Hnusná zpráva
RSS

Hnusná zpráva


LIBOR ČÍHAL
Dnes ráno řada špatných zpráv, někde zemětřesení, znásilnění, pořád se válčí atd., ale pozitivně nejhnusnější zpráva je z Česka, na dobrém informačním serveru planetárních událostí v EAdaily této zprávě po zásluze přisoudili první místo. Tři mateřské školky v Praze 10 nechtějí nést jméno s referencí na ruský svět. Vladivostocká, Magnitorská a třetí školku Lva Tolstého přejmenovali na Harmonii, podle mluvčího magistrátu v tom nemá prsty zřizovatel, ale přejmenování se dělo na základě iniciativy pedagogického kolektivu. Podle Blanky Z. místoředitelky mateřské školky Lva Nikolajeviče Tolstého celé jméno spisovatele je prý moc dlouhé a proto se tak pedagogický kolektiv rozhodl. Noviny správně vyhodnotily, že v Česku v posledních letech probíhá organizovaná kultivace rusofobie.
Kdo inicioval a rozhodl o přejmenování všech tří školek nemůže evidentně působit ve školním systému a měl by být okamžitě propuštěn, když už ne souzen za zločin šíření nenávisti k rase a etniku. Jak mohou Z. a spol. působit ve školství, když vůbec nic neví o významu Tolstého pro kultivaci lidské duše, na jakém materiálu tito pedagogové trénují nebo spíš deformují české děti. Na Tolstém se řadu let trénovaly kvalitní generace po celém světě, Kundera mu věnoval spoustu obdivných stránek, Tolstoj je podstatnou součástí společného jazyka světové kultury, co za kulturu můžeme očekávat od pedagogů Ph10 ? Typu kultury, kam vedou tito přejmenovatelé české děti, se říká Biafra ducha. Pokud náhodou diskutujete s absolventem tohoto pedagogického systému, který si uchoval soudnost, říká, že jiné názory musí tajit: “Nebyl bych frekventovatelný.” Tento český pedagogický systém od nultého až do x-tého stupně patří do “Století ryb” Ödöna von Horvatha.
I v epoše informační exploze a přebytku informačních zdrojů je režimním propagandistům jasné, že stačí eliminovat jméno a eliminuje se vše, dílo, historie i existence. Víme, že na počátku bylo slovo a víme, jak je slovo významné. Režimním ideologům fašizoidního systému je jasné, že pokud má člověk v mozku zašifrováno jméno Lev Tolstoj, nějakým způsobem nese v sobě i všechno ostatní, co je s tím spojeno a někdy se to musí zhmotnit. A samozřejmě je s tím jménem kromě úžasné literatury a morálních apelů spojena i velikost ruského etnika a jeho charakter.
Všechny typy glajchšaltování, ať už měly jakékoliv ideové pozadí, na malé české ploše nikdy nevedly k dobrým koncům, ale k těm nejhorším. K protektorátu, ke stalinismu, glajchšaltovaný náhled na ekonomiku dovedl v moderní době národ k ekonomickým ruinám, kdy ve vlastní zemi nám nepatří nic podstatného. V BVoltaire analyzuje Martin-Lasse důvody nebo jak píše mystérium tohoto unifikačního zaslepení evropskounijní společnosti: příliš mnoho faktorů, po všech peripetiích posledních sta let v evropské historii, mystérium slepoty odolá racionálním výkladům: ignorance, ideologie, konformita, předsudky… Moderní doba přes technologický pokrok má o to víc tendenci opakovat staré chyby, válka na Ukrajině je podle novináře novým příkladem. Zdálo by se, že i v mateřské škole na PH10 právě kvůli ní hodili do stoupy velkého spisovatele a jeho dílo, ale je možné, že to bylo úplně opačně.
Desetiletí řady malých nenávistných výbuchů proti ruskému etniku a z toho plynoucí intoxikace obyvatelstva a ztráta rozumu, byly příčinou války. Řadu let před válkou, vyhlašovala EU protiruské ponižující sankce, které určitě v Praze nikdo nezpochybňoval.
Roky se do obyvatelstva pumpovalo přesvědčení o ekonomické síle Evropské unie, konečně to pořád trvá i když už sedíme na troskách bývalých fikcí. Televizní odborníci glajchšaltovaného prostoru nás dodnes ujišťují, že Rusko se rozsype, armáda je prehistorická atd. Americký generál pochybné pověsti Petraeus je nevyčerpatelnou studnicí eskalačních pravd, které saturují zglajchšaltovaný evropskounijní prostor, např. ještě před pár měsíci generál tvrdil, že ruská armáda je špatně vycvičená, špatně vybavená s ubohými veliteli a nízkou morálkou. Ve světě, který se dobrovolně oslepuje a nedokáže rozlišit mezi bezpečnou a nebezpečnou cestou, může být strach pozitivní korekcí, tj. možnost nasazení atomových zbraní musí mít reálný rozměr a ne pouze podobu psychologického šimrání u televize. Strach z nukleárního konfliktu období studené války může vrátit světu bezpečnost a osvěžit rozumné vidění reality. Zvedne to i úroveň pedagogů na PH10, v období studené války na žádné straně nikdo školy nepřejmenovával, jednoduše proto, že existoval respekt ke kvalitě druhé strany.
The post Hnusná zpráva first appeared on .


Nejčtenější za týden