Generální prokurátor Mezinárodního trestního soudu podal žádosti k vydání zatykačů na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a na ministra obrany Yoava Gallanta! Dokonce padla výhrůžka americkým senátorům, že jestli budou nadále vyhrožovat ICC, tak na
RSS

Generální prokurátor Mezinárodního trestního soudu podal žádosti k vydání zatykačů na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a na ministra obrany Yoava Gallanta! Dokonce padla výhrůžka americkým senátorům, že jestli budou nadále vyhrožovat ICC, tak na


Generální prokurátor Mezinárodního trestního soudu podal žádosti k vydání zatykačů na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a na ministra obrany Yoava Gallanta! Dokonce padla výhrůžka americkým senátorům, že jestli budou nadále vyhrožovat ICC, tak na ně rovněž budou vydány mezinárodní zatykače! A zazněla výzva, aby země světa braly zatykače na oba Izraelce stejně vážně a důsledně jako zatykače na jiné osoby, třeba na Putina!
A je to tady! Počátkem května jsme přinesli v článku [ 1 ] informaci o tom, že v Haagu chystá Mezinárodní trestní soud (ICC) zatykače na Benjamina Netanyahua a na další vysoké figury jeho vlády. A přesně k tomu došlo v pondělí 20. května, když generální prokurátor soudu v Haagu Karim Khan vystoupil na tiskové konferenci a oznámil, že podal soudcům ICC návrh na vystavení zatykačů na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a na ministra obrany Yoava Gallanta kvůli obvinění z páchání trestných činů proti lidskosti, válečných zločinů a činů proti životu a míru, kterých se měli dopustit na palestinském obyvatelstvu a proti státu Palestina od 8. října 2023 až do dnešních dnů.
!function(r,u,m,b,l,e){r._Rumble=b,r[b]||(r[b]=function(){(r[b]._=r[b]._||[]).push(arguments);if(r[b]._.length==1){l=u.createElement(m),e=u.getElementsByTagName(m)[0],l.async=1,l.src="https://rumble.com/embedJS/ubrzme"+(arguments[1].video?'.'+arguments[1].video:'')+"/?url="+encodeURIComponent(location.href)+"&args="+encodeURIComponent(JSON.stringify([].slice.apply(arguments))),e.parentNode.insertBefore(l,e)}})}(window, document, "script", "Rumble");


Rumble("play", {"video":"v4txivb","div":"rumble_v4txivb"});
Soud o zatykačích rozhodne v nejbližších dnech a očekává se, že už jde pouze o formalitu, protože jinak by k této tiskové konferenci ani nedošlo. Po vystavení zatykačů na oba vysoké představitele Izraele dojde v zemích kolektivního Západu k naprosté hysterii a obrovskému zděšení, protože neuposlechnout příkaz ICC k zatčení Bibiho a Gallanta, ale zároveň uposlechnout a uplatňovat zatykače na Putina a další Rusy, bude znamenat v konečném důsledku odhalení pokrytectví a licoměrnosti, což může ohrozit legitimitu a postavení ICC v celém světě, protože celý svět najednou uvidí to pokrytectví.
Zatykače na Bibiho a Gallanta způsobí v zemích KoZa bolení hlavy
Zatímco země KoZa uplatňují zatykače na Putina a další Rusy obviněné u ICC, tak ve stejné chvíli je prakticky zaručeno, že až na pár absolutních výjimek ani jedna ze zemí KoZa ty zatykače na Bibiho a Gallanta nebude uplatňovat. Tím dojde k mezinárodní diskreditaci a ke ztrátě věrohodnosti Mezinárodního trestního soudu, protože se ukáže, že před tímto soudem jsou si sice údajně všichni rovní, ale praxe na Bibim a Gallantovi odhalí, že někteří jsou si prostě rovnější. V redakci jsme doslova nadšením bouchli šampus, protože přesně o toto jsme konceptuálně usilovali, aby přesně tato situace nastala. Pomůže totiž propíchnout puchýř konceptuálního hnisu v kolektivním Západu. Pokud nemáte čas na video výše, tak tady je přepis:
Generální prokurátor ICC Karim Khan o žádosti na vydání zatykačů na představitele Izraele
Dnes mohu rovněž potvrdit, že na základě důkazů shromážděných a prozkoumaných mým úřadem mám důvodné podezření, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu a ministr obrany Yoav Gallant nesou trestní odpovědnost za následující mezinárodní zločiny spáchané na území státu Palestina, minimálně od 8. října 2023. Mezi tyto zločiny patří vyhladovění civilistů jako způsob vedení války úmyslně způsobující velké utrpení, vážnou újmu na těle nebo zdraví nebo kruté zacházení, úmyslné zabití nebo vraždu a úmyslné vedení útoků proti civilnímu obyvatelstvu, jakož i zločiny proti lidskosti, vyhlazování a vraždy, pronásledování a obvinění ze spáchání dalších nelidských činů.
Tyto zločiny byly údajně spáchány v rámci probíhajícího ozbrojeného konfliktu a jako součást rozsáhlého a systematického útoku proti civilnímu obyvatelstvu Gazy v souladu se státní politikou. Tyto zločiny bohužel pokračují dodnes. Můj úřad tvrdí, že tyto osoby prostřednictvím společného plánu systematicky připravovaly civilní obyvatelstvo Gazy o předměty nezbytné k přežití člověka. K tomuto závěru jsme dospěli na základě rozhovorů s přeživšími, mnoha očitými svědky, znalci, ze satelitních snímků, výpovědí izraelských úředníků včetně dvou osob, jichž se týká tato žádost, a také na základě několika stovek ověřených videozáznamů, fotografií a zvukových nahrávek, z nichž mnohé pořídily a sdílely samy oběti a očití svědci.
Tato systematická deprivace byla důsledkem rozhodnutí uvalit na Gazu úplné obklíčení tím, že byly na delší dobu zcela uzavřeny tři hraniční přechody Rafáh, Kerem Šalom a Erez a že byla svévolně omezena přeprava základních zásob včetně potravin a léků přes tyto hraniční přechody poté, co byly znovu otevřeny. Obléhání, úplné obléhání, zahrnovalo také přerušení přeshraničního vodovodu z Izraele do Gazy, který je hlavním zdrojem čisté vody pro obyvatele Gazy. K jeho přerušení došlo na delší dobu počínaje 9. říjnem 2023 a bylo doprovázeno přerušením nebo ztížením dodávek elektřiny do Gazy od 8. října 2023 do současnosti. Toto jednání probíhalo souběžně s útoky, při nichž byli zabíjeni civilisté včetně lidí stojících ve frontě na potraviny, s bráněním humanitárním organizacím v dodávkách pomoci a s útoky na humanitární pracovníky, které přinutily mnohé z týchž humanitárních organizací buď ukončit činnost, nebo omezit své úsilí o záchranu životů v Gaze.

Benjamin Netanyahu, premiér Izraele
Tragický účinek používání hladu jako metody boje proti civilnímu obyvatelstvu Gazy je akutní, je viditelný a všeobecně známý a potvrzují ho četní svědci a oběti včetně místních i zahraničních lékařů. Toto hladovění způsobilo a nadále způsobuje úmrtí, podvýživu, dehydrataci a hluboké utrpení obyvatelstva. V některých oblastech Gazy již hladomor panuje a v jiných bezprostředně hrozí. Můj úřad obviňuje Netanjahua a Gallanta jako spolupachatele a nadřízené při páchání těchto údajných zločinů. Izrael má stejně jako všechny státy právo bránit své obyvatelstvo. Má plné právo zajistit návrat rukojmích, kteří byli zločinně a bezcitně uneseni. Tato práva však Izrael nezbavují povinnosti dodržovat mezinárodní humanitární právo, když úmyslně způsobuje smrt, hladovění, zranění a utrpení civilního obyvatelstva, včetně mnoha žen a dětí, je zločinným prostředkem k dosažení vojenských a politických cílů. To je to, co tvrdíme.
Jak jsem opakovaně zdůrazňoval od loňského roku v Egyptě, v Izraeli a v Palestině a znovu letos, ti, kteří nedodržují zákony, by si neměli později stěžovat, když můj úřad podnikne kroky na základě pádných důkazů. Ten den nastal. Dnes co nejjasněji zdůrazňujeme, že mezinárodní právo a právo ozbrojených konfliktů platí pro všechny. Žádný pěšák, žádný velitel, žádný civilní představitel, nikdo nemůže jednat beztrestně. Nic na světě nemůže ospravedlnit úmyslné zbavování lidských bytostí včetně žen a dětí, kojenců, starých a mladých lidí základních životních potřeb. Nic, nic na světě nemůže ospravedlnit braní rukojmích nebo útoky na civilisty a jejich zabíjení.
Nezávislí soudci tohoto Mezinárodního trestního soudu (ICC) jsou jedinými arbitry, kteří rozhodují o tom, zda byly splněny nezbytné standardy pro vydání zatykače. Soudci mezinárodního trestního soudu musí nyní dostat prostor pro svou práci a nezaujatě a objektivně přezkoumat důkazy, které jsme předložili. Pokud učení soudci schválí mé žádosti a vydají požadované zatykače, budu úzce spolupracovat s kanceláří soudu na zadržení jmenovaných osob. Vyzývám a spoléhám na všechny státy, zejména na státy, které jsou stranami Římského statutu, aby k této žádosti a následnému soudnímu rozhodnutí, které bude vydáno, přistupovaly se stejnou vážností, jakou projevily v jiných situacích. Jsem rovněž připraven spolupracovat s nestátními stranami v našem společném úsilí o spravedlnost a odpovědnost.

Yoav Gallant, ministr obrany Izraele
V této chvíli je zásadní, aby můj úřad a všechny složky soudu pokračovaly ve své práci s plnou nezávislostí a nestranností. A trvám na tom, aby okamžitě ustaly veškeré pokusy o bránění, zastrašování nebo nepatřičné ovlivňování úředníků tohoto soudu. Můj úřad nebude váhat jednat podle ustanovení článku 70 Římského statutu, pokud takové jednání bude pokračovat a bude přetrvávat. Budeme rovněž předkládat další žádosti o vydání zatykače, pokud a jakmile po nezávislé a objektivní analýze zjistíme, že byl splněn práh reálných vyhlídek na odsouzení. Můj úřad postupuje v mnoha dalších a vzájemně propojených vyšetřovacích liniích, včetně těch, které se týkají zpráv o sexuálním násilí během útoků 7. října v Izraeli a v souvislosti s rozsáhlým bombardováním, které způsobilo a stále způsobuje tolik mrtvých a zraněných civilistů a tolik utrpení v Gaze.
Znovu vyzývám všechny strany současného konfliktu, aby bez dalšího prodlení dodržovaly tyto základní právní zásady. Rád bych rovněž zdůraznil, že zásada komplementarity, která je jádrem Římského statutu, bude mým úřadem i nadále posuzována při přijímání opatření v souvislosti s údajnými zločiny a údajnými pachateli a při postupu v dalších směrech vyšetřování. Komplementarita však vyžaduje, abychom se podřídili vnitrostátním orgánům pouze tehdy, pokud se upřímně zapojí do nezávislých a nestranných soudních procesů, které nezakrývají podezřelé osoby před odpovědností a které nejsou přetvářkou. Vyžaduje důkladné vyšetřování na všech úrovních, které se bude zabývat politikami a opatřeními, jež jsou základem těchto žádostí.
– Karim Khan –
A to nebylo všechno. Karim Khan totiž jedním dechem pohrozil skupině amerických republikánských senátorů, kteří minulý měsíc mu poslali na prokuraturu výhružný dopis, že pokud Khan podá obžalobu na představitele Izraele, tak se prý americký Kongres zaměří na soudce a prokurátory ICC a dokonce i na jejich rodiny! Dopis napsaný 24. dubna a podepsaný 12 republikánskými senátory vyhrožuje Khanovi, prokuratuře a soudcům ICC, že pokud udělají krok proti Izraeli, americký Kongres ukončí veškerou podporu ICC a uvalí sankce na všechny soudce, prokurátory a dokonce i na jejich rodiny a rodinné příslušníky.
Výhrůžky amerických senátorů Khanovi se dočkaly odezvy z Haagu, senátorům bylo pohroženo zatykači podle článku 70 Římského statutu
Na konci dopisu je dokonce výkřik, že…  byli jste varování předem ! Taková výhružka mezinárodnímu trestnímu soudu a prokuratuře je naprosto neuvěřitelná a podobá se v podstatě gangsterským manýrům mafie. Jenže Khan na konferenci vypustil naprostou bombu v odvetě! Pokud prý útoky a výhrůžky prokuratuře a soudcům ICC budou pokračovat, potom generální prokuratura aktivuje článek č. 70 Římského statutu [ 2 ]  na základě odstavce 1 článku, písmena d a rovněž písmena e , který opravňuje soud vydat zatykače z vlastní iniciativy proti těm lidem a osobám na celém světě, které maří, sabotují soud nebo vyhrožují soudu v Haagu.
Výhrůžný dopis republikánských senátorů zaslaný generálnímu prokurátorovi ICC Karim Khan tak vyslal americkým senátorům de facto rovněž výhrůžku a varování, že ICC je připraven na senátory vydat mezinárodní zatykače. Pokud by se senátoři někdy rozhodli vyrazit mimo území USA na dovolenou, riskovali by zatčení, a to především v těch zemích Římského statutu, které nemají až tak těsné anální vztahy s americkým Deep State jako má třeba Česká republika pod vedením fialové vlády.
Té totiž čouhají z amerického pozadí ven jenom polobotky a vlaječky Ukrajiny. Jak už jsem psal v článku na začátku května, zatykače na vysoké Izraelce vyvolají v zemích KoZa neuvěřitelné mrzeníčko, protože se bude jen velmi těžce vysvětlovat občanům, proč vlády nerespektují zatykače na Bibiho vydané ICC, ale respektují zatykače na Putina vydané tím samým ICC. Tento krok proti Izraeli je samozřejmě úderem globalistů proti Izraeli a proti USA. Je to další epizoda z odpisu obou zemí s cílem izolovat Izrael a USA. A všechno jede podle plánu.
-VK-
Šéfredaktor AE News
S námi čtete, s námi objevujete
Vážení čtenáři Aeronetu, pokud se vám líbí naše investigativní žurnalistika a komplexní analýzy, které pro Vás už  10. rokem  děláme, pokud se vám líbí naše články, videa, překlady videí a pravidelné páteční pořady na SVCS, a chcete-li, abychom vám i nadále mohli přinášet nové informace a politické analýzy a komentáře, přispějte prosím jakoukoliv sumou v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce  zde , ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností.
Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Zatím jsme vysbírali jen cca.  24%  z cílové sumy a  do konce měsíce zbývá 10 dní . Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, kryptoměnami Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum a Monero, a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná.  Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!


Nejčtenější za týden