Zde je skutečný důvod, proč společnost AstraZeneca stáhla svou vakcínu proti COVID-19 z trhu (video)
RSS

Zde je skutečný důvod, proč společnost AstraZeneca stáhla svou vakcínu proti COVID-19 z trhu (video)


Postupem času se stále více ukazuje, že údajně „účinné a bezpečné vakcíny“ nejsou účinné, bezpečné a vlastně nejde ani o vakcíny. Pokud však o těchto faktech někdo psal již na počátku jejich aplikace, byl cenzurován, podobně jako ten, kdo tvrdil, že Covid je laboratorní únik. I to již bylo potvrzeno jako pravda.
Nicméně i nadále se lže a mlží, aby se náhodou nerozkryl skutečný rozsah škod, které covidové injekce způsobily.
Začátkem tohoto měsíce bylo oznámeno, že britský výrobce léků AstraZeneca celosvětově stahuje svou vakcínu proti Covidu. Společnost ve svém prohlášení uvádí, že na trhu je spousta dalších vakcín, takže vakcína společnosti AstraZeneca již není nutná.
Krátce před rozhodnutím o stažení vakcíny  byly oznámeny výsledky dlouhodobého výzkumu této injekce , které lze s klidem označit za děsivé.
Studie, která trvala dva roky, zahrnovala desítky tisíc lidí. „Výsledky jsou naprosto šílené,“ říká Lynda Whartonová z The Health Forum NZ.


Whartonová se zaměřila na závažné vedlejší účinky, které se v tomto období vyskytly. Patří mezi ně život ohrožující vedlejší účinky, které vedou k hospitalizaci, invaliditě, vrozeným vadám a dokonce i smrti.
Jeden z 34,76 lidí, kteří si vzali dvě dávky vakcíny AstraZeneca, měl závažný vedlejší účinek, ukazuje tato studie.
Kromě toho jeden ze 4,5 lidí potřeboval po podání vakcíny lékařskou pomoc.
Objevila se také řada vedlejších účinků vzbuzujících zvláštní obavy a během studie se takový nežádoucí účinek vyskytl u jednoho z 8,5 subjektů.
„Tohle je naprosto šílené,“ opakuje Whartonová.
Z 21 500 očkovaných subjektů se u 7 887 vyskytla závažná nežádoucí příhoda, nežádoucí příhoda, kvůli které vyžadovali lékařské ošetření, nebo nežádoucí příhoda vzbuzující zvláštní obavy. Ve skupině s placebem bylo toto číslo čtyřikrát nižší.
„Tento výzkum ukazuje, že vakcína AstraZeneca vedla k ohromujícímu počtu případů vedlejších účinků,“ zdůrazňuje Whartonová.
AstraZeneca tedy nebyla stažena proto, že by se jednalo o zastaralý či zbytečný produkt. Společnost stáhla svou vakcínu proti COVID-19 z trhu, protože věděla o extrémně nebezpečných vedlejších účincích ze své následné studie.Nejčtenější za týden