Al Gore v roce 2009: Do roku 2014 zmizí ledovce
RSS

Al Gore v roce 2009: Do roku 2014 zmizí ledovce


Nedávné šokující zjištění, že více než 80% Evropanů naprosto věří klimatické agendě, která je založena na lžích a manipulacích, jen ukazuje, kolik lidí je neschopných si zjistit fakta.
Klimatický alarmismus má za cíl zavedení restriktivní politiky pod záminkou nutnosti omezení produkce CO2. Místo dosavadního růstu se má lidská populace dostat do  „nerůstu“ – či spíše opaku růstu, tedy do jakéhosi úpadku životní úrovně.
Tato politika může být zejména v EU velmi úspěšně instalována jen díky tomu, že ji i ve volbách podporuje většina lidí. A pokud ji přímo nepodporuje, tak alespoň věří lžím, které mají vyvolat dojem, že kvůli příliš vysoké produkci CO2 dojde k apokalypse.
Přitom podobné strašení se zde prezentuje již dlouhé roky – a opět jde vše v režii  libtardů, kteří pro jistotu zcela potlačili názory opozičních (nezkorumpovaných) vědců, včetně nositelů Nobelovy ceny.
Prezentovat se mohou jen „názory“ dobře placených klimatologů, kteří se mohou dočkat grantů a dotací jen tehdy, kdy budou v souladu s mainstreamovou pohádkou.
Pokud by měli lidé většinově alespoň minimální schopnost si ověřit, co nejvyšší „klimatické elity“ hlásaly v minulosti, možná by došlo k probuzení alespoň části z nich.
Asi hlavní ikonou klimatických alarmistů je Al Gore, který dokonce získal za svůj klimalaarmistický film Oscara. Nic na tom, že prakticky nic, co v něm předpověděl, se nesplnilo.
Ve své době splnil daný účel: lid, který je soustavně manipulován, se nechal přesvědčit, že jeho předpovědi jsou pravdivé a skutečně nás čeká klimatická apokalypsa.
Tato agenda skvěle využívá faktu, že za nějakých 10 – 15 či dokonce více let už většina lidí na staré předpovědí zapomene – a mezitím se objeví nové, kterým opět lehce manipulovatelný lid naletí.
Tak jako zřejmě většina naletěla Al Gorovi, který v roce 2009 tvrdil, že za pět let, tedy od roku 2014, již nebude žádný polární led:

Tyto nesmysly jsou šířeny již od 70.let, kdy se ovšem strašilo tím, že CO2 způsobuje globální ochlazení a čeká nás tedy doba ledová. Americký web nedávno zveřejnil obrázky titulních stránek časopisu Time, abychom viděli, jak se v průběhu času propaganda měnila.
Chybí jen přelom 80. a 90. let, kdy byla „v kurzu“ ozonová díra:

Tento podvod provozují již více než 50 let –  a přesto jim na to většina lidí naskakuje. Alarmující však je, že právě nyní se snaží na základě těchto lží provádět tvrdě restriktivní politiku.
Typickým příkladem je ničivý Green Deal EU. Politika, která vede k likvidaci zemědělství – a tím i potravinové soběstačnosti evropských zemí.
Ale právě i díky mnoha „zeleným“ regulacím a  uhlíkovým odpustkům Green Deal spolehlivě likviduje i evropský průmysl.
Ovšem není to jen Evropa, kde se tato politika snaží prosadit.
Například v USA již Bidenova administrativa uvažuje o omezení letecké dopravy počínaje 6. červnem.
Klimatický podvod můžeme vzhledem k jeho masovému a dlouhodobému dosahu považovat za největší podvod v dějinách lidstva.
Přitom by úplně stačilo, aby většina lidí, kteří na podvod naletěli, prohlédla a žádala zastavení této – na podvodu založené – politiky.
Není to jen další důkaz faktu, že takzvaná liberální demokracie, která tuto podvodnou politiku v zájmu velkých korporací prosazuje, je pouze korporátní fašismus?
 Nejčtenější za týden