Německo: Jak volili mladí od 16 let?
RSS

Německo: Jak volili mladí od 16 let?


V Německu již mohli volit mladí od 16 let, nicméně rozhodně se nesoustředili na strany, které jim doporučovali ti, kteří na hlasovací právo mladých od 16 et tlačili nejvíce: Zelení.
V první řadě je celkem jasné, že mnoho mladých v tom  věku ještě žije s rodiči – tedy spíše většina. Jde zpravidla o studenty, kteří často nemají vlastní názor a pak jej mnohdy přebírají od rodičů.
Na druhou stranu se mladí, kteří nepatří k „dovezenému“ obyvatelstvu, stále více poohlíží po AfD.
Německým Zeleným, kteří za volební právo od 16 let tak tvrdě lobbovali, záhy sklaplo: ve věkové kohortě 16 – 24 let je volilo o něco méně lidí než v celkové populaci, která dala Zeleným o zhruba 1% víc…
Obzvláště dramatické je, že Zelení vedli značně vehementní kampaň za snížení minimálního věku pro účast ve volbách na 16 let. V naději, že ti nejmladší budou volit Zelené obzvlášť často.
Ale je to přesně naopak: mezi lidmi ve věku 16 až 24 let mají Zelení jen 11 procent, což je méně než mezi populací jako celkem. A těchto 11 procent znamená pokles o nejméně 23 procentních bodů – protože minule volilo Zelené 34 procent nejmladších. Strana tak ztratila dvě třetiny hlasů mladých voličů.

Naopak AfD je nejsilnější stranou mezi mladými voliči, na stejné úrovni jako CDU/CSU – obě mají 17 procent. Pro AfD to znamená trojnásobek (plus 12 procentních bodů), pro Unii nárůst o pět procentních bodů.
Zvláště dramatické je to u červeno-zelených: mezi nejmladšími dohromady dosahují pouhých 20 procent. Zničující výsledek. To pro budoucnost SPD a Zelených nevěstí nic dobrého.

Tolik ve zkratce výsledek z Německa. Je zároveň poučením pro naše progresivisty jako jsou Piráti nebo Nerudová. Mladí si mnohem lépe než starší – zatím alespoň na Západě – začínají uvědomovat, kdo je pro ně skutečně lepší.
Kované eurosoudruhy, kteří jdou do voleb s heslem: „S Bruselem na věčné časy,“ už volit často nechtějí. A lze předpokládat, že se od těchto šílenců budou stále víc odklánět.
Podobný vzorec je možné vidět i v dalších západoevropských zemích. Mladí začínají progresivisty odmítat. Podle toho, jak dopadla u nás  Přísaha – Motoristé, lze předpokládat, že i v jejich případě šlo zejména o hlasy mládeže.
Možná se časem i u nás počet nadšených eurosvazáků ještě více sníží. Pak by vlastně to volební právo 16letých ani nemuselo vadit.
Už jen za ty kyselé ksichty bruselské loutky Nerudové a rozvědčíka Pavla – největších podporovatelů volebního práva 16letých –  by to nakonec stálo…Nejčtenější za týden