Nová globální cenzura „dezinformací“ s účastí Sorosem financované neziskovky pod záštitou EU
RSS

Nová globální cenzura „dezinformací“ s účastí Sorosem financované neziskovky pod záštitou EU


Cenzurní praktiky se vyostřují s tím, jak zejména v některých západoevropských zemích dochází ke změnám politických preferencí a aktuálně je zejména problém zřejmě i v tom, že většina Evropanů odmítá ničivý Green Deal.
Totalitáři z Bruselu tak vymýšlejí způsoby, jakými přinést občanům jediný povolený názor a zároveň tedy potlačit jakoukoli názorovou opozici.
Dosavadní cenzurní snahy Jourové (zejména cenzura sociálních sítí) se víceméně minuly účinkem, neboť v některých západoevropských zemích, ale také v USA (u nás zatím ne), již mají alternativní média větší sledovanost než mainstream.
Neziskovka pracující pro EU nyní přichází s novým nápadem, jak zajistit, že se již k občanům dostanou jen ty „správné“ názory a informace.
A na druhou stranu také zajistí, že se jiné informace k lidem vůbec neodstanou. Ostatně, kdo by dnes bez alternativních médií věděl například o nebezpečí dokumentů WHO?
To je jedno z témat, která jsou pro mainstream naprostým tabu.
Nezisková organizace s velkým vlivem mezi tvůrci politik v celé Evropské unii prosazuje, aby Internetová korporace pro přidělená jména a čísla (ICANN) vedla „válku proti dezinformacím.“
Nezisková organizace známá jako EU DisinfoLab, která tvrdí, že je nezávislá, říká, že ICANN potřebuje rozšířit svou kontrolu nad omezeními registrace domén tak, aby kromě phishingu a malwaru zahrnovala i „dezinformační“ policii.
Jinými slovy, skupina chce, aby ICANN hlídala, kdo smí registrovat webové stránky na základě dodržování oficiálních narativů.
Jen pro pořádek je neupřímné, že EU DisinfoLab si nárokuje nezávislost, když velké procento financování této politické neziskovky nepochází od nikoho jiného než od Open Society Foundations, což je projekt miliardářského agitátora George Sorose.
Open Society Foundations již testuje  možnosti týkající se „přeměny“ ICANN tak, aby se stal nástrojem pro cílení na „dezinformační stránky.“ Do tohoto nového cílení by padla drtivá většina nezávislých mediálních stránek.
„Pokus přímo získat ICANN by byl, mírně řečeno, vysoce kontroverzní, alespoň v této fázi,“ píše o novince Didi Rankovic pro  Reclaim the Net.
„Vzhledem k jeho důležitosti v internetové infrastruktuře – ICANN spravuje názvy domén globálně – a faktu, že kontrola obsahu nepatří mezi jeho úkoly (DisinfoLab říká, že to ICANN „odmítá“) – by to představovalo obrovský odklon od role organizace, jak ji dnes chápeme. “
EU DisinfoLab s využitím „struktury již vytvořené ICANN“ naléhá na ICANN, aby v podstatě hlídal celý internet při hledání čehokoli, co EU považuje za „dezinformaci.“ To by podle skupiny vyžadovalo maximální množství pečlivosti a spolupráce s registry.
Účelem toho všeho by bylo, aby ICANN určil, které webové stránky jsou nepřijatelné, což znamená, že jejich doménová jména budou zrušena. Taková změna by se dotkla celého internetu na celém světě, tedy nejen EU.
Titulní příběh, který TPTB používá, aby se pokusil ospravedlnit tak drastickou změnu, je ten, že takzvané „dezinformační“ weby, což jsou weby, které se údajně snaží napodobovat „důvěryhodné zpravodajské weby,“ se příliš vymykají kontrole a musí být zastaveny. 
Vzhledem k tomu, že ICANN je nejvyšší autoritou jak pro názvy domén webových stránek, tak pro registraci DNS, skupina by podle nového schématu mohla zrušit celé webové stránky, které jsou považovány za šířící nějaký druh „dezinformací.“
Po pravdě řečeno, ICANN už něco podobného dělal během plandemie COVID-19. Názvy domén obsahující slovo „covid“ spolu s dalšími souvisejícími výrazy byly zkoumány, aby se zjistilo, zda se nepokoušejí použít taková klíčová slova k maskování operací phishingu nebo šíření malwaru.
Jinými slovy, ještě nešlo o snahu „moderovat“ jakýkoli obsah související s COVIDem.
To, co se nyní navrhuje,  je naopak typ moderačního formátu, ve kterém by ICANN měla pravomoc zasáhnout celé domény webových stránek, které byly shledány vinnými ze šíření dezinformací.
EU DisinfoLab chce, aby ICANN používal systém nazvaný DNSTICR k hlášení „skutečně otevřených a uzavřených (dezinformačních) případů“ registrátorům k odstranění. Otázka zní: Kdo může rozhodnout, co je to „dezinformační případ otevřený a uzavřený“?
Jednou z možností je, že rejstříky nebo registrátoři by mohli udělit asociacím obchodu s médii status „důvěryhodného oznamovatele,“ i když o tom by se také rozhodlo svévolně, protože neexistuje žádný stanovený rámec pro rozhodování o tom, kdo získá status „důvěryhodného oznamovatele.“
To je vše, před čím George Orwell varoval svět před mnoha desetiletími: ministerstvo pravdy, které se rozšiřuje na celý svět a reguluje vše, co lidé říkají a dělají – v tomto případě online…Nejčtenější za týden