Vatikán uspořádal první tiskovou konferenci o UFO, mimozemšťanech a zjeveních
RSS

Vatikán uspořádal první tiskovou konferenci o UFO, mimozemšťanech a zjeveních


Možná jste si také všimli, že v poslední době je víc různých článků či dokumentů, které se věnují fenoménu UFO. Ať už se jedná o debaty v americkém Kongresu, kde tvrdili, že na utajovaných místech v USA se nachází hangáry s troskami mimozemských plavidel nebo o nová hlášení UFO v různých zemích.
V televizi se pak objevují dokumenty, ve kterých se zveřejňují údajné důkazy o existenci UFO a tato otázka se dostala i do mnoha parlamentů zemí po celém světě.
Je tento zájem o UFO náhodný nebo se něco chystá ? Tato otázka se nabízí o to víc, že nyní se po mnoha letech vyjádřil k tématu UFO také Vatikán, který je jednou z hlavních opor globalistické politiky.
Po staletí Vatikán pečlivě střežil jejich nejcennější tajemství. V posledních letech to platí zejména o tom, co vědí o UFO, mimozemšťanech a záhadách vesmíru. Tak proč si vybrali právě tento okamžik v historii, aby o těchto věcech veřejně mluvili? 
Čtvrteční tisková konference ve Vatikánu je vůbec první, kdy Vatikán uspořádal tiskovou konferenci o UFO, mimozemšťanech a „zjeveních“ od roku 1978.
Uvádí  se, že Vatikán se rozhodl vydat nové směrnice „o mimozemšťanech a o tom, jak se vypořádá s potenciálními setkáními v budoucnu“…

Vatikán oznámil, že se chystá uspořádat tiskovou konferenci o „nadpřirozených jevech,“ která se dotkne mimozemšťanů a toho, jak se vypořádá s potenciálními setkáními v budoucnu.
Podle oznámení na webových stránkách Vatikánu  se konference zúčastní tři prominentní členové Vatikánu.
Bude se konat proto, aby „představili nová ustanovení Dikasteria pro nauku víry pro rozlišování mezi zjeveními a jinými nadpřirozenými jevy“ a povedou ji kardinál Victor Manuel Fernandex, posel Armando Matteo a Daniel Del Gaudio.

Pokud Vatikán cítí potřebu vydat směrnice o tom, jak se „vypořádat s potenciálními setkáními v budoucnosti,“ zdá se, že to znamená, že věří, že „k potenciálním setkáním v budoucnu dojde.“
Co vědí a neříkají nám?
Asi hodně.
Naposledy Vatikán udělal něco takového  v únoru 1978 …

Naposledy vatikánský doktrinální úřad vydal normy pro hodnocení údajných zjevení a zpráv o nadpřirozených událostech v únoru 1978.
V té době prefekt, kardinál Franjo Seper, řekl, že normy jsou nezbytné vzhledem k tomu, jak rychle se zprávy o údajných zjeveních šíří díky masmédiím.

Co se od té doby změnilo až do současnosti?
Jedna věc, která se změnila, je to, že současný papež se zdá být docela zaujatý tématem mimozemšťanů.
V komentářích, které učinil  koncem roku 2023 , se zdálo, že papež František naznačil, že mimozemšťané by skutečně mohli být pokřtěni…

Papež František se však na konci loňského roku dotkl mimozemšťanů, když hovořil o tom, jak první křesťané diskutovali o sdružování se s „Židy a pohany“ – které z nějakého důvodu přirovnal k mimozemšťanům.
Řekl: „To bylo nemyslitelné. Kdyby například zítra přiletěla expedice Marťanů a někteří z nich přijeli k nám, tady… Marťané, že? Zelení, s tím dlouhým nosem a velkýma ušima, přesně tak, jak si je malují děti… A jeden by řekl: ‚Ale já se chci dát pokřtít!‘ Co by se stalo?“
Na svou vlastní otázku neodpověděl, ale dodal: „Nikdy to nebyla služba zavřených dveří, nikdy.“

Takže plánuje mít „otevřené dveře“ pro mimozemšťany?
Jak by to vypadalo?
Zdá se, že producent nového dokumentárního filmu s názvem „Bůh versus mimozemšťané“ věří, že nás Vatikán chce připravit na den , kdy lidstvo konečně naváže kontakt s takovými bytostmi …

Dokumentární film „Bůh versus mimozemšťané“ bude mít premiéru na filmovém festivalu v Cannes a odhalí tajemství Vatikánu o UFO.
Cenami ověnčený filmař Mark Christopher Lee říká, že zveřejnění nových pokynů Vatikánu ohledně zjevení znamená, že úplné odhalení fenoménu UFO se blíží.
Řekl:
„Vatikán studuje UFO po celá desetiletí a dokonce má svého vlastního kardinála, který byl jmenován, aby se zabýval prvním kontaktem. Na základě mého výzkumu věřím, že tento nový návod na zjevení je důkazem, že vědí, že UFO jsou více než jen fyzická plavidla z jiných světů, a že mají v sobě paranormální stránku.“

Většina lidí si neuvědomuje, že Vatikán byl na špici hledání mimozemského života po dlouhou dobu.
Vatikánská observatoř v Římě je velmi dobře financována a Vatikán má také  „výzkumnou skupinu,“ která používá velmi výkonné vybavení na Arizonské univerzitě v Tucsonu…

Mnoho lidí je překvapeno, když se dozví, že Vatikán má dokonce observatoř. Historie Vatikánské observatoře sahá dvě a půl století do minulosti. Během historie došlo k určitým zmatkům a několika stěhováním, aby unikla světlu a dalším překážkám, které velká města, jako je Řím, představují pro astronomii.
Proto před více než půl stoletím Vatikánská observatoř zřídila výzkumnou skupinu na Stewardově observatoři Arizonské univerzity v Tucsonu, zatímco ústředí Vatikánské observatoře zůstalo v Itálii.

Netřeba dodávat, že Vatikán nám neřekne všechno, co právě teď ví.
Ale pár věcí se vyjasnilo.
Za prvé, Vatikán věří, že mimozemský život existuje.
Za druhé, Vatikán plánuje rozvinout pozitivní vztah s jakýmikoli „mimozemšťany,“ kteří navážou kontakt s lidstvem.
Mohlo by nás to všechno připravit na velký podvod naprosto epických rozměrů? Stane se další konspirační teorie realitou?
Ještě za svého života učinil spisovatel Tom Horn  následující postřeh…

Proč se Vatikán v posledních několika letech vydal tímto pečlivě navrženým a promyšleným směrem, je větší záhadou, ale naznačuje, že z jeho strany jsou známa fakta, která jsou však většině světa skryta a která mohou mít dalekosáhlé a historické důsledky.
Také to ilustruje, jak se Řím vědomě či nevědomě připravil na to, aby se stal agentem masového klamu posledních časů, pokud jde o „spasení shůry“. Je tomu tak proto, že historicky existuje jasný vzorec, kdy se psychologická potřeba člověka po spasiteli projevuje v dobách tísně – v době, jako je ta dnešní – kdy lidé vzhlížejí k nebi a očekávají božský zásah.

Až se věci dost zhorší, svět bude hledat spasitele.
A pokud se na scéně objeví „nadřazená entita,“ která, jak se zdá, zná všechny odpovědi, mnoho lidí ji plně přijme.
Po celá desetiletí nás knihy, filmy a televizní pořady udržovaly v očekávání, že jednoho dne budeme komunikovat s „mimozemšťany“ z jiné planety. Před 100 lety by každý takové řeči zavrhl jako nesmysl, ale nyní jsme dobře připraveni na velký podvod, který nakonec přijde.
A zdá se, že pokud k tomuto podvodu skutečně dojde, Vatikán bude připraven hrát svoji roli. Ostatně, stejně jako ji hrál už za Covidu…
 Nejčtenější za týden