Ztráta české státnosti z pohledu symbolů a symbolických událostí
RSS

Ztráta české státnosti z pohledu symbolů a symbolických událostíČeská republika se dobrovolně stává servilní kolonií mravně a intelektuálně vyprázdněného Západu. Naše potupná cesta do otroctví je tak zákonitě lemována událostmi, jež se dotýkají státních symbolů. A některé z těchto příběhů by snad konečně mohly trknout i řadu spících občanů.

Symbolická vláda cizáků
Do významných vládních pozic a do parlamentu se dostali lidé, kteří ani neuměli pořádně česky. Ať už na funkci ministra zahraničí nebo dokonce na funkci premiéra. Symbolizuje to snad, že si Češi neumějí vládnout sami?
Krádež prezidentské standarty z Pražského hradu
19. září 2015, ukradli členové „umělecké skupiny“ Ztohoven na Pražském hradě prezidentskou standartu a vyvěsili místo ní velké červené trenýrky. Za svůj čin dostali podmíněné tresty a pokutu přes 60 tisíc korun. „Standartu tehdy částečně rozstříhali na menší kousky a poslali občanům jako symbol, že jsou jim hodnoty vráceny. Jsem velice rád, že vám tady dnes s mojí ženou Evou můžeme říct, že vnímáme pozici prezidenta a jeho manželky jako službu vám všem, ne sobě. A že jsme skutečně připraveni udělat vše pro to, aby ta změna nastala,“ řekl čerstvý (p) rezident Pavel . Hned poté vojáci hradní stráže opravenou (předpokládám, že za náklady Hradu) standartu rozvinuli. Čili jinými slovy, pokud se bojuje za tu naši správnou věc, pak jsou všechny prostředky povoleny, včetně hanobení té nesprávné hlavy státu. Že s tím nesouhlasíte? Pak zřejmě jenom nechápete náš správný výklad pojmu liberální demokracie. Na celé kauze je také zarážející neschopnost státu, zajistit návrat ukradeného státního symbolu , jsou-li pachatelé usvědčeni a dokonce pravomocně odsouzeni.

České korunovační klenoty v Rakousku

Je s podivem, že není široké veřejnosti známo , že originální gotické královské jablko a žezlo Království českého jsou v pokladnici vídeňského Hofburgu. JUDr. Zdeněk Koudelka, ve své kni ze K orunovační klenoty Království českého v Rakousku , zdůrazňuje vlastnictví klenotů Českou republikou a poukazuje na nechuť orgánů České republiky vlastnictví těchto klenotů prosazovat a alespoň po žádat o jejich vydání , které inicioval v roce 2018 moravský senátor Ivo Valenta. Tento tristní stav trvá doposud.
Státní symboly jak s návodem k pračce
„Státní symboly jsou projevem toho, co ústava České republiky ve své předmluvě prezentuje, kdy se odvolává na tradici těchto zemí a co v sobě velký státní znak v sobě spojuje. Obzvláště, když se nám velký státní znak vytratil, jak z jednotné identity státních institucí, kdy státní symboly vytlačila loga. Na úředním papíru ze Senátu ČR nebo nějakého ministerstva vůbec nesetkáte se státním znakem, ale jakýmsi logotypem, který nemá ani státní barvy viz například Ministerstvo vnitra s modrou barvou a písmeny MV. Dalším příkladem jsou národní hokejové dresy, kde se funkcionáři zbavili velkého státního znaku,“ říká v rozhovoru heraldik a vexilolog Zdeněk Kubík, který je odborníkem na státní symboly a protokol.

Komunikují s námi vyšší síly skrze symboly?

V e středu 16.8.2023 se prohnala Prahou silná bouřka. N a Malostranském náměstí b lesk udeřil do Božího oka na vrcholu morového sloupu a poničil zejména sochu svatého Václava. Kamenná socha sv. Václava měla uražený kus pláště. Odlomena také byla spodní část žerdě zlaceného Václavova praporce a jeho zlatý meč upadl. Ti, co nevěří na náhody, to mohou vnímat jako naturalistické varování nebo alespoň jako důvod k hlubšímu zamyšlení se nad stavem našeho národa a státu.

Střelba 21.12.2023 na FF UK

Pro vyvěšování státní vlajky v době státního smutku platí, že j sou-li na budově dva držáky, vyvěsí se státní vlajka nalevo při čelním pohledu na budovu a černý prapor napravo . Ну а тепер все буде Україна !

Co se týká samotné tragické střelby, největší záhadou pro mě stále zůstává teatrální vystoupení střelce na ochozu budovy FF UK. David Kozák zde s třílel z karabiny ZEV 308 Win AR10 vybavenou opěrnou dvojnožkou a puškohledem. Náboje do této zbraně jsou vyššího výkonu a v civilní ( lovecké ) verzi dokážou na vzdálenost 300 m usmrtit jelena. Přesto, že se Kozákovi během dlouhých minut, které mu policie „darovala“, vyskytlo hodně „ tutových“ cílů ( včetně policií vyhnaných studentů z budovy ), kupodivu nikoho neusmrtil. V e svém závěrečné m tragickém účinkování údajně celkem zranil jenom 3 lidi, manželský pár ze Spojených arabských emirátů a jed noho Nizozem ce . Jeví se krajně nepravděpodobné, že by Kozák neuměl s karabinou zacházet . Naopak je docela možné , že to, co nakonec spáchal, bylo i jeho cílem. Tedy skutečně trefova t pouze cizince, pouze je zranit a ostatní mi sporadickými výstřely zastrašovat a pout at pozornost na svoji osobu . Od  b rut ální ho vrah a , který několik minut předtím zabi l 13 lidí a dalších 22 jich zran il , bych s takovou výbavou o ček áv al něco mnohem horšího.

Svatokrádežná výstava svatovítského pokladu v Drážďanech

Náš symbolicky nejcennější předmět ze svatovítského pokladu , zlatý korunovační kříž spolu s jinými vzácnými artefakty pokladu, historicky poprvé opustil naši zemi a byl na půl roku odvezen do německého Saska . Z de jeho „pobyt“ zahájil 15.3. 2024, tedy v den výročí německé okupace, (p)rezident Petr Pavel. Na tomto symbolické m aktu předávání moci nad naší zemí se kromě vlastizrádců z Hradu muselo spolupodíle t i ministerstvo kultury (tedy vláda) a církev , které poklad oficiálně patří . Celá událost je hezky okomentována ve vysílání Národního proudu .
„ Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, na hlavy naše uvedeného hříchy našimi , vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český! “ JAN AMOS KOMENSKÝ
———————————————————————————————————————-
V Kocourkově 7.4.2024 Terbo


Nejčtenější za týden