Vysoká představitelka WHO přiznala, že nesmyslné Covid pasy EU byly ve skutečnosti zaváděny k prosazení schématu digitálního ID
RSS

Vysoká představitelka WHO přiznala, že nesmyslné Covid pasy EU byly ve skutečnosti zaváděny k prosazení schématu digitálního ID


Covid pasy EU, prosazované jako „průkazy bezinfekčnosti,“ ve skutečnosti nikdy žádnou bezinfekčnost neprokazovaly. To bylo jasné každému, kdo nemá hlavu jen k tomu, aby mu nepršelo do krku.
I přes tuto skutečnost byla platnost Covid pasů stále prodlužována v dobách, kdy už bylo známo, že tvrzení o „bezinfekčnosti“ nemůže obstát. Přesto to stále většina lidí akceptovala a nijak jim nevadilo, že nemají s „průkazem bezinfekčnosti“ nic společného.
Od začátku tak bylo jasné, že jejich skutečný účel je zcela jiný.
Mimo zjištění, že masy jsou velmi lehce manipulovatelné a ochotné si jen kvůli získání platného covid pasu nechat vpíchnout experimentální koktejl, si také mohli globální zločinci otestovat, jak by fungovaly digitální identity spojené se systémem sociálních kreditů (bez covid pasu byl vstup do některých prostor pod zcela vylhanou záminkou přísně zakázán).
To nyní ostatně přiznává i jedna z čelních představitelek WHO.
Ve výbušném svědectví vysoká představitelka Světové zdravotnické organizace (WHO) odhalila, že tlak agentury OSN na globální očkovací pasy nebyl nic jiného než podvodná taktika, jak urychlit šíření vakcíny po celém světě a spustit schéma digitálního ID v Evropě.
Dr. Hanna Nohynek (viz titulek), předsedkyně Strategické skupiny expertů na imunizaci WHO a hlavní lékařka finského institutu pro zdraví a sociální péči, ohromila tento týden helsinskou soudní síň svými přiznáními.
Mezi sérií výbušných přiznání Nohynek přiznala, že WHO věděla, že mRNA vakcíny proti Covidu jsou v boji proti viru neúčinné, ale přesto podpořila jejich plošné podávání celosvětové veřejnosti.
Podle Nohynkové WHO tlačila na světové vlády, aby použily očkovací pasy jako donucovací nástroj k vynucení dodržování jejich očkovací agendy, přestože si byla plně vědoma neúčinnosti vakcín při zastavení infekce a přenosu viru.
Její odhalení vyšla najevo během žaloby finského občana Miky Vauhkala, kterému byl odepřen vstup do helsinské kavárny pro chybějící očkovací pas, přestože byl v té době v dobrém zdravotním stavu.
Nohynková dále prozradila, že varovala jak WHO, tak svou vládu před zavedením očkovacích pasů, přičemž zdůraznila, že vakcíny Covid poskytují falešný pocit bezpečí a nezabrání přenosu viru.
Kromě toho zdravotní rizika spojená s injekcí daleko převažují nad omezenými až zanedbatelnými přínosy očkování neúčinnými mRNA vakcínami.
Její varování však zapadla, protože WHO nadále prosazovala jejich přijetí bez ohledu na rizika pro veřejné zdraví.
Již v létě 2021 si WHO a Finský institut pro zdraví byly vědomy nedostatků takzvaných „vakcín“ při zastavení přenosu viru.
Přesto je politici vytrvale prosazovali a WHO se zároveň zasazovala o vytvoření mezinárodního rámce pro bezpečné cestování, což nakonec vedlo k zavedení pasů Covid ve všech členských státech Evropské unie.
Navzdory narůstajícím důkazům o neúčinnosti vakcín rozšířila EU ve spolupráci se Světovým ekonomickým fórem (WEF) systém očkovacích pasů na širší schéma digitálních ID.
Tento krok podtrhl nehorázné přehlížení zájmů veřejného zdraví a neúnavné prosazování agendy hromadného sledování.
Svědectví doktorky Nohynekové vyvolalo otřesy v globálních lékařských kruzích, protože její přiznání přímo zpochybňuje důvěryhodnost oficiálního vyprávění WHO o politice očkování.
Navzdory jejímu vedoucímu postavení v organizaci a její roli nejvyššího úředníka pro imunizaci vrhají její odhalení lepší světlo na to, jak WHO zvládá pandemii.
Svědectví britského kardiologa Dr. Aseema Malhotra, který se objevil u soudu, aby svědčil ve Vauhkalově případu, odráželo obavy Nohynkové ohledně neetických a donucovacích politik očkování.
Malhotra zdůraznil alarmující trend upřednostňování očkovacích kvót před informovaným souhlasem pacienta a lékařskou praxí založenou na důkazech, přičemž zdůraznil potřebu odpovědnosti a transparentnosti v globální správě zdraví.
Když pravda za agendou očkovacích pasů WHO vychází najevo, slouží jako důležitá připomínka důležitosti zpochybňování autority a také nám připomíná, že je nutno pohnat globální elity i jejich slouhy k odpovědnosti za jejich tyranské činy.
Pokud nebude kartel, který stojí za Covidovým podvodem, potrestán za své zločiny, dostane odvahu zajít příště ještě ještě dál.Nejčtenější za týden