Digitální euro se již vyvíjí prostřednictvím evropských bank (video)
RSS

Digitální euro se již vyvíjí prostřednictvím evropských bank (video)


Všechny země, které přijaly euro, se v ten moment rozhodly  vzdát vlastní suverenity. Nyní se ukazuje, že to nebylo pouze o suverenitě, ale i ty země, které by nakrásně nechtěly, budou nyní nuceny přejít na digitální měnu (CBDC) jen z toho titulu, že mají euro.
Tlak našich politiků na přijetí eura velmi pravděpodobně posílí, protože pak by byl přechod do bezhotovostní společnosti stejně jednoduchý jako tomu bude v případě zemí eurozóny.
Prostřednictvím „plánu pro klima a přírodu“ Evropské centrální banky jsou nyní banky, které spadají pod její dohled, přezkoumávány a podrobovány kontrolám na místě, aby bylo možné sledovat postup jejich „digitálních transformací.“
Ačkoli nejsou uvedeny žádné konkrétní podrobnosti o tom, jaké cíle „digitální transformace“ si banky stanovily, můžeme podle stopy dokumentu vyvodit, že se to rovná přípravné fázi digitálního eura, digitální měny centrální banky Evropské unie (CBDC).
V lednu Christine Lagarde zveřejnila na svém Twitteru videozprávu s popiskem: „Teplé klima a ztráta přírody mění naše životy. Musíme pochopit, co to znamená pro ekonomiku, aby splnila svůj mandát.
S naším plánem pro klima a přírodu zintenzivňujeme naše úsilí, abychom pomohli podpořit stabilitu a podpořit zelený přechod.“


Zdroj:  Christine Lagarde na Twitteru  , 30. ledna 2024
Ve svém tweetu výše Lagardeová připojila odkaz na webovou stránku Evropské centrální banky „ Klimatický a přírodní plán na období 2024–2025 na první pohled. “
Po popisu, proč je změna klimatu pro ECB důležitá, stránka pokračuje tím, co s ní ECB dělá:

V souladu s našimi třemi strategickými cíli  naše práce v oblasti změny klimatu vstupuje do nové fáze, která se řídí naším plánem klimatu a přírody na období 2024–2025. Na základě získaných lekcí plán nastiňuje, kam rozšiřujeme naše úsilí, a identifikuje tři hlavní oblasti našich aktivit.
Klimatické a přírodní plány 2024-2025 ve zkratce , Evropská centrální banka

„Hluboký ponor“ ECB
Úvodní odstavec výše končí odkazem na „hluboký ponor“ do „plánu ECB pro klima a přírodu na období 2024–2025.“
„Hluboký ponor“ zní jako podrobný plán a očekávali bychom, že uvidíme podrobný plán. Místo toho je to soubor PDF obsahující titulní stránku a pět stránek grafiky a odrážek. Přesvědčit se můžete ZDE  .
Bez podrobností jsou shrnuté body v „hlubokém ponoru“ o něco víc než jen bezvýznamný slovní salát. Na druhou stranu, mít vágní nesmyslný plán by vyhovovalo agendě, která se chce co nejdéle skrývat před zraky veřejnosti a dohledem.
Plán na období 2024–2025 shrnuje „hluboký ponor“ ECB a staví na pěti oblastech jejího „ akčního plánu 2021, “ „ Klimatické agendy 2022 “ a rozšiřuje její práci v pěti oblastech priority dohledu na období 2024–2026. “
Jedna z pěti oblastí, na kterých bude ECB stavět a rozšiřovat je, je obzvlášť zajímavá: „Platby, bankovky a tržní infrastruktura. V tomto ohledu „plán pro klima a přírodu na období 2024–2025“ ECB uvádí, že hodlá:

Zvážit environmentální aspekty v přípravné fázi návrhu digitálního eura.
Zvážit význam environmentálních rizik při dohledu nad infrastrukturou finančního trhu.
Ekodesign další série eurobankovek a bankovek se 100% organickou bavlnou do roku 2027.

Přesně to o této oblasti říká „hluboký ponor“.
Dříve se ve svém „hlubokém ponoru“ ECB chlubila svými dosavadními úspěchy. Opět platí, že obrázek níže je vše, co plán ECB říká o jejích úspěších ke konci ledna. Všimněte si komentáře o bankovkách, které jsme zakroužkovali červeně.
ECB zdůrazňuje snižování ekologické stopy ve dvou oblastech: „naší vlastní“, což znamená „vlastní“ ECB, a u „bankovek.“

Plán klimatu a přírody 2024–2025  („hluboký ponor“), Evropská centrální banka, 30. ledna 2024, str. 3

Je pravda, že plán na období 2024–2025 staví na dříve zveřejněném plánu, agendě a prioritách a rozšiřuje je a možná je v těchto dokumentech uvedeno více podrobností. Co tedy tyto dokumenty uvádějí o digitálním euru a bankovkách?
V „akčním plánu 2021 “ ani v jeho „ podrobném plánu opatření souvisejících se změnou klimatu “ není žádná zmínka o digitálním euru nebo bankovkách. V „ agendě klimatu 2022 “ není ani zmínka o digitálním euru nebo bankovkách .
Pokud jde o bankovky, nyní už se zdá, že ECB dosáhla něčeho, co nikdy neměla v plánu. Podle všeho právě digitální euro a „snižování ekologické stopy bankovek“ spadají pod „priority dohledu na období 2024–2026.“
Priority dohledu ECB na období 2024–2026
Priority dohledu „vycházejí z klíčových rizik, kterým dohlížené instituce čelí v současném makrofinančním a geopolitickém prostředí,“  uvádí ECB  . Dodává: „Každoročně se revidují, aby odrážely změny v oblasti rizik a pokrok dosažený v prioritách předchozího roku, a lze je kdykoli upravit, pokud je to odůvodněno vývojem rizik.“
ECB  přímo dohlíží na 112 „významných“ bank a mnoho dalších „méně významných institucí.“ Úplný seznam finančních institucí, které jsou pod dohledem ECB, si můžete prohlédnout ZDE .
Počet „méně významných institucí“ jsme nepočítali, ale na první stránce je uvedeno 50 institucí a seznam má 35 stran, což znamená, že „méně významných institucí,“ které také spadají pod dohled nebo kontrola ECB.
O bankovkách není ani zmínka v  Jednotném mechanismu dohledu  („SSM“) „  Priority dohledu na období 2024–2026. “ Dokument však hovoří o „digitální transformaci.“ 
Banky jsou již léta digitální; kromě transakcí ve fyzické hotovosti jsou všechny bankovní transakce již digitální. Bylo by tedy zajímavé vědět, co přesně je „digitální transformace.“
Digitální transformace bank ECB
Doufali jsme, že text „priorit dohledu 2024–2026“ SSM  odhalí odpověď formou definice nebo výčtu cílů, ale bohužel tomu tak nebylo. Nezbývá nám tedy, než se pokusit odvodit, co je plán „digitální transformace“ z toho, co o něm říká dokument ECB, a jakýchkoli dalších informací, které můžeme získat z jiných zdrojů.
Než se ponoříme do podrobností textu o prioritách dohledu, abychom dali textu určitý kontext, stojí za zmínku, že ECB má pro období 2024–2026 tři priority v oblasti dohledu:

Priorita 1: Posílit odolnost vůči okamžitým makrofinančním a geopolitickým otřesům.
Priorita 2: Urychlit účinnou nápravu nedostatků ve správě a řízení rizik souvisejících s klimatem a životním prostředím.
Priorita 3: Další pokrok v digitální transformaci a budování robustních rámců provozní odolnosti.

„Digitální transformace“ má nejen vyhrazenou prioritu – Prioritu 3 –, ale jak uvidíte níže, vyskytuje se i v Prioritě 2. Bylo by spravedlivé říci, že pro ECB je „digitální transformace“ prioritou maskovanou „geopolitickými otřesy“ a „riziky souvisejícími s klimatem a životním prostředím.“
Priority jednotného mechanismu dohledu ECB a „digitální transformace“
Následují výňatky z „Priorit dohledu na období 2024–2026“ SSM. Při čtení tohoto textu mějte na paměti, že banky jsou již léta digitalizovány.

Úvod
Vzhledem k tomu, že se digitální transformace stala prioritou pro mnoho bank, které se snaží zůstat konkurenceschopné, je nezbytné, aby měly zavedeny přiměřené záruky, které omezí potenciální rizika plynoucí z nových obchodních postupů a technologií.
Dohledová šetření ukázala, že zatímco některé banky již dosáhly značného pokroku v digitální transformaci, jiné nevyčlenily potřebné zdroje k dosažení svých cílů.
V souvislosti s prioritami dohledu SSM pro období 2024–2026 budou dohlížené instituce primárně požádány, aby … dále pokročily ve své digitální transformaci a budovaly robustní rámce provozní odolnosti (Priorita 3).

2.2 Priority dohledu na období 2024–2026
Priorita 2: Urychlit účinnou nápravu nedostatků ve správě a řízení rizik souvisejících s klimatem a životním prostředím
Prioritní zranitelnost: Nedostatky ve fungování a řídících schopnostech řídících orgánů
K zajištění odolnosti a udržitelnosti obchodních modelů bank jsou zásadní opatření pro vnitřní řízení a účinné strategické řízení… Účinné strategické řízení je také zapotřebí k přizpůsobení obchodních modelů bank vyvíjejícím se trendům, jako je digitalizace a zrychlený přechod na zelenou.
Priorita 3: Další pokrok v digitální transformaci a budování robustních rámců provozní odolnosti
Zatímco většina dohlížených institucí dělá pokroky v digitalizaci svých operací a služeb, aby se vyrovnaly se stále rostoucími konkurenčními výzvami, musí také posílit a v případě potřeby upravit své rámce provozní odolnosti, aby zmírnily potenciální rizika.
Dosažení provozní odolnosti by mělo přispět k udržitelnosti obchodních modelů bank ve střednědobém horizontu a umožnit jim mimo jiné těžit z výhod inovativních technologií. Některé banky však v dosahování svých cílů v této oblasti zaostávají.
Prioritní zranitelnost: Nedostatky ve strategiích digitální transformace
Strategický cíl: Banky by měly vyvíjet a provádět zdravé plány digitální transformace prostřednictvím vhodných opatření (např. obchodní strategie a řízení rizik) …
Instituce pod dohledem nedávno vykázaly rekordně vysokou ziskovost, z velké části taženou vyššími čistými úrokovými maržemi… instituce pod dohledem by měly být schopny zvládnout předpokládaný nárůst provozních nákladů, aniž by ohrozily tolik potřebné investice do digitální transformace.
Očekává se, že digitalizace posílí konkurenční postavení bank a zvýší jejich odolnost vůči konkurenci mimo bankovní sektor.
V roce 2023 bankovní dohled ECB provedl horizontální hodnocení a srovnávací analýzu založenou na sběru dat o digitální transformaci a využití finančních technologií (fintech) v rámci SSM…
Byly odhaleny nedostatky v rozpočtování a finančním plánování, protože banky se snaží monitorovat finanční dopad jejich iniciativ v oblasti digitální transformace…
V budoucnu se bankovní dohled ECB bude i nadále zaměřovat na digitální transformaci, přičemž bude kombinovat cílené kontroly s vyhrazenými OSI [kontroly na místě]. Bankovní dohled ECB zveřejní svá očekávání ohledně digitální transformace bank.
Hlavní činnosti jako součást pracovního programu priorit dohledu
Cílené přezkumy zaměřené na dopad digitální transformace bank na jejich obchodní model/strategii, správu a identifikaci/řízení rizik, doplněné následnými opatřeními společných týmů dohledu [Joint Supervisory Teams‘] s bankami, kde byly zjištěny závažné nedostatky.
Cílené OSI na digitální transformaci, kombinující dimenzi obchodního modelu s IT aspektem strategií digitální transformace bank.
Zveřejnění očekávání orgánů dohledu a sdílení osvědčených postupů v oblasti strategií digitální transformace.
Priority dohledu SSM 2024–2026 , Evropská centrální banka

Shrňme si priority dohledu ve vztahu k „digitální transformaci.“ ECB a banky upřednostňují digitální transformaci, která bude vyžadovat, zdá se, významnou investici.
Protože banky dosahují rekordně vysokých zisků z úrokových sazeb, které jim prospívají, měly by těmito zisky financovat svou „digitální transformaci.“ Digitalizace by navíc měla bankám pomoci odvrátit konkurenci.
Ale stále nejsme o nic moudřejší ohledně toho, jakou „digitální transformaci“ banky provádějí nebo jaké cíle si ECB stanovila. Musíme se tedy podívat na další informace zveřejněné ECB, abychom zjistili, zda obsahují nějaké vodítko.
Technologie pro „digitální transformaci“
Jak jsme již uvedli dříve v našem článku, „plán pro klima a přírodu na období 2024–2025“ ECB staví na pěti oblastech svého „akčního plánu 2021“, „agendy pro klima 2022“ a „priorit dohledu na období 2024–2026“ a rozšiřuje ji. . 
Jednou z pěti oblastí, na kterých bude ECB stavět a rozšiřovat je, jsou „Platby, bankovky a tržní infrastruktura.“
Jedním ze tří bodů uvedených v této oblasti je „zvážit environmentální aspekty v přípravné fázi návrhu digitálního eura.“
„Akční plán 2021“ ani „Klimatická agenda 2022“ neobsahovaly digitální euro ani se o ničem digitálním nezmiňovaly. Pokud tedy ECB poctivě staví na jednom z předchozích dokumentů a rozšiřuje jej, musí to být „priority dohledu na období 2024–2026“.
Po přezkoumání textu „priorit dohledu na období 2024–2026“ si však stále nemůžeme být jisti, zda ECB staví na „digitální transformaci“ a rozšiřuje ji na digitální euro. Možná tedy technologie, které banky používají pro svou „digitální transformaci,“ mají nějaké vodítko.
V únoru 2023 ECB zveřejnila  přehled hlavních poznatků z průzkumu provedeného v roce 2022 o digitální transformaci a využívání fintech. Přehled definuje „digitální transformaci“ jako „svazek obchodního modelu, procesů a kulturní transformace, kterou umožňují technologie.“
Přehled ECB o průzkumu pro rok 2022 shrnuje technologie, které bankám umožňují „digitální transformaci“ na obrázku níže.

Závěry z horizontálního hodnocení průzkumu o digitální transformaci a využívání fintech  , Evropská centrální banka, 15. února 2023, str. 8

Dvě technologie, které jsou zajímavé, pokud jde o evropské CBDC – digitální euro – jsou AI a DLT. Všechny tři technologie uvedené na obrázku výše však poukazují na termín „digitální transformace,“ který se rovná digitálnímu euru.
Ačkoli ještě nebylo rozhodnuto, jakou technologii použít, ECB při vývoji digitálního eura experimentuje s různými technologiemi, včetně DLT. (Viz „Nejčastější dotazy k digitálnímu euru“ ZDE  ,)
ECB také zkoumá vztah digitálního eura s umělou inteligencí (AI). Kromě toho by digitální euro pravděpodobně při svém provozu spoléhalo na cloudovou infrastrukturu. 
Aby Evropská unie podpořila digitální transformaci své ekonomiky,  podporuje  rozvoj cloud computingu a cloudových služeb. Evropská  cloudová iniciativa  byla spuštěna v roce 2018 a jejím cílem bylo vytvořit celoevropskou cloudovou infrastrukturu.
Iniciativa se od té doby rozšířila a stala se  iniciativou cloud, edge a internet věcí (IoT)  a Evropská komise v rámci své  digitální strategie  postupně posouvá cloudová data a služby na okraj .
Edge computing je distribuovaný výpočetní model, který přibližuje výpočet a ukládání dat ke zdrojům dat – jako jsou zařízení IoT – takže uživatel cloudové aplikace bude pravděpodobně fyzicky blíže k serveru, než kdyby byly všechny servery na jednom místě.  To má za cíl zrychlit aplikace.
Cloud by mohl hrát zásadní roli ve vývoji digitálního eura a právě tak se stává, že  cloud computing  je široce používán napříč bankami (viz obrázek výše).
Vzhledem k tomu, že banky využívají cloud computing, AI a DLT, zdá se, že „digitální transformace“ je přípravnou fází návrhu digitálního eura, na kterou ECB odkazuje ve svém „plánu pro klima a přírodu na období 2024–2025.“ 
To může být důvod, proč se uvádí, že v letech 2024–2025 bude ECB „zvažovat environmentální aspekty v přípravné fázi návrhu digitálního eura.“ Neuvedla, že bude uvažovat o samotném návrhu digitálního eura, protože digitální euro se již navrhuje v rámci „digitální transformace“ bank pod dohledem ECB.
Stručně řečeno, „digitální transformace“ bank je „digitální transformace eura.“ 
Jak v únoru napsaly Euro News : „Je čas se znepokojovat. Protože konvergence těchto technologií znamená, že digitální euro může sloužit jako arbitr všech směn v rámci EU.
Umělá inteligence bude hrát klíčovou roli při analýze finančních údajů a ovlivňování finančních aktivit obyvatel EU, občanů, společností a obchodních partnerů.
„Digitální euro spojené se vznikem umělé inteligence znamená, že je nyní vysoce pravděpodobné, že demokratickou ochranu, kterou nám poskytuje náš současný systém směny, lze nedemokraticky nahradit schopností státu sledovat a omezovat naše finanční aktivity, “ napsaly Euro News . 
Z výše uvedeného víceméně vyplývá, že do digitální měny budou nejspíš postupně tlačeny i země EU, které jsou mimo eurozónu. A ty, které nepřijmou euro, budou zavádět vlastní CBDC.
Například Švédsko je již s vývojem digitální koruny dál než ECB s eurem.
Zajímavý je i záměr snížit uhlíkovou stopu hotových peněz. Nakonec zřejmě přijdou na to, že nejlépe se snižuje (tedy zcela eliminuje) pokud žádná hotovost existovat nebude.
Aktuální plány ECB jsou tedy opět potvrzením snahy o postupný přechod na bezhotovostní společnost. Ostatně, ECB dělá jen to, co konají ostatní centrální banky v 98% zemí světa…Nejčtenější za týden