Itálie: Soud přiznal dosud nejvyšší odškodnění za znemožnění práce z důvodu odmítnutí aplikace takzvané „Covid vakcíny“
RSS

Itálie: Soud přiznal dosud nejvyšší odškodnění za znemožnění práce z důvodu odmítnutí aplikace takzvané „Covid vakcíny“


Možná si ještě pamatujete, že za Draghiho vlády byly v Itálii covidové injekce povinné pro vybrané profese – zejména pro zdravotníky, státní zaměstnance a pro všechny občany nad 50 let.
Ale i ti, kteří do této skupiny nepatřili a genové injekce odmítli, byli značně perzekuováni.
V případě, že injekce odmítli příslušníci vybraných profesí (a nezaplatili si ani falešné potvrzení), pak o svoji práci přišli. Mnozí dokonce nemohli svoji práci vykonávat téměř dva roky.
To byl i případ jisté lékárnice z Bolzana…
Senzační rozsudek v Bolzanu: ASL musí vyplatit odškodné téměř 170 tisíc eur zdravotnici, která byla suspendována za to, že je neočkovaná.
„Je to nejvyšší odškodnění, jakého kdy bylo dosaženo“, vysvětluje právník Sandri listu La Bussola. A nyní hrozí, že Účetní dvůr bude vyšetřovat i další náhrady škody.
Kompenzace, kterou musí zdravotní úřad v Bolzanu vyplatit šéfce lékárny nemocnice v Brixenu, která byla suspendována, protože nebyla očkována, dosahuje téměř 170 000 eur.
Je to neuvěřitelně vysoká částka, nejvyšší, jaká kdy byla zaznamenána, a která by nyní mohla být začátkem vyšetřování finančních ztrát ze strany Účetního dvora.
To je podstata rozsudku  bolzanské pracovní soudkyně Eliany Marchesini, která 3. května ukončila soudní spor mezi šéfkou lékárny v Jihotyrolské státní nemocnici a její firmou Asl.
Šlo o vítězství právníků Maura Sandriho a Olava Gianmaria Taraldsena, kteří znovu upozornili na nezákonnost a šikanu ustanovení, která během očkovací kampaně připravovala zdravotníky o práci, protože nebyli očkováni.
Ženě byla pozastavena činnost od 4. září 2021 do 31. prosince téhož roku a poté opět na téměř celý rok 2022 až do 2. listopadu, kdy definitivně skončila povinnost očkování pro lékaře a zdravotníky.
Bod, který soudce Marchesini ve svém odůvodnění zdůraznil, se týkal zjištění, že pozastavení nařízené ASL již nemůže být platné po 31. prosinci 2021, tedy po datu, kdy vypršelo.
Po tomto datu přešla odpovědnost za suspendování zdravotnických pracovníků na profesní sdružení. V projednávané věci však lékárnická komora provincie Bolzano uznala, že lékárnice má platné osvědčení o výjimce z povinnosti očkování.
Zdravotnická společnost proto měla s účinností od 1. ledna 2022 pracovnici vrátit zpět její zaměstnání.
Lékárnice byla zbavena služby a nyní, na konci soudního sporu, je účet za toto rozhodnutí velmi vysoký.
Po zjištění „nezákonnosti opatření pozastavení bez odměny“ je ASL nařízeno zaplatit celkovou hrubou odměnu ve výši 12 317 eur měsíčně po celou dobu pozastavení, celkem 123 172 eur, plus zákonný úrok za platbu po datu splatnosti.
Kromě toho „po dobu pozastavení jsou uznávána práva zaměstnance na služební dobu, časové rozlišení, dovolenou, volno a příspěvky v souladu s pracovní smlouvou.“
Azienda Sanitaria dell’Alto Adige – jihotyrolská lékařská společnost – je proto povinna zaplatit zaměstnankyni částku 33 633 eur za neprovedení daňového odpočtu a nést dvě třetiny nákladů řízení vynaložených žalobcem, které činí 10 717 eur.
Suma je šokující: 167 000 eur. Číslo, které dosud nebylo nikdy vyplaceno.
Právník Sandri samozřejmě spokojeně řekl: „Toto je věta, která má zvláštní význam. Je to nejvyšší ekonomická kompenzace, která byla kdy požadována a obdržena v případě nuceného očkování: téměř 200 000 eur.“
Tím ale případ nekončí, protože může dojít i k administrativnímu vývoji.
Sandri k tomu říká: „ASL, která musí vynaložit tolik peněz za nezákonné suspendování zaměstnance, riskuje zásah generálního auditora. Doufám, že se tak stane co nejdříve, protože úředníci, kteří zneužili své pravomoci k plýtvání veřejnými penězi, budou muset platit osobně.“
Rozsudek také dává právníkovi, který již léta hájí zájmy obětí vakcíny na pracovišti, příležitost znovu poukázat na to, že žádná nedobytná území neexistují.
„Jižní Tyrolsko je obzvláště bojovná oblast, kde politické orgány vedly jednu z nejtvrdších represivních kampaní. Ale i v tomto extrémně těžkém prostředí jsme zvítězili s ničivou silou,“ řekl právník.
„Nyní je čas pokračovat v hledání pravdy prostřednictvím soudního rozhodnutí. Máme velmi účinné legální zbraně, které nebyly nikdy předtím použity, a které jsme během let, kdy jsme trpěli v rukou našich odpůrců, vylepšili.
Využijeme je v následujících týdnech s jediným cílem: nikdo z těch, kteří byli nespravedlivě diskriminováni a potrestáni za svou odvahu, dokonce ani ti, kteří již své případy prohráli, nezůstanou bez skutečné spravedlnosti, protože budou v plné výši odškodněni.“Nejčtenější za týden