Brusel ničí Evropu
RSS

Brusel ničí Evropu


TAMÁS FRITZ


Dne 20. března 2023 v časopise Magyar Nemzet zveřejnil maďarský publicista Tamáš Fritz článek s názvem: “EU nechce mír a prosperitu” s podtitulem: “Válka ukázala, že Unie v této podobě ztratila svůj raison d’être”. Po 14 měsících uveřejňujeme v češtině, co tehdy Tamáš Frtiz napsal:


„Asi před devíti nebo deseti lety, možná v roce 2013 nebo 2014, jsem byl v Bruselu, strávil jsem tam pár dní v Evropském parlamentu, kde jsem se seznamoval s prací maďarských europoslanců, a proto jsem také mluvil s europoslancem za KDNP*)  László Surjánem  , který byl v té době místopředsedou PE, pokud si dobře vzpomínám. (Možná si nepamatuje naše setkání). Zeptal jsem se ho, jaký je skutečný smysl a podstata existence Evropské unie?
Řekl mi dvě věci. Jednou z nich bylo, že po hrůzách druhé světové války dala Evropě mír a kromě vnitřních balkánských válek**) tento mír – v době našeho rozhovoru – trval téměř 70 let. A to je velká zásluha. Druhým je vytvoření prosperity a existenční bezpečnosti pro evropské občany. Tyto dva prvky jsou základem významu Unie a její existence má smysl, pokud je dokáže garantovat.
Kde jsme teď?
Od 24. února 2022 probíhá v Evropě další válka a nejedná se o vnitřní válku malých států, kterou lze snadno lokalizovat: zde proti sobě opět stojí velmoci, takže znovu hrozí eskalace války, která se může změnit ve světovou válku.
Co v této situaci dělá EU?
Slouží zájmům Spojených států a davoské elity za nimi a nepřímo se zapojuje do války tím, že ji podněcuje, místo aby tvrdě tlačil na mírová jednání  .  To znamená, že místo míru pokračuje ve válce.
Na druhou stranu EU v posledním roce neustále podkopávala prosperitu – včetně prostřednictvím sankcí – staví evropskou střední třídu do stále obtížnější situace a kdysi obdivovaný západoevropský sociální stát se nám hroutí před očima. Ve Švédsku už lidé přemýšlejí o tom, kolikrát týdně se sprchovat…
EU popřela to, co považovala za zásadní: mír a prosperitu. Co z toho zbylo? Potřebujeme nové sjednocení.”

Od doby, kdy jsem napsal tento článek o tom, že mír a prosperita jsou hlavním cílem EU od vytvoření Evropského společenství uhlí a oceli v roce 1951, mnoho lidí říká totéž a já jsem samozřejmě velmi rád, že jsem pomohl abyste to pochopili.
Ale to není všechno .  Dnes je ještě něco horšího: Evropská unie nezastupuje zájmy Evropanů, ale zájmy amerických proválečných demokratů, NATO, davoských elit (WEF, Světové ekonomické fórum) a globálních ekonomických a finančních elit – bankovních dynastií a dalších globálních finančních a nefinančních společnosti s nimi spojených.
To je nepřijatelné, ale to není vše.
12 000 lobbistických firem a nevládních organizací  v současnosti obklopuje a propojuje hlavní instituce EU a  hraje rozhodující roli při rozhodování v Komisi nebo Parlamentu . Transparentnost je fikce. Evropský účetní dvůr, který si stále zachovává určitou nezávislost, zveřejnil zprávu o této situaci a činnosti lobbistických firem. Uvádí se v něm, že nedostatek pravidel transparentnosti může vést k nepatřičnému ovlivňování lobbistů a podniků, nekalé soutěži a korupci – a myslím, že to již dávno není jen hrozba, ale realita.
Ale to není vše: víte, kdo podporuje těchto 12 000 lobbistů?
Odpověď nebude vyčerpávající, ale konkrétní: mezi nimi je  Rockefellerova nadace (715 milionů eur v roce 2022), nadace Billa a Melindy Gatesových (2,3 milionů eur v roce 2022) a samozřejmě síť Sorosových nadací (financování částka je zde astronomická  ). Rockefellerova nadace přiznává pomoc chudým a řešení ekologických problémů a Gatesova nadace je samozřejmě „aktivní“ ve světě vakcín a virů. Samostatným problémem jsou Sorosovy základy.
Ptám se tedy: kdo v současnosti vede EU? Ale nechme toho. Stručně, v odrážkách,  popíšu, proč se domnívám, že EU ve své současné podobě je prohnilá a zralá na rozpad.
Za prvé:   hloupá účast ve válce, která Evropanům přináší jen ztráty a zmar. Dělá to proto, že není autonomní, není suverénní, rozhodují jiní, zkrátka „velcí kluci“. (Americký Deep State – hluboký stát, davoská elita, bankovní dynastie, gigakorporace a globální finanční instituce).
Zadruhé   přijala extrémně škodlivý migrační pakt, který ničí původní image Evropy, její kulturní postoj a zvyky a nakonec se ponoří do islámské kultury a náboženství.
Za třetí,   bruselské elity zjevně usilovně pracují na vytvoření původního plánu Jeana  Monneta  a dalších globalistických „otců zakladatelů“ Spojených států evropských (poprvé to Churchill nazval v Curychu v roce 1946), ve kterém  bude suverenita členských států být ztracen, po vzoru římské říše . (Dobrým příkladem nejsou ani Spojené státy, o to horší bude situace, protože bruselské elity chtějí skutečné impérium, s evropskou vládou, ministry, evropskými zákony, evropským soudem atd., zatímco jednotlivé americké státy mají stále moc). Částečně je to způsobeno svévolnou podmíněností vyplácení dotací: po ozdravném fondu již usilovně pracují na tom, aby dosud nedotčené kohezní fondy podléhaly všemožným realizačním podmínkám a nazývají to „reformní podmíněnost“.
Proto už nebude mít cenu shánět peníze, protože na oplátku se budeme muset pokořit a vzdát se zbytků své suverenity.
Za čtvrté:   Elity EU hladce přijímají zelenou ideologii; Zelená dohoda ve skutečnosti ničí vlastní průmysl a zemědělství odůvodněné neprokázanou a věřím, že falešnou teorií (lidmi způsobenou změnu) klimatu.
Za páté:   Nedokáže bránit základy náboženství a křesťanských hodnot, a to je možná největší hřích, kterého se může dopustit. Nebrání se vytvoření synkretického náhradního náboženství z islámu a zbytků křesťanství. Nechrání ani křesťany (kromě Maďarska).
Za šesté:  uznává, že WHO, Světová zdravotnická organizace OSN, vedená  Tedrosem Adhanomem Ghebreyesusem  , který se dovolává komunistického násilí, by měla jednoduše převzít plnou moc nad všemi zeměmi, včetně 27 členských států EU, v otázkách viru, pandemie a vakcín, čímž se značná část národní suverenity uvrhla do rukou globalistů. (V Japonsku právě proběhl obrovský protest proti WHO.)
Za sedmé:   připouští, přijímá, uznává gender a LGBTQ ideologii a dokonce se snaží donutit členské státy, aby výslednou legislativu zavedly do vlastního právního řádu. (Evropský parlament právě uznal potrat jako lidské právo.)***)
Za osmé:   Nebrání záměrům elit v Davosu, Švýcarské banky pro mezinárodní platby a dalších globálních finančních organizací zrušit hotovost, základní záruku naší lidské svobody.
Za deváté:   bruselské elity okázale omezují svobodu tisku a sdělovacích prostředků, právo na nezávislý projev a svobodu projevu, pod nesmyslnými záminkami zasahovat proti „diskriminačním, rasistickým“ atd. názorům.
Za desáté:   dostatečně se nestaví proti transhumanistickým plánům WEF a filozofa Yuvala  Noaha Harariho  na sjednocení stroje a člověka a tím trvalé odstranění naší „lidské identity“.
Co víc můžu říct po tom? Nevím, neznám konkrétní řešení, ale vím jen jedno:  pokud volby do Evropského parlamentu mezi 6. a 9. červnem nepřinesou průlom ve prospěch suverénistů, bude rozhodující období v historie EU a Evropy přijde . Rád bych upozornil, že podle posledních průzkumů v Rakousku se stále více lidí odvrací od EU.(V ČR také.)
Vím, že jsem zatím sám se svým radikálním názorem na EU. Ale čas pracuje v můj prospěch. V tohle věřím.
 

Tamas Fricz, Magyar Nemzet a  Civilek Info
 

*)  KDNP – maďarská Křesťanskodemokratická lidová strana, člen koalice s vládnoucím FIDESZem
**)  “vnitřní balkánské války”  v bývalé Jugoslávii byly zažehnuty pod přímým vlivem čerstvě sjendoceného Německa (válka ve Slovinsku a v Chorvatsku), Spojených států a Velké Británie, za přispní islámských států a afghánských mudžahedýnů (válka v Bosně) a agresí Albánie a Spojených států v jižním Srbsku (založení a vyzbrojení UČK a boje na Kosovu a v Metochiji a následná bombardovací agrese armád NATO proti zbytkové Jugoslávii). Takže argument, že EU zajistila na kontinentě mír není pravdivý. Podle některých autorů byla Jugoslávie zničena právě proto, že představovala konkurenční projekt k právě zakládané Evropské unii s tím, že na rozdíl od EU neměly v Jugoslávii hlavní slovo nadnárodní korporace a americký Deep State.
***) autor je maďarský křesťanský konzervativec a z ideologických pozic neuznává právo žen na svobodné rozhodování o svém těle a životě. Celá tato problematika si zaslouží hlubší a zasvěcenější diskuzi, protože např. legislativy mnoha zamí včetně jednotlivých států USA považují za “potrat” různá stádia přerušení těhotenství i různé okolnosti, při kterých potrat připouštějí. Radakce Nové Republiky je pro zachování práva žen na potrat v ranných stádiích vývoje plodu tak, jak to umožňují české zákony.


The post Brusel ničí Evropu first appeared on .


Nejčtenější za týden