Několik vzkazů všem LGBTQI rovnou z Palestiny (videa)
RSS

Několik vzkazů všem LGBTQI rovnou z Palestiny (videa)


U nás se předpokládám žádné podobné hnutí jako je americké „Queers for Palestina“ nevyskytuje, nicméně toto hnutí se již šíří po celém Západě, takže je možné, že i zde se dřív či později může podobná skupinka idiotů objevit.
Tito nebetyční hlupáci hodni Darwinovy ceny chodí v průvodech za Palestinu, zatímco samotní Palestinci je považují za osoby určené ke shození ze střechy nejvyšší budovy.
Stejní „myslitelé“ jsou také vítači z řad homosexuálů a dalších LGBTQI, podporující multikulturní společnost. Přitom v momentě, kdy se jednotlivé země přemění v chalífáty, budou právě tito jedinci jako první zlikvidováni.
Tím, že se navíc svojí orientací otevřeně chlubí, požadují sňatky a různé registrace, bude pro muslimy velmi jednoduché si tuto komunitu dohledat a poté zlikvidovat.
Existuje spousta prohlášení palestinských vůdců, která nejdůrazněji prohlašují, že palestinský lid „nepřijme jediného homosexuála“ na palestinské půdě a že homosexuálové „by měli být shozeni hlavou napřed ze střechy nejvyšší budovy.“

Islámský učenec z Jeninu Abd Al-Rahman Al-Zayoud: V islámské společnosti se homosexualita a lesbismus trestají smrtí – 17. září 2023:
„Jaká je místní kultura? Islámská kultura. Pokud je tato výzva v rozporu s místní kulturou, musí být dodržovány zákony a úmluvy Organizace spojených národů – které vyzývají k homosexualitě.
Co tedy od nás chtějí? Co chtějí od společnosti, která následuje islámskou kulturu, která považuje homosexualitu a lesbismus za hodné trestu smrti? Chtějí, abychom to respektovali a zbavili by nás našeho náboženství.“


Imám mešity Al-Aksá Mohammed Saleem Ali během pátečního kázání: Palestinský lid nedovolí jedinému homosexuálovi vstoupit na naši zemi; Taková zvrácenost přináší Alláhův hněv na nás všechny – Července 6, 2022
„Náš muslimský palestinský lid nepřijme jediného homosexuála, který by otevřeně prohlásil svou ohavnost. Dovolíte jedinému homosexuálovi vstoupit do země? Do Jeruzaléma, Palestiny? Dovolíte to? Ne. Náš lid nedovolí, aby existovaly instituce, které propagují tuto ohavnost na požehnané a čisté zemi Palestiny.“


Palestinský islámský učenec šejk Yousef Abu Islam: Homosexuálové by měli být shazováni ze střech a kamenováni k smrti; Alláh nás potrestá jako Sodomu, pokud nebudeme bojovat proti této ohavnosti – 26. června 2022
„Alláh trestal cizoložníky a cizoložnice pouze bičováním nebo kamenováním, ale když se rozhodl potrestat homosexuály, řekl, že by měli být shozeni hlavou napřed ze střechy nejvyšší budovy a pak by měli být ukamenováni shora.“


Mimochodem, jejich postoj ke káfirům také není o moc shovívavější…Nejčtenější za týden