Londýn: Další evropská královna byla prohlášena za černošku nejen ve filmu, ale nyní také v muzeu (video)
RSS

Londýn: Další evropská královna byla prohlášena za černošku nejen ve filmu, ale nyní také v muzeu (video)


Přepisování historie je celkem běžné v každém režimu. Mnohé z toho, co se tedy právě prezentuje je často podáváno z pohledu těch, kteří vládnou. Nicméně nyní se nacházíme v tomto směru v jistém historickém zlomu.
Dnes je totiž součástí přepisování evropské historie i snaha vsugerovat zejména mladším generacím, že v Evropě vlastně vždy žili černoši. Je celkem logické, že tyto snahy jdou ruku v ruce s tím, jak je evropské obyvatelstvo vyměňováno za neevropské.
To samozřejmě znamená, že jako černoši začínají být stále častěji prezentovány i historické osobnosti.
V nových historických filmech, které se odehrávají v Evropě, již vidíte i stále více černochů jako kompars, aby se zdálo, že na našem kontinentu vždy existovali v poměrně hojném počtu.
Lze předpokládat, že jak bude bílých Evropanů ubývat, bude jich ubývat i v dalších historických filmech.
Ve skutečnosti je již bílých osobností, které byly vykresleny jako černoši či míšenci, bezpočet. Jen namátkou lze zmínit alespoň některé: Beethoven , Victor Hugo , Anna Boleynová, Spartakus, Vikingové , Kleopatra , Hannibal , Newton , z fiktivních postav například D’Artagnan či malá mořská víla.
Bylo jich samozřejmě víc, možná si sami na některé další vzpomenete.
Další osobnost, která je prezentována jako černoška, se v této podobě objevila již v loni ve filmové premiéře. Jedná se o královnu Charlotte, která se narodila v Německu – a podle některých dobových obrazů nebyla nejen černá, ale ani míšenka, jak někteří tvrdí.
Na to, že se do podobných rasových experimentů pouští filmaři či třeba Google, jsme si již zvykli.
Nicméně jako černošku ji nyní prezentuje i londýnské muzeum. Nazývají ji dokonce „první černou královnou.“
Londýnské muzeum čelí odporu poté, co vyšlo najevo, že speciální „LGBTQ audioprůvodce,“ který muzeum poskytuje návštěvníkům, tvrdí, že manželka krále Jiřího III. byla smíšené rasy.
Audioprůvodce  se používá v Queen’s House v Greenwichi , který je veřejně financovanou součástí Královských muzeí v Greenwichi.
Část průvodce  se zmiňuje o velké zlaté soše královny Charlotty a tvrdí:  „Královna Charlotte, první královská osoba s jinou barvou pleti v zemi.“
Průvodce pak říká : „Ano, slyšeli jste mě dobře. Nejistí bílí hoši píšící historii se o tom příhodně zapomínají zmínit, protože… no, strukturální rasismus.“

A London museum is facing backlash due to an ‘LGBTQ audio guide’ (AUDIO BELOW) it is providing to visitors claiming that the wife of King George III was "a person of colour" and that it was covered up by racist historians. Report: https://t.co/XeP2nmTi8h pic.twitter.com/2Pczdq1tBj
— m o d e r n i t y (@ModernityNews) April 20, 2024


Neexistuje žádný důkaz o tom, že by královna, která měla německé předky, byla jiného původu než běloška.
Zdá se, že jedním z podkladů pro toto tvrzení muzea může být to, že v seriálu od Netflixu hraje Královnu Charlotte herečka smíšené rasy.

Film Královna Charlotte: Příběh Bridgertonových se dokonce stal vítězem ceny Media Progress Moment 2023!
královna Charlotte z dobového obrazu Průvodce muzeem byl vytvořen jako součást „stezky historie LGBTQ“ drag umělcem jménem Christian Adore, který sám sebe popisuje jako „homosexuálního historika, který se věnuje odhalování pikantních gay příběhů z historie.“
Je zřejmé, že těchto příběhů, které by se daly vyprávět při prohlídce královské rezidence z roku 1600, nebylo tolik, takže si zřejmě tento „umělec“ musel pár pohádek vymyslet.
Průvodce také například tvrdí, že král Jakub I. byl bisexuál a tvrdí, že Karel II. měl „pokrokové, skutečně moderní chápání vztahů v 60. letech 16. století, protože měl řadu milenek.“
Zpráva také poznamenává, že v jedné části audioprůvodce „bohyně migrantů“ poučuje lorda Nelsona o „přeplouvání“ a sdílení svého odkazu statečnosti s migranty na lodích, kteří jsou „neopěvovanými hrdiny moře.“
Když bylo muzeum požádáno o vysvětlení, uvedlo, že průvodce byl „dodán řadou umělců během měsíce historie LGBTQ+.“
Průvodce byl původně součástí akce s názvem „Fierce Queens“, ve které  měli černošskou umělkyni hrající královnu Charlotte, což je důvod, proč byl tento segment zařazen.
I přes spoustu nesmyslů je průvodce i nadále v muzeu k dispozici, takže mnozí historie neznalí jedinci mohou informace v něm považovat za prokazatelná fakta.
Co by asi na podobné prezentace dob minulých řekli tehdejší aktéři, kteří jsou dnes představováni buď jako barevní nebo LGBTQ?
Brzy se už i děti ve školách budou učit o tom, že polovina historických osobností byli černoši – a ten zbytek spadal pod LGBTQ komunitu…
 Nejčtenější za týden