Věda o vlnách veder odhaluje, že obviňování CO2 je podvod!
RSS

Věda o vlnách veder odhaluje, že obviňování CO2 je podvod!


Vzhledem k pokračujícímu prosazování ničivé klimatické politiky, jejíž dopad by byl bezprecedentní, je naprosto nutné otevírat oči zaslepencům, kteří si stále myslí, že je důležitá jejich „uhlíková stopa“ a v zájmu „klimatu“ je nutné se vzdát veškeré prosperity.
Návrat do jeskyní, který prosazují zejména zelené partaje – u nás především v podobě Pirátů a STAN – se v obrazné podobě může konat, pokud i nadále bude pokračovat prosazovaná politika „nerůstu“ – či spíše „antirůstu.“
A ta bude pokračovat přesně tak dlouho, jak bude většina lidí slepě věřit lžím o „ničivém CO2“ produkovaném člověkem.
Nyní přináším další vědecký důkaz, který tento velký podvod odhaluje.
V článku najdete velmi detailní odbornou analýzu skutečných příčin, které způsobují v létě celkem běžné vlny veder. Rozhodně však za nimi nemůžete hledat CO2, jak tvrdí klimatičtí alarmisté.
S disproporčním zaměřením na skleníkový efekt a fosilní paliva si většina lidí vůbec neuvědomuje, že zemský povrch je ochlazován především konvekčními proudy, které unášejí teplý vztlakový vzduch nahoru a pryč.
Vzhledem k tomu, že vodní pára a CO2 činí spodních 1000 metrů atmosféry neprůhlednými pro většinu unikajících infračervených paprsků, což brání radiačnímu ochlazování, zemský povrch se dostatečně ochlazuje pouze konvekcí.
Všichni poctiví vědci vědí, že vlny veder jsou způsobeny potlačenou konvekcí .
Grafika A ukazuje typickou tepelnou kopuli vyplývající z vysokotlakého systému, který způsobuje klesající vzduch, který potlačuje stoupající konvekci.
Vzduch klesající z chladnějších horních vrstev atmosféry je suchý a udržuje tak jasnou oblohu, která zvyšuje sluneční ohřev. Teplejší zemský povrch způsobený klimatickými změnami by měl způsobit stoupání vzduchu, co tedy způsobuje klesající vzduch?V tropech dochází k největšímu oteplování kolem rovníku, který nasává vzduch ze severní a jižní polokoule. Tam, kde  se tento povrchový vzduch sbíhá  (tzv. intertropická konvergenční zóna), je vzduch vytlačován vzhůru.
To, co jde nahoru, musí jít dolů, a aby se udržela rovnováha, vzduch klesá asi o 30 stupňů severně a jižně a vytváří systémy vysokého tlaku nad pouštními oblastmi (Hadleyova cirkulace).
Mimo tropy je hlavní hnací silou systémů vysokého tlaku  konvergence větrů z horních vrstev atmosféry ve vlnitém tryskovém proudění .
Hřeben zvlněného tryskového proudění v horních vrstvách atmosféry způsobuje zrychlení proudění vzduchu . Když proud vzduchu vstoupí do žlabu, proudění vzduchu se zpomalí.
Rychle se pohybující vzduchová hmota se pak srazí s pomalu se pohybujícím vzduchem a způsobí  konvergenci horního vzduchu , která tlačí vzduch dolů a vytváří vysokotlaký systém (obrázek B a C).
Podobně kdekoli, kde se sbíhají horní proudy vzduchu, způsobí vysokotlaký systém. Jak intenzivní bude výsledná vlna veder, závisí na tom, jak rychle se systém vysokého tlaku pohybuje na východ.V horních vrstvách atmosféry dosahují větry tryskového proudění průměrně 80 až 140 mil (cca 130 až 225 km) za hodinu směrem na východ. To řídí tlakové systémy spodních vrstev atmosféry.
Tření o zemský povrch snižuje rychlost tlakových systémů asi na polovinu rychlosti tryskového proudění.
Když se tryskové proudění pohybuje nad horami nebo kolem nich nebo se pohybuje mezi vodou a pevninou, případně pokud studený vzduch interaguje s teplým vzduchem nebo interaguje s jinými tlakovými systémy, může být tryskové proudění nuceno mířit  více na sever a na jih .
To snižuje rychlost tryskového proudění směrem na východ, což  způsobuje, že povrchové vysokotlaké systémy zpomalují nebo stagnují . V takovém případě přetrvávající vysokotlaký systém způsobí zesilující vlnu veder.Zvlněné tryskové proudění nad severovýchodním Tichým oceánem běžně  vytváří v této oblasti „blokovací výšku“ (graf D). Tato blokující výše způsobila rekordně vysoké teploty v Kanadě během vlny veder, která se zastavila nad Lyttonem v Britské Kolumbii 29. června 2021.
Zvlněné tryskové proudění také způsobuje časté blokovací výšky nad Grónskem, které způsobily nadměrné tání během července 2021. Meteorologové, kteří studují vlny veder, zmapovali oblasti, kde se s největší pravděpodobností vytvoří blokující maxima (obrázek E).
V kombinaci s monitorováním tryskového proudění a interagujících tlakových systémů mohou meteorologové předpovědět, kdy a kde se pravděpodobně vytvoří vlna veder.Jakékoli oteplení zemského povrchu v důsledku skleníkového efektu nebo jakékoli jiné příčiny by způsobilo vzestup vzduchu,  což je přesný opak toho, jak se tvoří vlny veder .
Chtějí-li alarmisté svalit vinu za vlny veder na stoupající CO2, musí používat  triky se statistickou atribucí . Jednoduše tvrdí, že vyšší globální průměrné teploty způsobují, že vlna veder je teplejší, i když je vlna veder soustředěna nad oblastmi, kde nedošlo k žádnému lokálnímu oteplování.
Je jasné, že existují lži a zmanipulované statistiky – a většina alarmistických klimatologů ví, jak se statistikami manipulovat.
 Nejčtenější za týden