Mezi životem a smrtí...
RSS

Mezi životem a smrtí...V našich pozemských životech nebývá mnoho příležitostí, kdy se nám najednou otevře původní obraz toho, proč jsme sem na Zem přišli, po čem jsme, ještě před svým narozením, toužili, že bychom zde chtěli vykonat a změnit. Novorozenec a dítě to vědí, i když to neumějí slovně vyjádřit, starší člověk, protažený naším systémem, již nikoliv. Nikoliv kvůli svému věku, ale protože již prošel devastujícím systémem, který ho o tyto božské dary postupně a cílevědomě připravil.
Nejčtenější za týden