Včerejší předvolební debata: Nuda a poněkud chabá argumentace všech euroskeptiků
RSS

Včerejší předvolební debata: Nuda a poněkud chabá argumentace všech euroskeptiků


SLOVANKA
Jak jsem zde již opakovaně zmínila, tak na naší politické scéně, bohužel, nevidím nikoho, kdo by byl takovou silou, kterou by bylo radost volit . V podstatě jsou pro mne volby pouhou „volbou menšího zla.“

A moje přesvědčení se jen upevnilo včera, když jsem sledovala na americko-české Prima CNN News debatu 5 lídrů politických stran, jejichž zástupci by se měli dostat do europarlamentu.
Konkrétně bylo složení debaty následující: dva eurohujerští progresivisté versus tři euroskeptici, ovšem 4 z nich do EP nemíří, jsou pouze předsedy daných stran.
Debaty se účastnili progresivisté Rakušan a Bartoš a konzervativci Okamura, Konečná a Šlachta.
Pominu-li fakt, že se Prima ukázala opět nudnou a neprofesionální, když ukázala, že zná jen tatáž témata, která údajně lid trápí nejvíce (Ukrajina, zelený úděl a migrační pakt), aniž by se snažila nastolit jiná, tak výkon všech účastníků byl poněkud nemastný – neslaný.
Zde nyní komentuji zejména témata, kterými se delší dobu zabývám, což je zejména výměna obyvatel, ale také zelený úděl.
Očekávala bych větší souboj argumentů, nicméně euroskeptici nevyužili možné argumenty, které by se daly v debatě proti eurohujerům využít. Všichni melou jako kolovrátek stále totéž, co slyšíme i v jiných debatách.
I když to mnohdy umí podat velmi procítěně, tak jde stále o totéž, co jsme slyšeli nejen od nich, ale i od jejich spolustraníků. V této superdebatě jsem ovšem očekávala drsný souboj argumentů. Ten se však u obou uvedených témat nedostavil.
Nejvíc mi vadilo, že euroskeptici nebyli schopni odkrýt některé nesmysly, které padaly z úst obou eurohujerů, případně neuměli využít všech účinných argumentů proti blábolům Rakušana a Bartoše.
Uvedu několik příkladů ke Green Dealu a migračnímu paktu (resp. výměně obyvatel), což jsou témata, kterými se již roky velmi detailně zabývám.
jakožto zemí, která velmi pilně dodržuje klimatickou agendu. Proč nikdo tuto jejich lež nenapadl?
Čína před časem  odstoupila  od Paří Oba eurohujeři se například oháněli Čínou  žské dohody a dokonce prohlásila, že nehodlá odstavovat uhelné elektrárny, dokud nebude v situaci, kdy si to bude moci dovolit (což nebude nikdy).
Na svém území navíc  staví jaderný reaktor 4.generace, o čemž si může jakákoli evropská země nechat zdát. Právě tento typ elektráren zřejmě bude v budoucnu základem pro plnění této politiky.
Čína samozřejmě vyrábí nejvíc elektromobilů – jak zdůraznili oba eurohujeři – nicméně jdou do značné míry na evropské trhy , případně do USA do států, které si – podobně jako EU – stanovily k roku 2035 konec prodeje vozidel s naftovým a benzínovým pohonem.
Čína tak využívá možnosti, kdy díky levné energii levně vyrábí auta pro trh, který je bude logicky poptávat. A to už jen proto, že stále více evropských měst vytváří – a dále rozšiřuje – zóny, kam je povolen vjezd pouze s elektromobily.
Stejným příkladem by byla Indie, která vloni  zvýšila produkci  uhlí o 60%. Země již na loňském  summitu G20  dala najevo, že nehodlá plnit šílené plány klimatických fanatiků.
Nikdo ze tří oponentů však nepřišel s uvedenými argumenty, které by oba eurohujery, kteří se odvolávali na to, že klimatické cíle jako EU plní všechny země (a zejména Čína),  řádně kompromitovaly.
Jediným protiargumentem byly nižší ceny čínských uhlíkových odpustků. To je velmi slabé, když jsou k dispozici i mnohem silnější argumenty.
V oblasti Green Dealu také nikdo nedodal data, která potvrzují neefektivitu – a dokonce i značnou neekologičnost – solárních a větrných elektráren. Studií je na to dostatek, zde na stránkách najdete článků k danému tématu bezpočet.
A ještě jedna věc k zelenému údělu: Jak Bartoš tak Rakušan se neustále oháněli severskými zeměmi jakožto těmi, které využívají tzv. „obnovitelné zdroje energie“ víc než kdo jiný v Evropě – a to údajně úspěšně.
Proč nikdo nepřišel s připomenutím, že Švédsko bylo před pár lety nuceno kvůli přetížení sítě zakazovat v exponovaných časech vysávání či pečení?
Proč nikdo nepřipomněl, že nedávno zkrachovala  největší větrná  elektrárna v Evropě – konkrétně také ve Švédsku? Tam se nyní rozhodli ve větší míře přejít od větrníků k jádru.
Všichni tři euroskeptici nechali v tomto ohledu volné pole blábolům zelených progresivistů. Měli vzácnou možnost eurohujery v těchto tématech řádně zkompromitovat, ale neudělali to. Proč?
Proč si někdo z nich nepřinesl jasné statistiky neefektivity obnovitelných zdrojů energie?
Podobné to bylo v případě debaty k výměně obyvatel. Chabá argumentace, kde chyběly některé zcela jasné odpovědi, případně protiargumenty.
Tomuto tématu se velmi detailně věnuji 10 let. Nikdo nepřipomněl, že více než 90% nově příchozích jsou muslimové – a navíc mladí muži vojenského věku bez dokladů. Nejde jim o nic jiného, než Evropu obsadit a islamizovat.
Navíc není možné je deportovat, protože nemají doklady, nikdo tak neví, kam je deportovat. Pokud pak nahlásí, že jsou nezletilí, tak je ani deportovat nelze, i kdyby se zemi původu podařilo zjistit. Stejně tak není možné deportovat ty, kteří prohlásí, že jsou LGBTQ.
Na základě nařízení EU pak nelze deportovat ani Afghánce, Eritrejce, Syřany a některé další národnosti. Jedinci bez dokladů se tak vydávají za ty národnosti, které jsou aktuálně na seznamu nedeportovatelných.
Téměř nikdo z nich neutíká před válkou, jak tam padlo dokonce z obou táborů. To by musely přicházet předně ženy a děti. To se však neděje.
Nikdo neupozornil na fakt, že EU přikázala zemím jako Itálie, Řecko a Španělsko využívat lodě pobřežní stráže k pašování džihádistů do  Evropy.  Řecká  pobřežní stráž byla za jejich navracení do Turecka EU žalována, zatímco  italská  a  španělská  pobřežní stráž velmi oddaně fungují jako další pašerácké neziskovky.
Pokud se nevyřeší toto jejich fungování, tak se nic nezmění – a nepomohou ani azylová zařízení v Africe, neboť tito jedinci jednoduše zmizí dřív, než je stihnou do Afriky do příslušného zařízení deportovat, jak se to nedávno stalo ve Velké Británii.
Když oznámili deportace do Rwandy, tak se část rozprchla do Irska, další zmizeli do jiných zemí EU nebo neznámo kam. Část zřejmě zapadla  do některých muslimských ghett a živí se prodejem drog nebo jinou ilegální činností, případně pobírá dávky z mešity.
Dále se ptám, proč ani jeden z účastníků debaty nezmínil pašerácké neziskovky, které jsou velmi slušně dotovány z EU. Neziskovky jsou natolik štědře dotované, že mají dokonce k dispozici  i letadlo , kterým vyhledávají „trosečníky.“
Proč se také nikdo nezmínil o existující službě  Alarm phone , která již roky funguje jako prostředník mezi pašeráky a EU placenými neziskovkami?
V debatě politici obou názorových spekter mluvili o nutnosti postihovat pašeráky, ale ani zmínka o jejich faktické (a prokázané) spolupráci s neziskovkami napojenými na EU!!
Nikdo v té souvislosti nepřipomněl, že EU sama financuje také neziskovky napojené na  Muslimské bratrstvo , odkud jdou prostředky mimo jiné i na pašování dalších džihádistů a propagaci EU v islámských zemích, aby se podnítila další invaze.
Připomínek by bylo ještě na dva články. Tři euroskeptici mohli minimálně v tématech zeleného údělu a migračního paktu využít proti Rakušanovi a Bartošovi zcela jasné protiargumenty.
A těchto argumentů by byly desítky.
Ano, všichni hovořili zapáleně a jakoby k tématu, ale stále mleli totéž, co jsme slyšeli v jiných debatách. Nepřišli s ničím novým, báli se jít „na dřeň,“ snad aby jim na mainstreamu nemuseli vypnout mikrofony.
Jejich argumentace mohla alespoň otevřít oči zaslepencům, kteří v obou tématech stále věří jedincům jako je Rakušan a Bartoš (a jejich partaje) a dokonce věří i tomu, že migrační pakt a zelený úděl jsou užitečné.
A to nehovořím o tom, že nikdo z nich nenapadl samotný nesmyslný boj proti CO2.
Je sice pravda, že každý z euroskeptiků měl připravena nějaká data k daným tématům, ale neuměli okamžitě napadnout mnohé nesmysly, které šířil jak Rakušan, tak Bartoš.
Debata mi opět potvrdila to, co již dlouhé roky tvrdím: česká politika je zcela vyprázdněná a na poli „euroskeptiků“ nenajdeme nikoho, kdo by dokázal tuto politiku patřičně nadnést, zaujmout, argumentovat a k tomu i získat hlasy.
Nakonec je mi celkem jasné, že mnozí z vás se mnou nebudou souhlasit. Nejspíš namítnete, že politik nemusí vědět vše.
Nicméně politik je velmi slušně placen právě od toho, aby tato témata detailně znal a uměl rychle argumentovat alespoň ohledně témat, která mají být v debatě nadnesena.
Nakonec, abych byla objektivní, tak uvedené protiargumenty se vesměs neobjevily ani v jiných debatách, kde se na příslušná témata diskutovalo a jichž se účastnili další zástupci nejen uvedených, ale i dalších uskupení, která míří do europarlamentu.
The post Včerejší předvolební debata: Nuda a poněkud chabá argumentace všech euroskeptiků first appeared on .


Nejčtenější za týden