FRANCOUZŠTÍ POLITICI ZAHÁJILI SCHVALOVÁNÍ ZÁKONA „O ODCHYLKÁCH SEKTÁŘŮ“
RSS

FRANCOUZŠTÍ POLITICI ZAHÁJILI SCHVALOVÁNÍ ZÁKONA „O ODCHYLKÁCH SEKTÁŘŮ“

Cílem tohoto textu je představit čtenářům současnou situaci ve Francii, kde se prosazuje poměrně nebezpečný právní předpis, připomínající Evropanům praktiky totalitních režimů 20. století a pohlédnout se šířeji na sofistikovaný způsob strategie vytvoření státního dohledu a kontroly.

Každý kdo zastává jiný, než vládou schválený názor na vlastní způsob léčby a zdravý životní styl, může být zavlečen do represí. Na závěr jsem považoval za důležité odkázat na aktuální odborné texty o situaci v oblasti prošetřování nežádoucích dopadů experimentální vakcíny na miliony lidí, což je právě v ostrém kontrastu se snahami francouzské vlády, postavit mimo zákon jakoukoliv prověřenou informaci z oblasti. Pokud vládní úřady sahají k protlačení represivních zákonů proti alternativě, je třeba být ve střehu a jednat, protože nikdy neuznají své přehmaty a zločiny z nedávné doby a budou v nich pokračovat.Nejčtenější za týden