Klíčové otázky současné doby. Jak to vidí Jindřich Rajchl a PRO?
RSS

Klíčové otázky současné doby. Jak to vidí Jindřich Rajchl a PRO?


NESPOKOJENY
Strana  PRO  bude vždy a za všech okolností  důsledně prosazovat české národní zájmy . Před volbami do Evropského parlamentu položil portál TN.cz několik otázek předsedovi strany  Jindřichu Rajchlovi . Tady jsou odpovědi, ze kterých si uděláte lepší představu o směrování PRO. Možná to bude i pro euroskeptiky motivace jít konečně k volbám do EU, protože jinak to nechají zase erohujerům a jejich globalistickým nesmyslům.
Jindřich Rajchl: Odpovědi na klíčové otázky současné doby, jež jsem zaslal portálu TN.cz. Myslím, že poměrně jasně shrnují zásadní programové postoje naší strany PRO.
1.Podporujete společnou unijní bezpečnostní a obrannou politiku? Byli byste pro vytvoření společné armády Evropské unie?
Rozhodně ne. Česká republika si musí  zachovat vlastní bezpečnostní politiku . Společná evropská armáda je pro nás rizikem, nikoliv příležitostí.
2. Měla by mít Evropská unie větší pravomoci v boji proti energetické krizi?
Rozhodně ne. Odmítáme se vydat do rukou zelených šílenců z Německa. Česká republika si musí  zachovat vlastní energetickou politiku . Ta je ostatně často v přímém rozporu s energetickou politikou Německa.
3. Je podle vás správně, že by se členským státům EU zrušilo právo veta? A to třeba i v souvislosti s energetickou bezpečností EU?
Rozhodně ne.  Právo veta chrání menší členské státy před svévolí států velkých . Zrušení práva veta by znamenalo přesunout se od volantu vlastního automobilu jménem Česká republika na zadní sedadlo autobusu jménem Brusel. A to kategoricky odmítáme.
4. Souhlasíte s dalším rozšiřováním Evropské unie? Jste pro přičlenění Ukrajiny?
Rozšiřování EU je možné – například o Srbsko.  Přičlenění Ukrajiny však nepodporujeme , neboť by destabilizovalo celou Evropu a zejména pak pracovní trh.
5. Souhlasíte s migračním paktem?
Absolutně NE. Jedná se pouze o jinak pojmenované povinné kvóty. Západní Evropa si s tímto problémem neví rady, a tak se jej snaží rozprostřít i na další země, které jej nezavinili. Byla to Angela Merkel, kdo prohlásil „Wir schaffen das“, nikoliv my.  Odmítáme platit německé dluhy z českých kapes  a ohrozit bezpečnost našich spoluobčanů.
6. Jak hodnotíte uzavírání hranic států v schengenském prostoru, například v souvislosti s migrací či v době pandemie covidu-19? Je to v podobných případech nutnost, nebo nepřijatelné porušení principu volného pohybu?
Je to záležitost, která by měla spadat do kompetence členských států. Uzavírat hranice v době covidu byl ničím neopodstatněný nesmysl – virus opravdu uzavřením hranic nezastavíte. Naopak v případě migrace uzavření hranic smysl má a i my bychom byli PRO toto opatření za účelem zajištění bezpečnosti našich obyvatel.  Migrace totiž přináší zásadní zvýšení kriminality. Vždy a všude.
7. Měla by Česká republika zavést euro? Co se další integrace Česka do Evropské unie týče, jste pro, nebo proti?
V žádném případě. Za prvé –  Česká republika se nesmí vzdát vlastní měnové politiky . Za druhé – Česká republika by rozhodně neměla vstupovat do dluhové unie a převzít na sebe alikvotní část závazků Řecka, Itálie či Španělska. Za třetí – ECB připravuje koncept digitálního eura (CBDC) a faktické ukončení plateb v hotovosti. Což ve své podstatě znamená obrovské omezení individuální svobody každého občana, neboť stát bude moci kdykoliv omezit jakýkoliv jeho nákup či jakoukoliv platbu. A za čtvrté – přijetím eura bychom se fakticky zbavili možnosti EU kdykoliv v budoucnu opustit. Přičemž nelze vyloučit, že takový krok pro nás může být někdy výhodný. V podstatě se jedná o závazek zůstat „s Bruselem na věčné časy“. A to už jsme tu jednou měli a strana PRO se do této pozice v žádném případě znovu dostat nechce. Současně jsme proti další integraci ČR, přičemž jsme naopak přesvědčeni, že některé kompetence by si naše země měla vzít zpět.
8. Jste pro deregulaci pravidel Evropské unie pro zvýšení konkurenceschopnosti? Nebo se toho dá podle vás dosáhnout i jiným způsobem?
Jsme rozhodně pro  rozvolnění všech evropských pravidel . „Gleichšaltování“ nás přivedlo do této hluboké ekonomické krize, v níž se aktuálně nacházíme. Dosáhnout vyšší konkurenceschopnosti možno je – prvním předpokladem je však okamžité opuštění zelené utopické vize nesoucí název Green Deal. To jsou ta nejpevnější pouta svazující evropskou ekonomiku.
9. Měla by se zemědělská politika nadále řešit společně na evropské úrovni, nebo by měla být výlučně v rukou jednotlivých členských států?
Evropská zemědělská politika by měla garantovat rovné a férové podmínky všem zemědělcům v EU, v současnosti však značně znevýhodňuje zemědělce ze zemí bývalého východního bloku. Proto  prosazujeme změnu této politiky . Dále budeme usilovat o to, aby rovné podmínky podpor nebyly narušeny rozdílnou výší tzv. národních podpor, protože statní rozpočet ČR nemůže konkurovat rozpočtům Francie, Německa či Itálie.
Tak snad už je teď všem jasné, že strana PRO bude vždy a za všech okolností důsledně prosazovat české národní zájmy.  [zdroj ]
Zajímavý komentář z FB:
Je jedna věc, které si na p. Rajchlovi a celé straně PRO člověk musí vážit. Ať už vymyslí nebo dělají cokoliv, nebojí se o tom informovat veřejnost a člověk má celkový přehled o tom, kterým směrem a cestou chce tahle strana směřovat a jít… Žádné tajnosti a naprostá otevřenost ke svým voličům. Klobouk dolů, to málo která strana a politik umí, získat si důvěru a loajalitu v tak krátkém čase. Sleduji PRO a p. Rajchla necelé 2 roky, ale za celý můj život, mně žádná strana neoslovila tak jako právě PRO, a už vůbec ne tak, abych se začal celkově o politiku zajímat a to je mi 50 let. Jak říkám, klobouček dolů před vámi všemi v PRO a velký dík za vaší práci …
Zakázaný billboard
Tento náš billboard odmítly vylepit dvě velké společnosti provozující velkoplošné formáty v České republice. Prý je grafika příliš ofenzivní.
Takže zatímco Fiala s Černochovou a Lipavským můžou prznit náš státní symbol trapnou infantilní malůvkou zobrazující hromadu nábojů, které hodlají dodat na frontu, aby tam rozsévaly utrpení a smrt, my nemůžeme dát na antiválečný billboard prosazující mír a ukončení zbytečného krveprolití jeden jediný náboj.
Svět se obrátil naruby.
Propagace války je oslavována – propagace míru zatracována.
Budu velmi rád, pokud tento „zakázaný“ billboard budete sdílet ve svém okolí a zasílat svým přátelům.
Aby se jich co nejvíc dozvědělo o tom, že naším cílem je ukončení válečného běsnění, jehož jediným účelem je dál krmit vojensko-průmyslový komplex.
My v PRO říkáme jasně – STOP VÁLCE!
Jedinou cestou je MÍR! [ zdroj ]

Uršula patří do tepláků a Gréta do školy!
Dnes si vám dovolím představit další dva billboardy, jež jsme jen s obtížemi dokázali protlačit na část velkoplošných formátů v naší zemi. Pro některé firmy byly asi mířené příliš „na komoru“.
Nicméně my nechceme pokračovat v tradici nicneříkajících politických hesel a prázdných frází.
My chceme být zcela otevření a brutálně upřímní.
Věřím, že to naši občané po mnoha letech planých slibů dokáží ocenit.
Uršula prostě patří do tepláků a Gréta do školy! [ zdroj ]


Prolhaná, fejková a zkorumpovaná “mladá a pohledná”
Tohle má být vzorem a ovlivňuje naše studenty?
V Polsku rektor, který kupčil s vysokoškolskými a doktorskými tituly, nejenže odstoupil, ale byl obviněn a trestně stíhán.
Danuše jako rektorka o kupčení s doktorskými tituly na univerzitě, kterou vedla, údajně nevěděla. Žert?
Rektor Tulaja, kterému prokázali tři predátorské články, se omluvil a vzdal kandidatury na ministra.
Rektorce Danuši prokázali devět predátorských článků bez řádného recenzního řízení, účast na fejkových prázdných konferencích a nic, ani odstoupení, ani špetka slušnosti.
Dál bude jezdit po celé republice jako kandidátka nejen na europoslance, ale dokonce na eurokomisařku. [ zdroj ]
 
The post Klíčové otázky současné doby. Jak to vidí Jindřich Rajchl a PRO? first appeared on .


Nejčtenější za týden