Tři další studie ukazují, že v minulosti bylo často tepleji než dnes
RSS

Tři další studie ukazují, že v minulosti bylo často tepleji než dnes


Značná část stávající politiky je silně ovlivněna povídačkou o lidmi produkovaném CO2, který údajně způsobuje globální oteplování. Na základě této největší lži v dějinách lidstva je založen i celý ničivý Green Deal EU.
Propagandisté se spoléhají na to, že k prosazení této lži jim pomůže kohorta zkorumpovaných odborníků, zákaz jakékoli vědecké diskuze a dehonestace odpůrců klimatického náboženství.
Nicméně mnoho důkazů hovoří o tom, že lidská činnost nemá na oteplování prakticky žádný vliv, stejně jako CO2, jehož obsah kopíruje aktuální teplotu –  a ne naopak, jak tvrdí propagandisté.
Výjimkou jsou samozřejmě různé geoinženýrské zásahy, které mají poměrně značný vliv na počasí, jak se již opakovaně prokázalo. Tyto zásahy však nemají s CO2 nic společného.
Globální klima podléhá od nepaměti velkým výkyvům. Za posledních pár tisíc let se příliš nezměnilo. Co se však změnilo, je to, jak se k tomu stavíme.
V minulosti ze změn lidé obviňovali bohy, dnes se obviňují sami. Existuje několik různých faktorů, které hrají svou roli. Včetně slunečních cyklů a sopečné činnosti.
V tomto ohledu jsou vypovídající i tři nové vědecké studie, které ukazují větší klimatické výkyvy i bez průmyslu a masového spalování fosilních paliv.
Například  studie o dynamice klimatu na Azorských ostrovech v pozdním holocénu .
Průměrné červencové teploty jsou tam aktuálně 10 až 11 stupňů Celsia. To je o 1 až 2 stupně více než během „malé doby ledové“ (1750-1850), kdy bylo zaznamenáno nejchladnější období za posledních 2 000 let s teplotou kolem 9,1 stupně Celsia.
Podle studií Raposeiro et al. tam však byly průměrné červencové teploty během tzv. „středověké klimatické anomálie“ (tedy teplého období) 13 až 15 stupňů Celsia – tedy 3 až 4 stupně nad dnešními úrovněmi. A to vše bez průmyslu a masového využívání fosilních paliv lidstvem.
Jezero a okolní oblast na pacifickém severozápadě Spojených států, Gold Lake, bylo také zkoumáno na klimatické změny.  Publikovaná práce mimo jiné uvádí, že před zhruba dvěma a půl tisíci lety tam byly teploty o 1,5 stupně vyšší.
Za posledních 1900 let (což zahrnuje jak středověké teplé období, tak malou dobu ledovou) se vždy pohybovaly mezi 12,2 a 12,6 stupni Celsia. Nešlo tedy o žádné skutečně výrazné změny.
Další  nově publikovaná studie  zkoumala jezerní sedimenty v severním Finsku. Údaje zde zveřejněné naznačují, že moderní teploty patří k nejchladnějším za posledních 8 000 let.
V souladu s tím bylo v období před 7 000 až 3 000 lety a před 1 500 až 1 200 lety, alespoň v této oblasti, výrazně tepleji než dnes.
Tyto nové studie objasňují, že klima je mnohem složitější, než se tvrdí. 
CO2 není náš nepřítel, neboť rostliny by bez něj nemohly přežít. Ve změnách klimatu hraje roli mnoho různých faktorů.
Tyto výsledky studií podporují mnoho předchozích zjištění, že mezi globálními teplotami a koncentracemi CO2 v atmosféře existuje pouze velmi omezená kauzalita.Nejčtenější za týden