která „začíná páchnout.“
Prezident největšího belgického zdravotnického fondu prosazuje eutanazii jako řešení problému stárnoucí populace v zemi.Luc Van Gorp, šéf organizace Christian Mutuality (CM),  poukázal  na to, že počet lidí starších 80 let v Belgii se do roku 2050 zdvojnásobí na 1,2 milionu, což vyvine velký finanční tlak na systém zdravotní péče a pojišťovny.
Podle  deníku De Specialist  Van Gorp řekl, že problém nelze vyřešit více penězi a vyzval k „radikálně odlišnému přístupu.“
„Lékaři a další zdravotníci nyní dělají vše, co je v jejich silách, aby všichni žili déle, ale za jakým účelem? Žít déle není samoúčelné, že? Musí to být především o otázce: jak dlouho mohu žít s kvalitou života.“
„A co kategorie starších lidí, kterým se dostává maximální péče, ale přesto nemají takovou kvalitu života, jakou by si přáli? Tato otázka je kladena příliš málo,“ uvedl.
Van Gorp řekl, že kromě současného zákona o eutanazii „by měla existovat také měkčí forma pro lidi, kteří mají pocit, že jejich život je neúplný,“ a dodal, že „mnoho starších lidí je unaveno životem.“
Místo toho, aby tento proces nazýval sebevraždou, která má negativní konotace, raději by to nazval „navrácením života“.
„Vím, že je to citlivé, ale opravdu se musíme odvážit tuto debatu vést.“
Van Gorp dále tvrdil, že náklady na péči o lidi ke konci jejich života nemusí být hodnotné, a jako příklad uvedl „drahé léky“ pro pacienty s rakovinou.
Ve výmluvné poznámce použil manažer k popisu starších občanů metaforu „hory masa, které začínají páchnout.“
„Někdy přirovnávám stárnoucí lidi k hoře masa,“ řekl.
„Ta hora nejprve skončí ve zdravotnictví. Lékaři a nemocnice na tom pracují a vydělávají na tom slušné peníze. Ale jakmile to maso začne zapáchat, předají ho do péče o seniory. Stárnutí však není jen odpovědností lidí, kteří pracují v péči o seniory.“
Zatímco několik levicových a liberálních politiků sympatizuje s Van Gorpovými myšlenkami, podle VRT NWS se vůdce křesťanských demokratů Sammy Mahdi postavil proti plánům a  řekl :
„Pokud je někdo unavený životem a má pocit, že stojí v cestě a už o něho nikdo nestojí, pak jako společnost selháváme.“
Van Gorp zopakoval své myšlenky v rozhovoru pro noviny  DeMorgen,  ve kterém uvedl:
Poptávka po péči se bude v příštích letech jen zvyšovat. Budeme-li pokračovat v tom, co děláme dnes, půjdeme si pro totální krach péče. Tomu můžeme zabránit pouze tehdy, pokud zvolíme radikálně odlišný přístup, od zdravé společnosti, která klade kvalitu života na první místo před kvantitu.
„Řada poskytovatelů zdravotní péče již dlouho naznačuje, že to takto nemůže pokračovat,“ řekl. „Prostě nezbývá dostatek profesionálních rukou, které by poskytly veškerou péči. A jako společnost vytváříme příliš málo prostoru pro péči o ty, kteří jsou nám nejdražší.“
V roce 2002 byla Belgie druhou zemí v období po druhé světové válce, která legalizovala eutanazii (první bylo Holandsko, kde se již také objevily úvahy o eutanazii starých lidí).
V roce 2014 se Belgie stala první zemí, která zrušila věkové omezení eutanazie. V současné době umožňuje eutanazii nezletilým, kteří trpí údajně „nevyléčitelnou“ nemocí, jsou údajně blízko smrti nebo trpí chronickou bolestí a mají souhlas rodičů a lékařů.
V roce 2018  vládní zpráva  odhalila, že v letech 2016 až 2017 dostali smrtící injekce tři nezletilí.
Počet legálních ročních případů eutanazie od její legalizace v roce 2002 neustále roste a v roce 2022  dosáhl  téměř 3 000 případů.
Mimochodem, ředitel belgické pojišťovny by za nějakých cca 20 let mohl být ve věku, který považuje za vhodný k eutanázii. Půjde tedy sám příkladem??Nejčtenější za týden