Konvoj do Ženevy: Lidé z celé Evropy vyráží na obrovský protest proti chystané diktatuře WHO
RSS

Konvoj do Ženevy: Lidé z celé Evropy vyráží na obrovský protest proti chystané diktatuře WHO


Příští týden by se měly schvalovat dva velmi nebezpečné dokumenty, které mohou nejen v případě vyhlášení příští pandemie zavést ještě horší diktaturu, než jaká zde byla v „době covidové.“
Po celém světě se zvedla vlna odporu, jejíž odezvou bude velký protest, na který jsou zváni zejména Evropané, neboť právě na našem kontinentu se má tato diktatura schvalovat.
Je tu nový „ konvoj ,“ tentokrát do Ženevy na konci měsíce, aby zastavil Pandemickou smlouvu, o které se bude diskutovat na Světovém zdravotnickém shromáždění. 

Dále si můžete přečíst pozvánku organizátorů – a pokud máte čas a chuť, můžete se právě v době, kdy má probíhat samotné hlasování, do Ženevy vydat.
Svobodomyslní lidé z Evropy i celého světa se chystají na mimořádnou událost. Poznamenejte si do kalendářů, protože občanský konvoj „Road to Geneva“ vyjede do ulic od 30. května do 1. června 2024!
Konvoj Cesta do Ženevy je celoevropský konvoj, který spojuje lidi napříč kontinentem, aby bránili naši zdravotní suverenitu a individuální svobody. Tisíce lidí ze všech společenských vrstev se v sobotu 1. června zúčastní shromáždění „We Are The Change“ a budou protestovat   před sídlem Světové zdravotnické organizace ve švýcarské Ženevě.
„Toto je historické shromáždění, kde budeme společně požadovat naše právo na svobodu a nezávislost,“ řekl Dan Astin-Gregory, spoluorganizátor konvoje a zakládající ředitel Free Humanity.
„Po shromáždění,“ pokračoval Astin-Gregory, „budeme pochodovat ulicemi Ženevy, abychom demonstrovali naši solidaritu a své odhodlání bránit hodnoty, které jsou nám drahé.
Obavy ze smlouvy WHO
Probíhající jednání o první pandemické smlouvě na světě, vedená Světovou zdravotnickou organizací (WHO), se vyznačují falešnými a potenciálně podvodnými premisami.
Pod rouškou zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči pro všechny odhaluje ovládnutí „Big Pharmou“ a vznik „pandemického průmyslového komplexu“ znepokojivou realitu: honba za ziskem často předčí obavy o veřejné zdraví.
Dohoda by mohla vést k posunu zaměření ve zdravotnictví směrem k řešením zaměřeným na zisk a zanedbání potřeb rozvojových zemí.
Ochrana lékařské svobody
Ochrana lékařské svobody je důležitá pro zajištění toho, aby jednotlivci měli právo činit informovaná rozhodnutí o své vlastní zdravotní péči.
Podporou konvoje na cestě do Ženevy se společně bráníme před vyhlídkou na donucovací lékařská opatření, jako je povinná karanténa pro cestující, nezodpovědná „nouzová očkování“ a dodatečná osvědčení o zkouškách v rámci dohledu One Health k odhalení „potenciálních pandemických patogenů.“
Taková opatření se již ukázala jako neúčinná v boji proti COVID-19 a představují zásah do individuálních svobod a autonomie.
Účast v konvoji je účinný způsob, jak potvrdit naše právo svobodně si vybrat lékaře a odmítnout donucovací opatření, která podkopávají naše svobody.
Dan zdůrazňuje důležitost zapojení občanů do globální politiky v této kritické době:
„Jsme hrdí na to, že se tohoto důležitého úkolu účastní lidé, kteří si váží svobody ze širokého spektra společnosti. Někteří tvrdí, že smlouva posiluje globální spolupráci v oblasti zdraví, ale my říkáme, že vede ke globálnímu přístupu, který nebere v úvahu místní potřeby.
Smlouva by navíc mohla uvalit na státy značnou finanční zátěž na připravenost na pandemii, což by dále zatěžovalo veřejné zdroje. Společně můžeme vyslat jasný vzkaz WHO a světovým lídrům, že rozhodnutí v oblasti veřejného zdraví by měla být přijímána na národní úrovni se zapojením lidí, kterých se to bude týkat.“
 
Konvoj, který je na cestě do Ženevy, nedávno získal podporu Roberta F. Kennedyho Jr.
Prohlásil:
„Světová zdravotnická organizace byla kdysi skvělou organizací, která se starala o chudé a podřadné komunity po celém světě. V posledních desetiletích jej ale převzaly globální elity a cizí mocnosti, kterým nejde o nejlepší zájmy Ameriky.
Proto musíme zabránit prezidentu Bidenovi v podpisu smlouvy WHO o připravenosti na pandemii. Smlouva obsahuje návrh, který dává WHO bezprecedentní pravomoci. Tyto pravomoci vstoupí v platnost, jakmile WHO vyhlásí pandemii, což může udělat kdykoli, i když žádná skutečná pandemie neexistuje…
Spojené státy mají ústavu z nějakého důvodu. Nemůžeme dovolit, aby nám to vzali mezinárodní byrokraté a jejich šéfové v Billionaire Boys Club v Davosu. My lidé máme stále moc.“
 
Cesta do Ženevy, koaliční kampaň vedená Svobodným lidstvem a Ženevským projektem, je místní iniciativa, která spojuje občany, aby se bránili tomu, aby naši budoucnost diktovali nevolení a nezodpovědní globální činitelé.
Účastníci pojedou do Ženevy v samoorganizovaných, regionálně koordinovaných konvojích, aby pokojně protestovali za suverenitu, transparentnost a zachování lékařských svobod.
#RoadToGeneva #TheGenevaProject #StopTheWHOÚčastníky prosíme o vyplnění registračního formuláře . Na stejném  webu  si také můžete stáhnout průvodce ve formátu PDF, který obsahuje všechny informace, které potřebujete k organizaci vašeho konvoje. Pro více informací navštivte  webové stránky .
Kde budou účastníci konvoje ubytováni?
Náš určený příjezdový bod konvoje se nachází v Mijoux , lyžařské vesnici ve francouzských vysokých horách Jura asi 50 minut jízdy od Ženevy, kde cestující najdou řadu cenově dostupného ubytování, kempů, vybavení a míst na parkování.
Milovníci svobody se budou scházet po celý víkend v Bains des Pâquis .
Tolik zpráva, která zve občany z celé Evropy do Ženevy, kde se chystá převzetí moci nikým nevolenými elitami. Pokud se zde hovoří o konvojích, tak jsou tím samozřejmě myšlena auta účastníků, ne kamiony.
Účast je zřejmě přínosná zejména pro ty, kteří ovládají angličtinu, ve které bude i celý program (v kombinaci s němčinou).
PS: Ještě dnes nebo nejpozději během zítřka najdete k tématu Pandemické smlouvy a změn Mezinárodních zdravotních předpisů nový pořad na YouTube i Rumble (pozn.: je možné, že na YouTube bude smazán, protože tato témata vadí obzvlášť).Nejčtenější za týden