Britská národní meteorologická služba potvrdila, že dochází ke geoinženýrským zásahům ve snaze ovlivnit počasí (video)
RSS

Britská národní meteorologická služba potvrdila, že dochází ke geoinženýrským zásahům ve snaze ovlivnit počasí (video)


Již další oficiální zdroj napojený na vládu jedné z velmocí potvrzuje, že dochází k zásahům do počasí, jinak také nazývaným chemtrails. Přitom většinou se podobné úvahy odkazují do sfér konspirační teorie.
Nicméně například i Saúdská Arábie a SAE přiznaly, že již přes 20 let provádí zásahy do počasí ve snaze vyvolat déšť, což se nedávno poněkud „vymklo z ruky.“
Je tedy otázka, jak dalece je aktuální počasí přirozené a do jaké míry je dílem šíleného geoinženýrství, prováděného ve jménu klimatické agendy.
Met Office, britská národní meteorologická a klimatická služba, potvrdila existenci geoinženýrství.
To zahrnuje kontroverzní praxi vstřikování stratosférického aerosolu, běžně označovaného jako „chemtrails.“ Tvrdí, že jde o vyrovnání účinků „globálního oteplování“….

Rozšiřování zemského albeda prostřednictvím procesu osévání mraků zahrnuje zavedení částic odrážejících světlo, jako je hliník, baryum, stroncium a thorium, do nízko položených mraků stratus cumulus.
Tato geoinženýrská technika je určena ke zvýšení odrazivosti mraků a zmírnění účinků globálního oteplování zvýšením množství slunečního světla odraženého zpět do vesmíru.
Trvalé dopady a potenciální dopady na dynamiku počasí a ekosystémy však zůstávají neúplně pochopeny, což vyvolává etické a environmentální obavy.
V neustále se vyvíjejícím diskurzu o změně klimatu téma geoinženýrství často vyvolalo intenzivní debaty a spekulace.
Před více než deseti lety se Met Office dostal do titulků tím, že otevřeně diskutoval o existenci geoinženýrských schémat, včetně kontroverzní praxe vstřikování stratosférického aerosolu, běžně označovaného jako „chemtrails.“
Během tohoto období Met Office, britská národní meteorologická služba, uznala existenci geoinženýrských snah zaměřených na boj proti účinkům globálního oteplování.
Stratosférické vstřikování aerosolu zahrnuje záměrné uvolňování částic do horní atmosféry, aby odrážely sluneční světlo a ochlazovaly zemský povrch.Nejčtenější za týden