Soudní proces s prof. Bhakdim pokračuje poté, co se státní zástupkyně odvolala proti osvobozujícímu rozsudku
RSS

Soudní proces s prof. Bhakdim pokračuje poté, co se státní zástupkyně odvolala proti osvobozujícímu rozsudku


Snaha o potrestání vládních oponentů má zřejmě za cíl umlčet případné další kritiky. V Německu se za tím účelem konstruují účelová obvinění jako v případě právníka dr. Fuellmicha nebo prof. Bhakdiho, kteří se zabývali totalitními praktikami vlád za falešné plandemie.
Paradox je, že zatímco odpůrci nezákonných restrikcí jsou pronásledováni, tak ti, kteří je zaváděli, jsou ve většině zemí – včetně Německa – z obliga. A to i poté, co již bylo na základě uniklých dokumentů německé RKI prokázáno, že politici moc dobře věděli, že restrikce, které zavádí, nejsou účinné.
Šlo pouze o nástroje, kterými měly být ovládnuty masy.
Velkým kritikem těchto opatření byl právě i prof. Bhakdi, který se tak – podobně jako dr. Füllmich – stal světoznámým. To zřejmě v případě obou těchto odpůrců covidismu bylo hlavní záminkou ke zkonstruování žalob, které je měly umlčet.
Prof. Bhakdi byl obžalován z antisemitismu – a to  za pouhou kritiku izraelské vlády, která se rozhodla svůj lid obětovat na oltář experimentu.
Prvoinstanční soud prof. Bhakdi vyhrál, nicméně státní zastupitelství podalo odvolání – a brzy ho tak čeká druhý soud.
Paradoxně se tak děje v době, kdy po celém Německu tisíce muslimů v ulicích zcela beztrestně vykřikují skutečně antisemitská hesla, včetně výzev k vyhlazení.
Jak bylo oznámeno , německé státní zastupitelství zastoupené kontroverzní vrchní státní zástupkyní Silke Füssinger se loni odvolalo. 15stránkové odvolání je ze dne 6. prosince 2023.
Vyšší státní zástupkyně Silke Füssinger nastoupila do funkce komisařky pro antisemitismus Úřadu státního zastupitelství ve Šlesvicku-Holštýnsku v prosinci 2021 s deklarací „strategie nulové tolerance“ ohledně diskriminace židovských spoluobčanů.
Není podrobně známo, kolik kauz vyvolala proti novým spoluobčanům, kteří se někdy z náboženských důvodů negativně vyjadřují k Židům a vykřikují na ulicích odpovídající hesla, nicméně podobné případy jsou zpravidla přehlíženy. 
V systémových médiích se však můžete dočíst , že ve Šlesvicku-Holštýnsku došlo k novému vrcholu (skutečných?) antisemitských zločinů.
Stále je však dost času na to, aby vynaložili velké úsilí státu na stíhání někoho, kdo se subjektivně nedopustil ničeho špatného.
Níže si můžete přečíst kontroverzní pasáž nešťastného rozhovoru, který slouží jako jeden ze dvou důkazů státnímu zastupitelství, v celém rozsahu (druhý případ byl projev na akci předvolební kampaně pro stranu „Die Basis” v Kielu):

Sucharit Bhakdi doslova řekl:
A pokud jste ta k  líní, že nepovstanete a neřeknete: „Ne! Nám to neuděláte!“, pak je po vás. A pak nebudete mít příležitost uniknout. Izrael. Izraelci už nemohou uniknout. Země je uzavřená. To se tady stane.
A jednou se mě jeden Američan zeptal, co mám říct o Izraeli. Pro mě je to lid, který jsem obdivoval víc než kterýkoli jiný lid na světě. Byl jsem obdivovatelem Židů.
Víš, že jsem milovník hudby, umění. Největší mozky byli Židé. Promiň, že ti to říkám. Je mi to líto, protože jsem buddhista. Zbožňoval jsem je. Viděl jsi moji sbírku desek.
Sledoval jsem tyto židovské hudebníky, abych od nich získal podpis. Itzhak Stern, David Oistrakh. Cestoval jsem stovky kilometrů, abych je slyšel, abych získal autogram. Zbožňoval jsem je.
A teď to dělají lidé, kteří uprchli z této země. Z této země, kde bylo úhlavní zlo. A našli svou zemi. Z vlastní země udělali něco ještě horšího, než bylo Německo. To je neuvěřitelné.
A pak jsem řekl Američanům: To je na Židech to nejhorší. Učí se dobře. Neexistují lidé, kteří by se učili lépe než oni. Ale nyní se naučili a provedli zlo. A proto je nyní Izrael živým peklem.
A řekl jsem Američanům: A když si nedáte pozor, Amerika bude taky peklo. A teď vám říkám: vaše země se promění v peklo, pokud brzy nevstanete.

K uvedenému projevu prof. Bhakdiho připomínám, že v něm narážel na velmi tvrdou covidovou politiku v Izraeli. Zavedli velmi drakonické lockdowny  a později vehementně vnucovali genové injekce.
Dokonce je aplikovali jako první na světě dřív než došlo k nouzovému schválení a po dohodě posloužil právě Izrael jako zkušební pole pro studii vedlejších účinků Pfizeru.
Na uvedené skutečnosti tedy výše uvedený proslov reagoval.
Státní zástupkyně nesouhlasila s prvním soudem, který vynesl osvobozující rozsudek.
První soudce v projevu neviděl útok na lidskou důstojnost, když profesor Bhakdi vyjádřil kritiku opatření izraelské vlády v oblasti očkovací politiky.
Státní zastupitelství se ale domnívá, že Bhakdiho výroky byly vždy namířeny obecně proti všem Židům – a nejen proti těm, kteří jsou v zahraničí. Byli tak údajně zahrnuti i Židé žijící v zemi.
Státní zástupkyně k verdiktu prvoinstančního soudu uvedla:
Následné plošné soudy o „Židech“ a jejich schopnosti učit se již také neměly žádnou spojitost se státem Izrael, ale byly obecně zaměřeny na objektivního příjemce všech Židů a jejich údajné povahy a tedy i Židů žijících v Německu.
Bhakdi údajně svými výroky „objektivnímu průměrnému příjemci naznačil, že všichni Židé jsou (obecně) zlí, protože při výběru slov nevěnoval pozornost dostatečnému oddělení.“
Füssingerová tvrdí, že by to byl útok na lidskou důstojnost Židů:
Pro útok na lidskou důstojnost je nutné, aby napadené osobě bylo upřeno její právo žít jako rovnocenná osobnost ve státním společenství a bylo s ní zacházeno jako s méněcennou bytostí. (…) Tím, že obžalovaný průměrně rozumnému příjemci naznačil, že všichni Židé jsou zlí, přesně to udělal.
Bhakdiho „útok“ byl podle státní zástupkyně namířen „nejen proti individuálnímu chování nebo osobním právům Židů, ale také proti jádru jejich osobnosti, které tvoří jejich lidskou důstojnost. Tím sloužil antisemitským vyprávěním, podle kterých Židé ztělesňují vše špatné a zlé.“
Kromě toho Bhakdi svými výroky konkrétně narušil veřejný klid na shromáždění 24. září 2021 v Kielu. Státní zastupitelství na více stránkách vysvětluje, že výroky byly učiněny v „době činu“ před vyděšeným a nejistým publikem.
Na druhou stranu se podle státní zástupkyně vedla agresivní veřejná debata o ochranných opatřeních nařízených státem. V roce 2021 došlo k nárůstu násilných činů ze strany lidí, kteří viděli svá práva omezována ochrannými opatřeními proti pandemii Covid-19.
Jako příklad je použit bláznivý čin v Bad Kreuznachu, kde šílenec zastřelil muže na benzince, ačkoli byl tento čin spáchán před Bhakdiho prohlášeními, takže pachatel jím nemohl být ovlivněn.
Zde státní zastupitelství opět svévolně přeskočí k výrokům ve zmíněném videu, aniž by to dále upřesnilo.
Pachatel takového útoku Mario N., který je v současnosti u Krajského soudu v Bad Kreuznachu obžalovaný z vraždy Alexandra W., tam u hlavního líčení uvedl, že studenta, který pracoval jako pokladní čerpací stanice, zastřelil dne 18. září 2021 poté, co upozornil na požadavek roušky..
Takže ze všech lidí je nepřímo obviňován jemný a klidný profesor Bhakdi, že byl spouštěčem intenzivního násilí, ke kterému z hlediska načasování došlo dřív než k prohlášení prof. Bhakdiho.
Zejména jeho vyrovnaný, vědecky orientovaný a dobře podložený způsob je v několika pasážích kritizován jako zvláště nebezpečný.
Obdobně pokračuje argumentace, podle které Bhakdi bagatelizoval či relativizoval holocaust.
Státní zástupkyně ve svém odvolání připomíná následující pasáž, kvůli které byl žalován za zlehčování holokaustu:

„Světové elitě se již podařilo vstříknout více než 1 miliardu dávek geneticky založených látek nic netušícím lidem. (…) Bude to ale stačit na to, abychom v neděli přispěli snad rozhodujícím způsobem? Já nevím.
Všechno, co vím, je, že pokud selžeme, zbývá jen nepatrná šance uniknout hrozící zkáze. Musíme se snažit dosáhnout těch cílů, které jsou ještě dosažitelné.“
Tyto rázné a znepokojivé formulace pokračovaly i v procesním srovnání, ve kterém obžalovaný uvedl: „Tento konečný cíl je vytvoření nové reality a nezahrnuje nic jiného než zabránění druhému holocaustu lidstva v jeho současné podobě.“

„Byla to agresivní emocionalizace, která dokázala snížit zábrany, a tím zvýšit riziko násilných nepokojů,“ uvádí státní zástupkyně. 
Státní zastupitelství tak v podstatě tvrdí, že kritici Covidových opatření jsou v zásadě ochotni použít násilí nebo jsou náchylní k manipulaci, a tudíž mohli teoreticky takové násilí provést.
Státní zastupitelství přitom zcela ignoruje příslušný kontext, který byl pro prvního soudce mimořádně důležitý. Nechal přehrát projev v Kielu i rozhovor v plné délce, aby slyšel, ale také ukázal, že kontext není v žádném případě podněcující, ale spíše výzva k dialogu a že cílem v žádném případě není plošná urážka nebo očerňování Židů.
Neutrální divák musí dokonce předpokládat, že výklad je extrémně zlomyslný a záměrný. Je třeba připomenout, že povinností státního zástupce je také prošetřit skutečnosti, které hovoří ve prospěch obžalovaného.
S ohledem na aktuálně dostupné dokumenty RKI (pozn: odtajněné dokumenty, které odhalují celý covidový podvod) zní zejména poslední odstavec žaloby jako cynický výsměch realitě:

Nakonec je třeba poznamenat, že obecný politický a společenský vývoj v kontextu pandemie jsou obecně známá fakta. Od začátku pandemie byly každou hodinu na všech mediálních kanálech zveřejňovány a diskutovány všechny podrobnosti o šíření viru, lékařském vývoji, politických opatřeních a chování obyvatelstva.
Postižena byla celá populace a měla vždy aktuální informace.

Zatím nebylo dohodnuto žádné konkrétní datum pro nadcházející soudní slyšení proti prof. Sucharitu Bhakdimu. Podle všeho budou celkem tři dny jednání, která proběhnou koncem července/začátkem srpna.Nejčtenější za týden