Studie šarží určených pro EU: Kontaminace DNA v takzvané Covid vakcíně Pfizer překračuje povolený limit až 354krát
RSS

Studie šarží určených pro EU: Kontaminace DNA v takzvané Covid vakcíně Pfizer překračuje povolený limit až 354krát


Je zarážející, že po mnoha studiích, které dokazují, že mRNA injekce nejsou účinné ani bezpečné, ale naopak způsobují bezpočet vedlejších účinků, se stále ve většině zemí podávají ve formě takzvaných posilovačů. Naštěstí stále více lidí zjišťuje, že jejich aplikace není tím, co by právě prospělo jejich zdraví, takže zájem o ně je mizivý.
Vakcína Pfizer-BioNTech proti Covidu obsahuje až 354násobek doporučeného limitu kontaminace DNA, podle zjištění recenzované vědecké studie , která vyvolává obavy ohledně karcinogenního potenciálu mRNA vakcíny Comirnaty COVID-19.
Němečtí vědci Brigitte König a Jürgen O. Kirchner zjistili, že hladiny nečistot DNA ve vakcíně byly výrazně vyšší než limit stanovený regulačními orgány včetně Světové zdravotnické organizace, což vyvolalo obavy ohledně metod používaných k testování nečistot.
Studie také zdůrazňuje vážná potenciální rizika spojená s vysokou úrovní kontaminace DNA, jako je inzerční mutageneze a přítomnost genů podporujících rakovinu.
Kirchner poprvé varoval před důsledky kontaminace DNA ve vakcíně BioNTech v roce 2022 v knize  Die mRNA-Maschine – v překladu „Stroj mRNA“ – kterou vydal během plandemie pod pseudonymem David O. Fischer.
Kniha obsahuje celou kapitolu „Kontaminace DNA u mRNA vakcíny BioNTech a její rizika“ a cituje dokumenty Evropské lékařské agentury, které uznávají problém, aniž by jej kvantifikovaly.
Mezitím však sám Kirchner obstaral pět neotevřených lahviček s vakcínou BioNTech a předložil je k analýze do laboratoře profesorky Brigitte Königové z univerzitní nemocnice v Lipsku v Magdeburgu.
Výsledky analýz prof. Königové jsou shrnuty v níže uvedené tabulce.
Sottova  zpráva : Prof. Königová zjistila masivní kontaminaci DNA, která je až 354krát vyšší než limit 10 nanogramů na dávku doporučený WHO   a povolený v EU.
Stejně jako Kevin McKernan také našla úplné zbytkové bakteriální plazmidy. Plazmidy se používají v procesu průmyslové výroby mRNA („proces 2“), který se v tomto ohledu liší od procesu, který byl použit k výrobě šarží vakcín pro klinické zkoušky léčiva („proces 1“).
Tabulka je převzata z Kirchnerova dopisu z 9. srpna německému regulátorovi, Institutu Paula Ehrlicha (PEI), vyzývajícího k  „okamžitému stažení mRNA vakcíny Comirnaty od BioNTech z trhu“ kvůli kontaminaci DNA.
Dopis je připojen ke Kirchnerovu dopisu německému ministru zdravotnictví Karlu Lauterbachovi ze 16. září, který je k dispozici  zde .
Ve stejném dopise z 9. srpna Kirchner také kritizoval Institut Paula Ehrlicha za to, že  neprovedl adekvátní kontrolu kvality vakcíny před schválením šarží k použití.  
Jak je uvedeno v dopise a také zmíněno  zde ,  zde  a  zde , PEI je zodpovědná za sériové uvolňování vakcíny BioNTech-Pfizer nejen pro Německo,  ale pro celou EU.
S odvoláním na jednu z vlastních publikací PEI Kirchner zejména poznamenává, že  netestuje čistotu  roztoku vakcíny:

Místo toho se provádí „vizuální kontrola,“ jejíž obvyklá norma, při pohledu na roztok vakcíny na bílém a černém pozadí, umožňuje identifikovat pouze hrubé kontaminanty.
Jako například, když do vakcíny spadla štěnice, když se lahvička plnila. DNA nebo proteinovou kontaminaci nelze tímto způsobem identifikovat. Zdá se, že požadované testování čistoty roztoku nebylo systematicky prováděno.

V  rozhovoru  pro německé vydání Epoch  Times  Kirchner poznamenává, že zatímco PEI neprováděl pokročilé testování kontaminantů vakcíny BioNTech – i když EMA již identifikovala riziko kontaminace DNA v průmyslovém výrobním procesu –  vyžadovalo se takové testování pro vakcínu Novavax COVID-19,  která je založena na tradičnější technologii rekombinantních proteinů:
Vakcína Novavax, kterou lze vyrobit velmi čistě, byla testována na kontaminaci a vakcína mRNA, kterou nelze čistě vyrobit pro masovou spotřebu, není testována. Člověk se tedy musí ptát: proč tomu tak je?
Mezi německým regulátorem – Institutem Paula Ehrlicha – a firmou BioNTech existuje dlouhodobý a kolaborativní vztah. Nyní je na místě otázka, v čem spolupráce vlastně spočívá.Nejčtenější za týden