Projev Vladimira Putina na Rudém náměstí k 79. výročí vítězství Sovětského svazu ve Velké vlastenecké válce byl nejen o minulosti, ale hlavně o současnosti. Zatímco předci bojovali proti Hitlerovým nacistům, dnešní Rusové bojují proti neonacistům IV. Říše
RSS

Projev Vladimira Putina na Rudém náměstí k 79. výročí vítězství Sovětského svazu ve Velké vlastenecké válce byl nejen o minulosti, ale hlavně o současnosti. Zatímco předci bojovali proti Hitlerovým nacistům, dnešní Rusové bojují proti neonacistům IV. Říše


Projev Vladimira Putina na Rudém náměstí k 79. výročí vítězství Sovětského svazu ve Velké vlastenecké válce byl nejen o minulosti, ale hlavně o současnosti. Zatímco předci bojovali proti Hitlerovým nacistům, dnešní Rusové bojují proti neonacistům IV. Říše reprezentované Evropskou unií, NATO a strukturami kolektivního Západu! Zůstanou Rusové v tomto boji osamoceni, nebo se k nim začnou lidé dobré vůle z Evropy připojovat?
Ruský prezident Vladimir Putin vystoupil ve čtvrtek na Rudém náměstí s tradičním projevem před začátkem vojenské přehlídky k 79. výročí vítězství Sovětského svazu ve Velké vlastenecké válce, tedy k výročí tzv. Dne vítězství . Tento projev  [ 1 ]  byl o poznání odlišný. Prezident sice hovořil o minulosti, o boji předků proti nacistům a jejich přisluhovačům, ale tentokrát došlo už i na současnost a na boj dnešních ruských hrdinů proti neonacistům na Ukrajině a potažmo na boj Ruska proti nenacistickému revanšismu v zemích kolektivního Západu, kde dochází k systémovým krokům na přepisování historie.
!function(r,u,m,b,l,e){r._Rumble=b,r[b]||(r[b]=function(){(r[b]._=r[b]._||[]).push(arguments);if(r[b]._.length==1){l=u.createElement(m),e=u.getElementsByTagName(m)[0],l.async=1,l.src="https://rumble.com/embedJS/ubrzme"+(arguments[1].video?'.'+arguments[1].video:'')+"/?url="+encodeURIComponent(location.href)+"&args="+encodeURIComponent(JSON.stringify([].slice.apply(arguments))),e.parentNode.insertBefore(l,e)}})}(window, document, "script", "Rumble");


Rumble("play", {"video":"v4rorq6","div":"rumble_v4rorq6"});
Osvobození zemí Evropy vojsky Rudé armády je nově vykreslováno jako okupace Evropy namísto jejího osvobození. V Česku vládní a již nelegitimní junta Petra Fialy na pietních místech Rudé armády vyvěšuje namísto sovětské a ruské vlajky žlutomodrou vlajku Ukrajiny, jejíž junta páchá terorismus v ruských pohraničních městech za použití českých zbraní, jak už náš server mnohokrát informoval v rámci reportáží.
Česká veřejnoprávní média mluví o Dni vítězství jako o “osvobození” národa, ale už neříkají kým byl národ osvobozen, protože by musela říct, že Rudou armádou Sovětského svazu. A tak se česká propagandistická mašina zaměřuje pouze na oslavy v Plzni a v Chebu, kde se naplno říká, že tyto regiony západních Čech osvobodili Američané. Zbytek státu přechází osvobození mlčením, protože by se musela říct nepohodlná pravda.
Revanšismus a revizionismus v zemích kolektivního Západu
Konceptuální vodopád je spuštěn naplno. Dochází nejen k procesům revanšismu a s ním nedílně spojeného revizionismu vyznačujícího se usilovnou snahou o přepisování učebnic a historie. V celé Evropě byl totiž v rámci konceptuální perestrojky v zemích kolektivního Západu zahájen i proces renacifikace západních zemí, kdy cílem je obnova nacistického řízení ukotveného ve společnosti zezdola, tedy z ideově a pomocí médií renacifikovaného lidu, a současné ukotvení fašismu v nejvyšších strukturách řízení a politiky tzv. západních elit.
Projev Vladimira Putina Usilovat dnes o mír a o denacifikaci evropské společnosti vám vynese odsouzení a podmínku, jak se o tom právě přesvědčila Nella Lisková [ 2 ] , honorární konzulka Doněcké lidové republiky. Když ale někdo v roli starosty městské části Řeporyje vyzývá k podřezávání Čechů [ 3 ] a jejich dětí, tak se nic neděje a státní zastupitelství je v klidu. Jinými slovy, válka je mír a mír je válka. Je to nástup neonacismu nejen v ČR s veškerou silou. Nejsi s námi proti Rusku? Tak jsi nepřítel a staneš se terčem útoků! Z počátku jen verbálních, ale později… je to jen otázka času. Přesně o tomto neonacismu hovořil Vladimir Putin v projevu výše. Pokud nemáte čas na video, tak tady je přepis:
Projev Vladimira Putina
Vážení občané Ruska! Vážení veteráni!
Soudruzi vojáci a námořníci, seržanti a staršiny, poddůstojníci a praporčíci! Soudruzi důstojníci, generálové a admirálové! Bojovníci, velitelé, frontoví vojáci – hrdinové speciální vojenské operace! Blahopřeji vám ke Dni vítězství, našemu nejdůležitějšímu, vpravdě národnímu, posvátnému svátku! Vzdáváme čest našim otcům a dědům, pradědům. Bránili svou rodnou zemi a potlačili nacismus, osvobodili národy Evropy, dosáhli vrcholů vojenské a pracovní statečnosti.
Dnes vidíme, jak je pravda o druhé světové válce překrucována. Překáží těm, kteří si zvykli stavět svou v podstatě koloniální politiku na pokrytectví a lži. Bourají pomníky skutečných bojovníků proti nacismu, stavějí na piedestal zrádce a kolaboranty s hitlerovci, vymazávají památku na hrdinství a ušlechtilost vojáků-osvoboditelů, na velkou oběť, kterou přinesli ve jménu života. Revanšismus, výsměch dějinám a snaha ospravedlnit současné následovníky nacistů jsou součástí obecné politiky západních elit, jejímž cílem je rozdmýchávat stále více regionálních konfliktů , mezietnického a mezináboženského nepřátelství a zadržovat suverénní, nezávislá centra světového vývoje.
Odmítáme nároky jakéhokoli státu či aliance na výlučnost a víme, kam přemrštěnost takových ambicí vede. Rusko udělá vše pro to, aby zabránilo globálnímu střetu, ale zároveň nedovolíme, aby nás někdo ohrožoval. Naše strategické síly jsou stále v pohotovosti. Západ by rád zapomněl na lekce druhé světové války, ale my si pamatujeme, že o osudu lidstva se rozhodovalo v grandiózních bitvách u Moskvy a Leningradu, Rževa, Stalingradu, Kurska a Charkova, Minsku, Smolenska a Kyjeva, v těžkých krvavých bojích od Murmanska po Kavkaz a Krym.
Během prvních tří dlouhých a těžkých let Velké vlastenecké války bojoval Sovětský svaz, všechny republiky bývalého Sovětského svazu s nacisty prakticky jeden na jednoho, zatímco téměř celá Evropa pracovala pro vojenskou moc wehrmachtu. Chtěl bych zdůraznit, že Rusko nikdy nesnižovalo význam druhé fronty a pomoci spojenců. Ctíme statečnost všech vojáků protihitlerovské koalice, odbojářů, podzemních bojovníků, partyzánů i odvahu čínského lidu, který bojoval za svou nezávislost proti agresi militaristického Japonska. A vždy budeme vzpomínat, nikdy, nikdy nezapomeneme na náš společný boj a inspirující tradice spojenectví.
Drazí přátelé!
Rusko nyní prochází obtížným, přelomovým obdobím. Osud vlasti, její budoucnost závisí na každém z nás. Dnes, v Den vítězství, si to uvědomujeme ještě palčivěji a jasněji a nezměnitelně vzhlížíme ke generaci vítězů – statečných, ušlechtilých a moudrých, k jejich schopnosti zachovat přátelství a snášet nepřízeň osudu, být vždy přesvědčeni o sobě a o své zemi, upřímně a z celého srdce milovat vlast. Den vítězství slavíme v rámci zvláštní vojenské operace. Všichni její účastníci – ti, kteří jsou v první linii, na linii dotyku – jsou našimi hrdiny. Skláníme se před vaší nezlomností a obětavostí, nezištností. Celé Rusko je s vámi!
Naši veteráni ve vás věří a mají o vás strach. Jejich duchovní účast na vašich osudech a činech nezlomně spojuje generaci hrdinů vlasti. Dnes skláníme hlavy před světlou památkou všech, jejichž životy vzala Velká vlastenecká válka. Památce synů, dcer, otců, matek, dědů, pradědů, manželů, manželek, bratrů, sester, příbuzných a přátel. Skláníme hlavy před veterány Velké vlastenecké války, kteří nás opustili. Skláníme hlavy před památkou civilistů zabitých barbarským ostřelováním a teroristickými útoky neonacistů . Před našimi spolubojovníky, kteří padli v boji proti neonacismu , ve spravedlivém boji za Rusko.
Vyhlašujeme minutu ticha.
Vážení naši veteráni, soudruzi, přátelé! Devátý květen je vždy velmi emotivní, dojemný den. Každá rodina uctívá své hrdiny, dívá se na fotografie, na drahé, milované tváře, vzpomíná na příbuzné, na jejich příběhy o tom, jak bojovali a pracovali. Den vítězství spojuje všechny generace. Jdeme vpřed, opíráme se o naše staleté tradice a jsme přesvědčeni, že společně zajistíme svobodnou a bezpečnou budoucnost Ruska, našeho sjednoceného národa. Sláva statečným ozbrojeným silám! Za Rusko! Za vítězství! Hurá!
-Vladimir Putin-
Vojenská přehlídka ve Stalingradu z reportáže českého krajana v Rusku
Slavnostní vojenská přehlídka proběhla nejen v Moskvě, ale podobné přehlídky v menším podání probíhaly po celé zemi a naše redakce by chtěla upozornit na reportáž našeho českého krajana žijícího v Rusku, který natočil reportáž ze Stalingradu, tedy z města, ve kterém došlo k obratu v průběhu II. sv. války.
Pan Jakub Zieba natočil dokonce i tři autentické rozhovory s místními obyvateli města a na závěr reportáže nezapomněl poděkovat sovětskému lidu za osvobození Československa. Město Volgograd se pravidelně v květnových dnech výročí Dne vítězství přejmenuje zpátky na Stalingrad na památku největšího heroického vítězství Rudé armády v Bitvě o Stalingrad. Takovéto reportáže dnes v podstatě už nikde v evropských médiích hlavního proudu neuvidíte.

Celá Evropa je na úrovní školství, médií a politiky reformátována k nacismu davů a k fašismu elit, které dohromady tvoří údernou pěst kolektivního Západu a především jeho IV. Říše v Evropě, kde postupně se bude zavádět teror a Total Control s cílem získat absolutní kontrolu nad obyvatelstvem. Rozšiřování NATO směrem na východ mělo vždy za cíl oslabit Rusko a západní elity si myslely, že to obkličování Ruska bude Moskva tolerovat donekonečna.
Boj proti neonacismu a revanšismu nesmí být jen věcí Ruska
A v podstatě by to i tolerovala, kdyby nedošlo ke spuštění procesu banderizace Ukrajiny. Toto byl moment a okamžik, který rozhodl o tom, že Rusko přejde na Ukrajině na 6. prioritu řízení. Oživení nacismu na Ukrajině totiž automaticky znamená oživení nacistického procesu Drang nach Osten . A když k tomu došlo, tedy k odhalení, že Ukrajinci si na své tanky malují trámové kříže Wehrmachtu a na uniformách mají insignie SS divizí Galizien a Das Reich , už není potřeba skrývat neonacismus v Evropě. Najednou je v rámci renacifikace vše dovoleno.
Záběr na přehlídku na Rudém náměstí Otázkou teď je, jestli Rusko zůstane v tomto boji proti evropskému neonacismu a fašizačnímu revanšismu osamocené, anebo se národy Evropy a jednotlivé skupiny lidí přidají a postupně si uvědomí, že pokud nezastavíme tyto renacifikační a refašizační procesy v Evropě my sami, např. masivní podporou vlasteneckých stran nejen u Evropských voleb, dovedou nás do válečného střetu do III. sv. války, která bude nejkratší válkou v historii, ovšem s nejděsivějšími následky. Nesmíme připustit, aby v rámci politických systémů zůstali u moci šílenci, kteří nás do toho střetu chtějí zatáhnout všemi způsoby.
-VK-
Šéfredaktor AE News


Nejčtenější za týden