Šílenství EU pokračuje: Každý strom, který bude pokácen, musí být nahlášen
RSS

Šílenství EU pokračuje: Každý strom, který bude pokácen, musí být nahlášen


Den za dnem se potvrzuje, že EU je skutečnou diktaturou. Ti, kteří si stále myslí, že setrvání v tomto spolku šílenců je jediným možným řešením, by si měli uvědomit, že právě setrvání v něm nás spolehlivě zničí.
V podstatě i všechny politické strany, které se zaklínají tím, že musíme být součástí EU, jsou samy jádrem problému – a to včetně lhářů, kteří tvrdí cosi o reformovatelnosti tohoto molocha.
Není dne, aby se neobjevila informace o nějaké další „jobovce“ ze strany bruselských diktátorů. Bohužel, je většina nesmyslů podpořena nejen Evropskou komisí, do které je z každé země vysílán ten nejhorší odpad, ale i většinou europoslanců.
Ale to by už bylo na jiné, zcela samostatné téma.
Ničivý Green Deal, který zasahuje do mnoha oblastí každodenního života, je zářnou ukázkou toho, jak EU účinně likviduje evropský průmysl i zemědělství. Údajné deklarované zmírnění této politiky je zřejmě jen fintou, která má za cíl zklidnit Evropany před důležitými volbami.
Právě z ranku zeleného údělu je i další nařízení, které již několik zemí implementovalo do svých zákonů, ale většina zatím požádala o odklad. Bude totiž znamenat další rozsáhlou byrokracii na jedné straně a buzeraci občanů na té druhé.
Nejnovější hříčkou EU je naprosto šílené nařízení, podle kterého musí být každý pokácený strom nahlášen s jeho umístěním a zdůvodněním proč byl pokácen. To platí i pro stromy, které se pokácí z přirozených důvodů.
Výsledné administrativní úsilí je prakticky nemožné zvládnout.
Umíte si například představit, co to bude znamenat pro lesníky po nějakém dalším orkánu, který se prožene lesem? Nebo jak budou počítat snad tisíce stromů po podobném tornádu, jaké jsme u nás zažili před třemi lety?
Počítat pak stovky či dokonce tisíce polomů, včetně přesného určení souřadnic jejich umístění a vyrobení zápisu ke KAŽDÉMU takovému stromu, bude k zešílení.
A pokud někdo nařízení nedodrží? Pak by mohlo dojít k sankcím ze strany EU.
Zemědělci jsou závislí na dotacích EU ve spojení s příšernými vnitrostátními daněmi. Tyto dotace mohou být kdykoli zastaveny, pokud zemědělci (či lesníci) poruší pravidla Evropské unie.
To je výchozí bod pro současné šílenství EU zvané nařízení EU o odlesňování.
Člověk si může klást otázku, zda jde o byrokraty, kteří nemají žádné znalosti o zemědělství a lesnictví – nebo zda jde o zlomyslný plán na zničení všech malých a středních podniků bez ohledu na odvětví.
Nařízení EU o odlesňování (VO (EU) 2023/1115) má údajně snížit problém nelegálního odlesňování.
Cílem nařízení je údajně zajistit, aby se na bývalých lesních plochách, které byly vykáceny speciálně pro tento účel, nepěstoval palmový olej, kaučuk, káva, kakao, dřevo či sója a ani se tam nepásl dobytek.
Pokud jde o většinu zmiňovaných produktů, pak jste si jistě sami uvědomili, že s Evropou to má co do činění jen okrajově, pokud vůbec.
Nebo se snad někde na území Evropy pěstují kakaovníky, palmy na olej či kávovníky??
Evropská komise rozhodla, že takové produkty musí být ověřitelně sledovatelné. Výše uvedené výrobky mohou být uvedeny na trh nebo – v případě zemí mimo EU – vyváženy do EU pouze tehdy, pokud splňují požadavky.
Neexistují prakticky žádné výjimky, dokonce i dřevo darované příbuzným musí být registrováno.
Zejména zemědělci a lesníci jsou nyní povinni zadávat do informačního systému přesné informace o každém stromu: zeměpisné souřadnice, druh dřeva a množství.
Teprve poté obdržíte referenční číslo dřeva a můžete jej prodat na pilu. S produkty z oblastí, které byly do roku 2021 stále lesy, se již nesmí obchodovat. To znamená, že tyto informace musí být zaznamenány i 3 roky zpětně.
Nařízení již mělo ve všech evropských zemích platit, nicméně 22 zemí v současnosti žádá o odložení vstupu nařízení v platnost na konec roku – a o změny nařízení, které by vedly k jeho zjednodušení.
Zda budou tyto státy úspěšné se teprve uvidí. Nicméně od Bruselu příliš vstřícnosti nelze očekávat, maximálně snad umožní požadovaný odklad…
 Nejčtenější za týden