Němci proti nezvratnému osudu: „Nechceme chalífát“
RSS

Němci proti nezvratnému osudu: „Nechceme chalífát“


Němci se možná poněkud pozdě začínají velmi pomalu, ale jistě, probouzet. Nicméně vzhledem k dlouholetým volebním zvykům a stávající situaci je již nemožné cestu směrem k chalífátu zastavit.
Toho si jsou samozřejmě vědomi i ti, kteří po chalífátu už několik let na svých demonstracích volají. Naposledy teprve nedávno – a zdá se, že teprve nyní to některým Němcům dochází.
Ovšem politika nejen Německa, ale i celé EU, je politikou, která nevede nikam jinam než rychlou cestou k chalífátu.
Přesto zřejmě stále mnoho Němců doufá, že tento proces zvrátí. Na to je však příliš pozdě…
V petici, která nyní vznikla, odmítají vidět realitu, která je možná blíž, než tuší. Už jen to, že si petenti myslí, že vše vyřeší zákaz jedné skupiny je jasnou ukázkou bezbřehé naivity.
A neméně naivní je i představa, že existuje něco jako islamismus. Nic podobného však neexistuje – je pouze islám…
Dále již zmíněná petice:

Přízračné  shromáždění radikálních islamistů  na konci dubna 2024 vyvolalo po celé Evropě rozruch: více než  tisíc příznivců organizace „  Muslim Interaktiv  “ bez ostychu vyzvalo k  zavedení chalífátu v Německu v ulicích Hamburku.
Navzdory těmto hmatatelným a nepochybným snahám o nastolení islámské vlády teroru politici zatím reagovali jen nesmělými slovy, a tak aktivity chalífátového hnutí vesele pokračují.
Shromáždění 27. dubna 2024 nebylo prvním případem, kdy bylo v Německu slyšet  volání po chalífátu . Již v listopadu 2023 vyzvalo asi 3000 demonstrantů v Essenu k  vytvoření chalífátu . Za těmito demonstracemi stojí skupina  “  Muslim Interactive ” (MI) , která byla založena v roce 2020.
Německé bezpečnostní orgány je přiřazují do ideologického prostředí mezinárodně aktivní islámské organizace „ Hizb ut-Tharir “ (Strana osvobození). Tato skupina má  kořeny v Muslimském bratrstvu , které je  v Německu od roku 2003 zakázáno .
Chalífát je islámská forma vlády, ve které  veškeré  politické a náboženské vedení  vykonává jediný  chalífa , jmenovaný na doživotí. Chalífa je také zodpovědný za přípravu a vedení džihádu , „ svaté války proti nevěřícím. “
Podle hamburského úřadu pro ochranu ústavy cíle „ Muslim Interactive “ nezahrnují pouze požadavek na chalífát. Jejich ideologie je také namířena  proti myšlence mezinárodního porozumění  a  obhajuje použití násilí  jako prostředku k dosažení politických cílů. 
Hamburský úřad pro ochranu ústavy ve své  zprávě skupinu klasifikuje jako  „ určitě extremistickou. “  
Vzhledem k jasným a jednoznačným záměrům organizace požaduje zákaz „Muslim Interactive“ mimo jiné i šéf hamburské  policie  Falk Schnabel . Zodpovědná by za to měla  spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová (SPD) .
Jenže místo konkrétního zákazu islamistického hnutí za chalífát přichází ministryně jen s prázdnými slovy. Islamistické demonstrace považuje za „ těžce snesitelné “ a vyzývá úřady k „ tvrdé akci“ – v jejímž čele je ona sama  a nic takového nedělá.
A tak „ Muslim Interaktiv “ vesele pokračuje s ještě větším shromážděním  11. května 2024, opět v Hamburku. A i když slovo „ chalifát “ již nesmí být zmiňováno podle požadavku,  cíl islamistů zůstává stejný .
Je nejvyšší čas, aby byla konečně přijata tvrdá opatření proti islamistickému hnutí za chalífát, abychom bránili náš křesťanský západní způsob života a naši svobodu.
Už se nemůžeme dál dívat, jak politici vyváznou z aféry pouhými slovy. Povinností ministra vnitra je rozhodně čelit vlivu a šíření islamistického extremismu v Německu.
Používáme proto přiloženou petici k tomu, abychom vyzvali federální ministryni vnitra Nancy Faeserovou (SPD), aby okamžitě zakázala „ Muslim Interactive. “
Prosím, podepište a sdílejte tuto naléhavou petici, abychom společně mohli vyslat silný signál proti nevýslovným pokusům o chalífát.
Děkujeme!
 Nejčtenější za týden