SOS: 27. května musíme překazit uchvácení moci tyranem
RSS

SOS: 27. května musíme překazit uchvácení moci tyranem
ROBERT WILLIAMS


Většina zemí nezahájila žádnou veřejnou diskusi o svém řešení pandemie Covidu-19. Vlády odpovědné za nehorázně zpackanou reakci na virus nebyly pohnány k odpovědnosti. A komunistická Čína, která vypustila virus do světa a záměrně lhala o jeho přenositelnosti z člověka na člověka, za to nebyla nijak potrestána. Nic se neudělalo ani s duplicitní rolí, kterou hraje Světová zdravotnická organizace (WHO), která ohledně viru papouškovala propagandu Komunistické strany Číny, a to i poté, co ji Tchaj-wan včas  písemně informoval, že virus je vysoce přenosný.

WHO, stále vedená údajně zkorumpovaným ( zde  a  zde ) Tedrosem Adhanomem Ghebreyesusem, kryla a opakovaně  chválila Čínu , která de facto  zavraždila  více než sedm milionů lidí po celém světě, včetně více než jednoho milionu  Američanů .
Nikdo se nesnaží vzít v potaz ani způsob, jakým Čína s virem bojovala. Nikdo se nepozastavuje nad tím, že Čína stáhla z prodeje ochranné pomůcky, aby jich měla dost pro svou vlastní potřebu, vydělala  miliardy  na exportu nepoužitelných ochranných pomůcek ( zde  a  zde ), ani nad tím, že poslala své občany do zahraničí, aby nemoc rozšířili po světě, zatímco Čína své vlastní hranice uzavřela a pokusila se izolovat Wu-chan, kde se zřejmě virus v laboratoři zrodil. Čína zavedla doslova a do písmene “lockdown”, když  zakázala  25 milionům svých vlastních občanů opustit své byty. Stal se i případ, kdy při požáru bytového domě  uhořelo  minimálně deset lidí, protože byli zamknuti zvenčí. Vědci, kteří se pokusili varovat před  smrtností  viru, zmínili roli Číny v šíření viru nebo vyjádřili jakoukoliv skepsi ohledně léčby, byli buď  zatčeni ,  umlčeni  nebo “ zmizeni “.
Tytéž vlády a organizace, které lhaly o nesprávném přístupu ke Covidu-19, nyní dokončují jednání o dodatcích k Mezinárodním zdravotnickým předpisům (MZP) a nové Pandemické smlouvě, které společně dají generálnímu řediteli WHO bezprecedentní moc nad zdravím celé zeměkoule.
V současné době – alespoň do zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které se bude konat od 27. května do 1. června 2024 v Ženevě, může WHO vyhlásit stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu, ale zatím nejsou doporučení této organizace závazná. Takže prozatím je vše v pořádku.
Navrhované úpravy  Mezinárodních zdravotnických předpisů (MZP) však dávají generálnímu řediteli WHO pravomoc vyhlásit nejen skutečnou, ale i  potenciální  mezinárodní nouzi v oblasti veřejného zdraví a stanovit  závazná  doporučení, jak ji řešit, ať už s tím jednotlivé státy budou souhlasit či nikoliv.
To znamená, že WHO bude moci vyhlásit vše, co bude považovat za skutečnou nebo potenciální zdravotní nouzi, a nařídit “lockdowny”, lékařské prohlídky, vyžadovat očkování nebo jinou profylaxi, umístit jednotlivce pod dohled orgánů veřejného zdraví, zavést karanténu nebo jakákoliv jiná zdravotní opatření.
Kromě toho MZP zavedou celosvětové používání digitálních očkovacích pasů. Již v červnu 2023 Evropská unie a WHO  oznámily  “dlouhodobé digitální partnerství s cílem zajistit lepší zdraví pro všechny.”
“Toto partnerství bude pracovat na postupném technickém vývoji systému WHO, který bude zahrnovat další případy použití, mezi něž může patřit například digitalizace mezinárodního certifikátu o očkování a profylaxi. Rozšíření těchto digitálních řešení bude mít zásadní význam pro zajištění lepšího zdraví občanů na celém světě.”
Navrhovaná změna MZP zajistí “globální digitální výměnu zdravotnických informací” pod záštitou WHO.
A co je ještě horší,  podle  pozměněných Mezinárodních zdravotnických předpisů (MZP) nebude povolena žádná kritika nového režimu WHO a jejích rozhodnutí vyhlásit potenciální nebo skutečné pandemie, lockdowny a léčby, včetně vakcín:
“WHO bude na požádání spolupracovat se státy, které jsou smluvními strany Úmluvy, zejména s rozvojovými zeměmi a neprodleně jim bude pomáhat v boji proti šíření nepravdivých a nespolehlivých informací o událostech v oblasti veřejného zdraví, preventivních a protiepidemických opatřeních a aktivitách, v médiích, na sociálních sítích i jinými způsoby.”
Jinými slovy, vládní lži, mlžení a zastírání, které vévodily poslední pandemii, budou normalizovány a veškerá kritika bude postavena mimo zákon.
Zrovna minulý měsíc se v Německu provalilo, že tamní úřad veřejného zdraví o Covidu-19 zřejmě lhal. Nově zveřejněné  dokumenty  získané investigativními novináři po dvouleté soudní bitvě ukázaly, že německý spolkový ústav pro kontrolu a prevenci nemocí –  Institut Roberta Kocha  ( Robert Koch-Institut,  RKI) – vysvětlil německé vládě, že chřipka představuje větší riziko než Covid-19, roušky jsou k ničemu a lockdowny by mohly být nebezpečnější než virus a mohly by dokonce vést ke zvýšené dětské úmrtnosti. Německá vláda se těmito doporučeními vůbec nezabývala a stejně jako většina ostatních vlád zvolila drakonická, totalitní opatření inspirovaná Čínou.
A co je ještě horší, německé ministerstvo zdravotnictví se německé veřejnosti o obavách  Institutu Roberta Kocha  nikdy nezmínilo.
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ( který nemá lékařské vzdělání ) již kritiky plánovaných dodatků Mezinárodních zdravotnických předpisů (MZP) a nové Pandemické smlouvy  pranýřoval  jako zastánce spikleneckých teorií, kteří šíří “falešné zprávy, lži a konspirační teorie.”
Uchvácení moci nejenže poskytne zkorumpované WHO nebývalé pravomoci, ale také prospěje zvláštním zájmům, které WHO účinně kontrolují – a to především komunistické Číně.
Gebreyesus je dlouholetým přítelem Číny, která podpořila jeho kandidaturu na generálního ředitele WHO i přes důrazné námitky Ghany a  Etiopie .
Gebreyesus – bývalý ministr zahraničí a ministr zdravotnictví Etiopie, který byl v roce 2017  obviněn  z toho, že se “podílel na utrpení” způsobeném třemi epidemiemi cholery v Súdánu a Etiopii, ve své funkci pomáhá Číně, aby se stala celosvětově ekonomicky dominantní zemí. Gebreyesus dokonce jmenoval spojence Pekingu, zimbabwského diktátora Roberta Mugabeho “velvyslancem dobré vůle” WHO. Gebreyesus svůj dluh Pekingu splatil na začátku pandemie Covid-19. Nezpochybňoval čínské dezinformace o vypuknutí epidemie, zpozdil vyhlášení mezinárodního stavu nouze a ochránil čínskou ekonomiku tím, že odradil vlády od zavedení cestovních kontrol. “Toto,”  napsaly  noviny  The Sunday Times , “umožnilo šíření viru po celém světě v klíčových prvních týdnech.”
WHO není volena, nemá demokratickou legitimitu, nikomu se nezodpovídá a nepodléhá žádným kontrolním mechanismům, které by omezovaly její dosah. Po děsivých selháních WHO během pandemie Covidu-19 není moudré dát této organizaci ještě větší moc. Musíme se od ní naopak úplně odpoutat.
Neliberální plány WHO umlčet veškerý nesouhlas jako “dezinformace” představují korupci jak vědy, tak svobody slova – výsledek, který není překvapivý vzhledem k obrovskému vlivu, který Čína evidentně má jak na organizaci, tak na členské státy OSN. Stačí se podívat na ochotu, s jakou zdánlivě “liberální” západní vlády zaváděly autoritativní opatření implementované Komunistickou stranou Číny.
Jakmile budou schváleny nové právní nástroje, tak nebude WHO nic bránit v tom, aby dělala šílená rozhodnutí založená na svém zkorumpovaném přístupu k vědě. WHO – totalitní ve svém myšlení – je zjevně přesvědčena, že existuje jen jedna skutečná věda, o které nelze diskutovat. “Máme vědu pod kontrolou a myslíme si, že by to svět měl vědět,” řekla Melissa Fleming, zástupkyně generálního tajemníka OSN pro globální komunikaci v roce 2022 na zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu. Prozradila také, že platformy sociálních médií již “vědí”, že OSN má vědu “pod kontrolou”:
“Uzavřeli jsme partnerství se společností Google, takže když zadáte do Googlu heslo ‘ climate change ‘(změna klimatu), dostanete nejdříve v horní části všechny možné zdroje z OSN. Toto partnerství jsme uzavřeli, protože jsme byli šokováni, když jsme zjistili, že Google po zadání tohoto hesla do vyhledávače nabízel neuvěřitelně zkreslené informace. Nyní jsme v tomto ohledu mnohem aktivnější.”
OSN tvrdí, že “ovládá vědu”, a tak nyní vymývá mozek veřejnosti, aby věřila, že “změna klimatu” ohrožuje globální zdraví. Díky tomuto názoru je pravděpodobné, že se jednoho dne ocitnete v lockdownu nařízeném WHO, abyste zmírnili dopady “klimatické krize”, spolu s omezením cestování, kdy vám bude nařízeno, jaký dopravní prostředek máte použít, co můžete dělat a co můžete vlastnit.
Občané USA již vidí předchůdce těchto předpisů v  protiústavních exekutivních nařízeních  Bidenovy administrativy, včetně pokusů zakázat vozidla se  spalovacím motorem  a  plynové sporáky ; zakázat myčky nádobí vyžadující  několik cyklů  k mytí nádobí, a nové přísnější předpisy pro  klimatizace ,  pračky ,  chladničky , a dokonce i  fukary na listí  – a to vše je jen začátek.
V tiskové zprávě z 22. března 2024 WHO o svém novém “souboru nástrojů umožňujících zdravotníkům čelit změně klimatu”  napsala :
“Změna klimatu představuje jednu z nejvýznamnějších globálních zdravotních výzev, která již negativně ovlivňuje komunity po celém světě. Komunikace o zdravotních rizicích změny klimatu a zdravotních přínosech klimatických řešení je nezbytná a užitečná….”
“Změna klimatu ovlivňuje zdraví různými způsoby – například extrémními povětrnostními jevy, znečištěním ovzduší, nedostatkem potravin, nedostatkem vody a šířením infekčních nemocí. Vlny veder, měnící se vzorce počasí a znečištění ovzduší přispívají k řadě nepříznivých zdravotních účinků, včetně kardiovaskulárních onemocnění, respiračních onemocnění, problémů v oblasti duševního zdraví a podvýživy. Zdravotnické systémy navíc čelí rostoucímu napětí v důsledku problémů souvisejících s klimatem, což zvyšuje naléhavost přijetí nových opatření….”
“Tím, že umožníme zdravotníkům a pečovatelům komunikovat o dopadech změn klimatu na zdraví, podnítíme kolektivní akci směrem ke zmírnění změn klimatu, budování  resilience  a ochraně veřejného zdraví.”
OSN a WHO chtějí evidentně získat neomezenou kontrolu nade vším. Pokud je národní vlády nyní nezastaví a neodmítnou schválit novou Pandemickou smlouvu a navrhované změny Mezinárodních zdravotnických předpisů, tak tu neomezenou kontrolu získají – a jsme to my, kdo jim ji nabídneme na stříbrném podnose.


Poznámka překladatele


Podle  článku  z 27. května 2024 publikovaném na webu  Echo24  jednání o takzvané Pandemické smlouvě na úrovni Světové zdravotnické organizace (WHO) na poslední chvíli zkrachovala a zdá se, že její schválení bude muset být už poněkolikáté odloženo.
Podle  tiskové zprávy  publikované 28. května 2024 na webu WHO se členské státy WHO dohodly, že na právě probíhajícím Světovém zdravotnickém shromáždění, které skončí 1. června 2024, budou pokračovat v práci s cílem dokončit balíček změn Mezinárodních zdravotnických předpisů a dohodnout se na načasování, formátu a procesu uzavření Pandemické dohody.


 
Robert Williams, překlad původního textu: SOS: Stop the World Health Organization’s Tyrannical May 27 Power Grab,  překlad: Helena Kolínská, Libor Popovský


The post SOS: 27. května musíme překazit uchvácení moci tyranem first appeared on Pravý prostor .


Nejčtenější za týden