Co dělají s naším nebem? První část
RSS

Co dělají s naším nebem? První část


Ve dvoudílném článku se budete moci seznámit s  několikaletým výzkumem bývalého britského důstojníka, který potvrdil, že již roky si je vědom toho, že dochází k různým geoinženýrským zásahům.
Právě snahy o ovlivňování počasí bez toho, aby bylo jasné, co budou mít takové zásahy za důsledek, ukazují, že zde opět o životní prostředí nejde. Ti, kteří se do podobných experimentů pouští, se samozřejmě většinově zaklínají údajným globálním oteplováním, které údajně způsobuje člověk
Tuto výmluvu by nemohli používat, pokud by si konečně většina lidí uvědomila, že pohádka o lidmi způsobené nadcházející apokalypse je ve skutečnosti největší podvod v dějinách lidstva, jehož cílem je výrazné zhoršení životní úrovně a depopulace.
Programy modifikace počasí a další geoinženýrské experimenty na zvrácení „změny klimatu“ již nelze zamáznout jako věc konspiračních teoretiků „chemtrails.“
V posledních týdnech se obavy, katalyzované nadměrnými srážkami jak zde, tak v Dubaji, konečně dostaly i do hlavního proudu. 
Zpráva   o bezprecedentních záplavách v Dubaji podrobně popsala, jak Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty systematicky osévaly oblohu, aby přinesly déšť na poušť, a hlásila potvrzení od Ahmeda Habiba, meteorologa z Národního centra meteorologie Spojených arabských emirátů, že „několik letadel osévajících mraky létalo ve dnech, které vedly k bezprecedentnímu počasí.
Zpráva pokračovala podrobným popisem procesů a chemikálií, které se podílejí na vytváření „umělého“ deště. Z únorových ničivých záplav v Kalifornii   je také obviňováno osévání mraků .
Britští vědci – jak je uvedeno   v jiném článku – jsou zapojeni do projektu na Blízkém východě od roku 2017 a experimentují i ve Spojeném království, poblíž hradu Cary v Somersetu, kde nad zelenou krajinou zřídka zmítanou suchem používají bezpilotní letadla se speciálně vyvinutými emitory náboje, které mohly na požádání uvolňovat kladné nebo záporné ionty.
Bývalý generální důstojník v armádě cítil potřebu pustit se do výzkumu na toto téma. Jak zájem o tuto problematiku zdůvodnil?

„No, za prvé jsem si již nějakou dobu vědom modifikace počasí a řízení slunečního záření (geoinženýrská činnost) a věřím, že je to otázka bezpečnosti – zabezpečení všech našich živobytí, zásobování potravinami, zdraví a v nejhorším případě přežití.
Další tři roky jsem strávil studiem tvarů terénu a sil, které je tvoří, především klimatu a počasí, takže mám určité znalosti i zájem. Nejsem ani jediný, kdo byl v posledních letech svědkem změn na naší obloze ze země nebo kdo je sledoval z osobních letadel letících nad postřikem.
A konečně, když tytéž zdroje diskreditují lidi, kteří o tom informují a upozorňují na možný dopad goinženýrství – jde o tytéž zdroje, které propagovaly covid a cenzurovaly nesouhlas jako dezinformace – je čas se znepokojovat.
Vláda k nám opět buď není otevřená, nebo nemá kontrolu nad tím, co se děje.“

Obavy nejsou omezeny na tento typ pokusů o ovlivnění počasí. Alarmující výzkum zjistil, že modifikace slunečního záření a experimenty probíhají již deset let a více.
Roman Balmakov v  Epoch Times   nedávno informoval o jednom takovém tajném projektu, který se právě odehrává nedaleko San Franciska. Mnoho vědců a modelářů v mocné lobby „globálního oteplování způsobeného člověkem“ prosazuje více takových pokusů. 
Loni v únoru   více než 60 výzkumníků  z „prominentních institucí“ doporučilo další výzkum potenciálních přístupů ke zvýšení odrazu slunečního světla (nebo uvolňování dlouhovlnného záření) z atmosféry, jinými slovy „modifikace slunečního záření“ (SRM).
To je typ geoinženýrského zásahu, který financuje Bill Gates, a o který se usiluje Stanfordská a Harvardská univerzita. Vědci vyzvali také k většímu počtu „polních experimentů v malém měřítku.“
Zpráva OSN z minulého roku  také naznačuje, že nastal čas začít zkoumat, zda SRM může pomoci v boji proti „klimatické krizi.“
OSN uvádí:
„Ve vědecké a veřejné diskuzi se objevují mimořádná dočasná opatření, jako je SRM,  protože celosvětové úsilí o snížení emisí skleníkových plynů není na cestě ke splnění cíle 1,5 °C podle Pařížské dohody . Klimatické změny se nadále zhoršují, přičemž některé z jejích dopadů jsou již nevratné.“ 
Toto je jejich „omluva“ nebo zdůvodnění šílených geoinženýrských zásahů.
Bill Gates již několik let podporuje (s tuctem dalších dárců a 14 nadací) na Harvardu vysokohorský experiment v podobě jistého radikálního řešení změny klimatu. 
Experiment kontroly stratosférické poruchy  má za cíl vytvořit masivní chemický mrak, který by mohl ochladit Zemi napodobováním sopečného efektu. Byl popsán jako první takový stratosférický solární geoinženýrský experiment.
Ačkoli prosazovatelé tohoto experimentu tvrdí, že byl zatím testován pouze s modelováním klimatu, v  tomto rozhovoru  jeho přední propagátor, profesor David Keith, odhaluje, co má na mysli.
Přiznává, že některé z experimentů, které on a jeho kolegové experimentátoři již prováděli, byly zastaveny švédskou vládou. Bezstarostně připouští, že stejně jako vakcíny, ani klimatické geoinženýrství nelze zodpovědně řídit.
Bílý dům loni v říjnu oznámil , že prosazuje pětiletý výzkumný plán na posouzení způsobů, jak upravit množství slunečního záření, které dopadá na Zemi (navzdory skutečnosti, že příslušné techniky, jako je rozprašování oxidu siřičitého do atmosféry, jsou známé svými škodlivými účinky na životní prostředí a lidské zdraví).
Několik amerických států je znepokojeno tím, co se již děje a co se může připravovat. Tennessee se chystá schválit legislativu zakazující „úmyslné uvolňování, vstřikování nebo rozptylování chemikálií, chemických sloučenin, látek nebo zařízení v rámci hranic tohoto státu do atmosféry s výslovným účelem ovlivnit teplotu, počasí nebo intenzitu slunečního světla.
Minnesota, Oregon, Florida a Pensylvánie zavedly podobné zákony.  
Ačkoli v geoinženýrské vědecké komunitě existuje argument o rizikovém dopadu těchto zásahů – neví se, zda ​​povedou k ochlazení nebo oteplení (zda budou produkovat více nebo méně emisí CO 2 ) – celá debata je založena na falešném předpokladu.
Proto, než se v části 2 budeme zabývat tím, co nám vlády se svými nevolenými, nezodpovědnými a pohádkově bohatými spojenci ve skutečnosti dělají, je třeba znovu zdůraznit, že ospravedlnění, které je nám dáno pro tyto procesy, je boj proti „člověku způsobené změně klimatu.“
Navíc nám tvrdí, že je to v náš prospěch. Ujasněme si, že je to falešné.
Změna klimatu   není   způsobena člověkem. Jak bylo zopakováno v nedávno vydaném  filmu Climate the Movie ,  klima se mění tak dlouho, jak existuje Země ve formě schopné udržet život, v cyklech – malých cyklech a velkých cyklech.

Současné „strašení“ vyplývá pouze z údajů shromážděných od založení Hadleyova centra britského meteorologického úřadu v roce 1880 , nejdelšího přístrojového záznamu teploty na světě.
A to je to, co ukazuje: od nejhorší malé doby ledové, od roku 1650, teplota mírně vzrostla o něco málo více než o 1 stupeň Celsia, a to za celé průmyslové období. To není ani bezprecedentní, ani nebezpečně vysoké a ani kvůli emisím CO 2.
Mýtus o změně klimatu způsobené člověkem je však pevně zakořeněn ve vládních politikách a s ním i snaha o takzvanou uhlíkovou čistou nulu.
Jde o ničení venkova zbytečnými větrnými turbínami, farmami se solárními panely (jak se  jim  bude dařit tváří v tvář geoinženýrství SRM – stínění slunce) a stožáry; směřování k elektricky poháněným vozidlům, která ve skutečnosti vyžadují více energie než nafta nebo benzín; výrobu baterií, které obsahují škodlivé kovy a nelze je recyklovat, a tak dále a tak dále.
Nyní se chystají ještě ničivější a nekontrolovatelnější zásahy do počasí a změny klimatu, často tajné i neregulované, o kterých veřejnost ani neví, ani pro ně nehlasovala.
O nich bude podrobněji pojednáno v části 2. Nejčtenější za týden