Olympiáda jako jedna velká šaškárna: V ženské kategorii mohou soutěžit i muži, kteří nejsou přeoperovaní a neberou hormony (video)
RSS

Olympiáda jako jedna velká šaškárna: V ženské kategorii mohou soutěžit i muži, kteří nejsou přeoperovaní a neberou hormony (video)


Pařížská Olympiáda chce údajně vyjít vstříc trans sportovcům, proto je nechce ponižovat nějakými testy, zda mají hladiny hormonů na podobné úrovni jako biologické ženy.
To tudíž znamená, že v ženské kategorii většiny sportů může soutěžit jakýkoli biologický muž čistě na základě toho, že se za ženu prohlásí. To je dokonce i v některých silně progresivistických zemích ve vybraných sportech alespoň trošku omezeno nutností prokázat určitou hladinu hormonů.
Tu běžně nyní požaduje i atletický svaz pro mezinárodní soutěže v atletice, nicméně Olympiáda má svá zvláštní pravidla. To, že jsou letošní OH více o ideologii než o sportu je jasné už nějakou dobu.
Ve stručnosti jen připomenu, co vše ze současné agendy bylo do OH zahrnuto.
V rámci klimatické agendy nebudou budovy, ve kterých mají pobývat sportovci a jejich doprovodný tým klimatizovány, což je úlitba klimatické agendě.
Ovšem pařížská Olympiáda je zejména o LGBTQI agendě, takže již na počátku nesly olympijský oheň tři Drag Queens. Pro pohodlí všech LGBTQI sportovců i dalších účastníků OH bude také zřízen „pride house,“ kde se bude scházet právě tato „duhová“ komunita.
Na druhou stranu chtějí organizátoři pařížské Olympiády zajistit, že sportovci budou ve svých ubikacích pouze přespávat a nebudou tam provádět nějaké orgie.
Postele proto byly vyrobeny tak, aby se do nich vešel jen jeden člověk.
V rámci prosazování LGBTQI agendy však lze považovat za skutečně nejhorší právě rozhodnutí povolit v ženských sportech kohokoli, kdo se za ženu jen prohlásí. Olympiáda tak v podstatě propaguje totální degradaci ženského sportu – či sportu vůbec.
Je celkem patrné, že toto rozhodnutí je základem aktuálního protlačování trans agendy, která je především agendou depopulační.
Tlak na veřejné přijetí trans sportovců je v posledních letech neúprosný. Tato agenda se dostala do popředí západního společenského diskurzu navzdory skutečnosti, že většina dotázaných věří, že trans sportovcům by nemělo být dovoleno soutěžit mimo své biologické pohlaví.
Jinými slovy, mužům, kteří předstírají, že jsou ženy, by nemělo být dovoleno soutěžit se skutečnými ženami kvůli jejich přirozeným fyzickým výhodám.
Dnes žijeme ve světě, kde je zdravý rozum napadán.
Mezinárodní olympijský výbor se připojil k programu na podporu trans propagandy, nejprve  odstraněním omezení testování  trans závodníků.
Na olympijských hrách v roce 2024 již trans sportovci nebudou muset podstoupit testování, které by prokázalo, že k tranzici používají hormonální léčbu nebo procedury.
To znamená, že každý muž může jednoduše prohlásit, že je „trans žena“ a soutěžit ve většině ženských kategorií. Pouze 10 ze 48 sportovních kategorií na letních olympijských hrách v Paříži bude mít pravidla proti trans soutěžícím.
Řada sportovních asociací po celém světě začala zpřísňovat pravidla regulující účast transsexuálů, ale zdá se, že olympiáda jde opačným směrem.
Sportovkyně a mnozí kritici tvrdí, že tato politika zničí ženský sport tím, že zaplaví ženské sporty biologickými muži. V průběhu let jsme již byli svědky řady ženských soutěží, kterým dominovali mužští účastníci, a mnoha sportovkyň, které přišly o stipendia.
Více než 70 % Američanů  chce, aby trans sportovci byli omezeni na své biologické pohlaví. Více než 70 %  sportovkyň ve Velké Británii  chce totéž.
Průzkumy veřejného mínění v Evropě jsou obtížnější, nejméně 14 zemí má přísné zákony o nenávistných projevech, které by mohly být použity proti každému, kdo kritizuje trans hnutí (pozn.: tento zákon od roku 2019 existuje i u nás).
Aby se veřejnost ještě více odcizila, na olympijských hrách v Paříži se letos představily tři drag queens nesoucí olympijskou pochodeň. Nositelé pochodně jsou vybíráni sponzory a organizátory olympijských her, obvykle proto, že významně přispěli své komunitě a protože zosobňují téma dané olympiády.
Tématem olympijských her v Paříži je: „Hry dokořán“
Jedna drag queen vystupující pod přezdívkou „Miss Martini“ byla dokonce sponzorována společností Coca Cola.

Navzdory kritice starostka Paříže Anne Hidalgo znovu potvrdila  svou plnou podporu drag queen coby nositelům pochodně a uvedla: „Řeknu to znovu: Jsem hrdá a ano, Paříž je hrdá na to, že drag queen ponese pochodeň a hodnoty míru a lidskosti.“
Sport má přinášet pro všechny sportovce rovné podmínky. Úspěch by neměl být získán identitou, nepotismem nebo podvodem. Je tu aréna, je tu soutěž a na vrcholu může být jen jedna skupina nebo osoba na základě fair play.
Invaze woke politiky do sportovního světa symbolizuje víc než jen propagandistickou kampaň LGBT, je to podvratná válka proti zásluhám a realitě biologie.
Jedinou odpovědí na tuto parodii na Olympijské hry je jejich totální bojkot, což poškodí především sponzory těchto zrůdností…Nejčtenější za týden