Jak to ten Fiala vlastně myslel?
RSS

Jak to ten Fiala vlastně myslel?JAN KELLER

Český premiér v jednom ze svých posledních rozhovorů zaujal výrokem: „Jsme předurčeni k tomu dovládnout, udělám pro to všechno.“ Nemálo diskutujících spojilo tento výrok rovnou s Adolfem Hitlerem. To je ovšem krátké spojení a očividný nesmysl. Pokud by Hitler hovořil o nějaké předurčenosti, týkalo by se to celého národa nikoliv jedné vlády poskládané z kdekoho. V této rovině by mohl Petr Fiala přemítat jedině o tom, jak se vlastně stalo, že náš národ byl předurčen k vysoké inflaci, rostoucímu zadlužení, postupné likvidaci průmyslu i zemědělství a k zatahování až na samotný okraj války. Jedině v těchto souvislostech by mohl konstatovat, že pro to udělal opravdu všechno. Pan premiér to tak však určitě nemyslel a my musíme hledat jinde.


Jako vystudovaný češtinář zná Petr Fiala nepochybně literární tvorbu Karla Čapka i její filmová ztvárnění. Že by jeho inspirace pocházela z filmu Krakatit? O předurčenosti k vládnutí se v něm pojednává ve scéně, která je natolik pozoruhodná, že ji ocitujme celou:
Demagog: “Kam vás zavedlo vítězství demokracie, vláda? Do ponížení a hladu, do zmatku a bezmocnosti! Ušlechtilé národy strádají; protože ti, kdo byli předurčeni, aby vládli, byli vyštváni lůzou! Jsme vybráni prozřetelností, abychom zdvihli z prachu národy vyvolené a méněcenným vykázali jejich místo. My umíme vládnout, oni pracovat. Takovou spoluprací nastolíme blahobyt, který lůza chtěla ukrást světu!”
Prokop: “Mně je z toho špatně.”
D’Hémon: “Toho si nevšímejte. Vycvičili jsme si ho, aby zfanatizoval lidi proti demokracii. Potřebujeme válku, aby začaly zbrojovky prosperovat.”
Co by jen mohlo pana premiéra na této scéně zaujmout? Tvrzení, že vláda mající plná ústa demokracie zavedla lid do ponížení a hladu, do zmatku a bezmocnosti? Rozdělení společnosti na ty, kdo umějí vládnout, a na ty ostatní, kteří budou pracovat? Rozdělení na ty, které prozřetelnost vybrala k tomu, aby těm méněcenným (lůze, chcimírům, dezolátům) ukázali, kde je jejich místo? Anebo snad dokonale dezinformační Čapkův výrok o tom, že potřebujeme válku, aby začaly zbrojovky prosperovat?
Zdá se, že ani tady nejsme na správné stopě. I když by nebylo správné pochybovat o sečtělosti Petra Fialy, míru sebereflexe pana premiéra bychom přeceňovat neměli. Jako jeden z předních světových lídrů si o nějakém Karlu Čapkovi jistě myslí svoje.
Při pátrání o původu jeho výroku je třeba zohlednit kontext, v jehož rámci byl pronesen . Řeč byla o tom, že pětikoalice není křehký projekt, jak předpokládala řada komentátorů. V koalici je jen minimum sporů a premiér tyto drobnosti dokáže za pochodu s přehledem řešit. Právě díky tomu je jeho vláda prostě předurčena k tomu, aby se stala od dob první vlády Václava Klause úplně první vládou složenou ze stran od středu do pravého středu, která dovládne po celé funkční období.
I když Petr Fiala prokazatelně nehledal inspiraci ve výrocích politiků minulosti ani v myšlenkách literárních postav, nemůžeme mu bohužel přiznat talent ke zvláště originálnímu myšlení. Na to je jeho výrok až příliš podobný tomu, co řekl Fialou nemilovaný slovenský premiér Robert Fico jen o měsíc dříve. Den po zvolení Petera Pellegriniho slovenským prezidentem prohlásil Robert Fico: „Jsme předurčeni vládnout do roku 2027.“ K tomu dodal, že věří ve stabilitu vládní koalice.
Jan Keller


The post Jak to ten Fiala vlastně myslel? first appeared on Pravý prostor .


Nejčtenější za týden