Na Floridě se chystají prohlásit genové injekce proti Covid-19 za biologické zbraně a zakázat jejich podávání
RSS

Na Floridě se chystají prohlásit genové injekce proti Covid-19 za biologické zbraně a zakázat jejich podávání


Už asi rok probíhalo v různých okresech na Floridě hlasování místních politiků, kteří mají za cíl zakázat genové injekce zákonem na celé Floridě. Netýkalo by se to pouze aktuálně podávaných tzv. „Covid vakcín,“ ale jakýchkoli dalších mRNA injekcí.
Případ by nyní měl řešit Nejvyšší soud a zákaz by měl posléze schválit i guvernér.
Pokud vše půjde podle představ žalobců, Florida již brzy na svém území mRNA injekce zakáže coby nebezpečné biologické zbraně…
Dr. Joseph Sansone podal 3, března 2024 u Nejvyššího soudu Floridy soudní příkaz Mandamus , ve kterém se snaží přimět guvernéra Rona DeSantise, aby zakázal distribuci injekcí Covid 19 (injekce nanočástic/injekce mRNA) ve státě Florida.
Mandamus se také snaží donutit generální prokurátorku Ashley Moodyovou, aby lahvičky zabavila a provedla forenzní analýzu jejich obsahu.Mandamus je latinské slovo, které znamená „přikazujeme.“ Ústava státu Florida uděluje Nejvyššímu soudu Floridy pravomoc nutit státní úředníky, aby plnili svou zákonnou povinnost.
Nejvyšší soud Floridy, státní odvolací soud a obvodní soudy mají souběžnou příslušnost.
Nicméně 20. března  floridský Nejvyšší soud využil svého uvážení a  postoupil případ obvodnímu soudu druhého soudního obvodu v okrese Leon na Floridě. 
Soudní spor Dr. Sansoneho je jediným nevyřešeným případem ve Spojených státech a možná i na světě, který se snaží zakázat distribuci injekcí nanočástic Covid 19.
Čtyřiasedmdesátistránkový dokument cituje státní a federální zákony o biologických zbraních, zákony o domácím terorismu, zákony o vlastizradě, zákony o vraždách, podvodech a informovaném souhlasu, stejně jako další zákony, které jsou porušovány.
Odvolává se dokonce na floridský zákon, podle kterého je trestným činem umožnit trestný čin nebo chránit pachatele před trestním stíháním.
K dnešnímu dni přijalo přibližně  10 floridských republikánských okresních stran  rezoluce „ Ban the Jab“, které prohlašují injekce Covid 19 za biologické a technologické zbraně, a také vyzývají guvernéra, aby zakázal jejich distribuci, a generální prokurátorku, aby lahvičky zabavila a provedla forenzní analýzu.
Dr. Sansone uvádí, že loni v létě poskytl důkazy 67 okresním šerifům, 20 státním zástupcům a guvernérovi a generální prokurátorce a nedostal žádnou odpověď.
Sansone také uvedl, že v říjnu 2023 opět neobdržel žádnou odpověď od guvernéra ani generální prokurátorky. V únoru poslal guvernérovi a generální prokurátorce poslední dopis, který také zůstal bez odpovědi.
Guvernér Ron DeSantis ani generální prokurátorka Ashley Moodyová na Mandamus veřejně nereagovali. Dr. Sansone uvedl, že doufá, že guvernér bude otevřen podpisu dohody o urovnání, když mu bylo předloženo tolik důkazů.
Mandamus také cituje skutečnost, že floridské ministerstvo zdravotnictví vyzvalo k tomu, aby vakcíny zmizely z trhu, a také cituje floridského hlavního chirurga Dr. Ladapa.
(19) Dne 3. ledna 2024 vyzvalo floridské ministerstvo zdravotnictví k zastavení používání mRNA vakcín COVID-19 u lidí, přičemž floridský hlavní chirurg Dr. Ladapo konkrétně uvedl:
„Integrace DNA představuje jedinečné a zvýšené riziko pro lidské zdraví a integritu lidského genomu… Pokud nebyla posouzena rizika integrace DNA u mRNA vakcín proti COVID-19, nejsou tyto vakcíny vhodné pro použití u lidí.“
(20) Minimálně se jedná o jasné porušení floridského zákona o drogách a kosmetice § 499.005 (2) Fla. Stat. (2023). Je nezákonné, aby osoba v tomto státě prováděla nebo způsobovala provádění některého z následujících úkonů:
„Výroba, přebalování, prodej, dodávka nebo držení nebo nabízení k prodeji jakéhokoli léku, zařízení, nebo kosmetiky, které jsou falšované nebo nesprávně označené nebo byly jinak znehodnoceny pro použití u lidí nebo zvířat.“
(21) Dr. Ladapo dále pokáral FDA a uvedl: „Doufám, že pokud jde o COVID-19, FDA jednoho dne vážně zváží svou regulační odpovědnost za ochranu lidského zdraví, včetně integrity lidského genomu.“
Ve veřejných prohlášeních zašel Dr. Ladapo tak daleko, že nazval injekci Covid mRNA „Antikristem drog“ a uvedl, že jsou špatné.
27. dubna má Republikánská strana v Arizoně  hlasovat  o rezoluci „Ban the Jab“, která prohlašuje injekce Covid 19 za biologické a technologické zbraně. Loni v létě schválila podobnou  rezoluci  Republikánská strana v Idahu.
Obvodní soud okresu Leon nedávno případ zamítl. Dr. Sansone podal návrh na nové projednání a uvádí, že pokud bude zamítnut, podá odvolání k odvolacímu soudu prvního okresu.
Sansone říká, že pokud bude umožněno vyslechnout důkazy, vyhraje. Uvedl, že se pravděpodobně odvolá, pokud nezvítězí, a řekl:
„Pokud bude tato cesta zablokována, najdeme jinou. Nedovolíme, aby genocida ve státě Florida pokračovala.“
Sansone prohlásil: „Nikdo vás nezachrání. Chcete-li tomu zabránit, musíte okamžitě jednat. Zavolejte guvernérovi a generálnímu prokurátorovi a řekněte jim, aby s tím okamžitě přestali!“
 Nejčtenější za týden