„Vakcíny“ proti ptačí chřipce H1N1 s alarmujícími bezpečnostními signály
RSS

„Vakcíny“ proti ptačí chřipce H1N1 s alarmujícími bezpečnostními signály


V posledních týdnech je patrné, že se chystá půda pro vyhlášení pandemie ptačí chřipky, pravděpodobně ještě v tomto roce. EU již nakoupila první várku takzvaných „vakcín“ a například v Německu se chystá obří pandemický sklad.
Také nové mezinárodní zdravotní předpisy jsou nastaveny tak, aby mohla být pandemická nouze vyhlášena i tehdy, kdy pouze panuje podezření, že by nějaká pandemie mohla vypuknout.
Jaké další indicie by měly být zapotřebí, aby bylo jasné, že se něco v tomto směru nejspíš chystá?
Pandemie třeba na přelomu léta a podzimu by se samozřejmě hodila i pro prezidentské volby v USA, které by probíhaly především korespondenčně.
Vakcíny, které jsou již připraveny ve velmi podobné formě pro lidi i zvířata, mají jedno společné: jak u lidí tak u zvířat způsobují neplodnost.
Jak nyní upozorňují vědci: vakcíny proti ptačí chřipce způsobí nejen depopulaci, ale také nedostatek zvířat k užitkovému chovu (vakcíny se mají podávat zejména drůbeži a kravám).
„Vakcíny“ proti ptačí chřipce H1N1 jsou spojené s alarmujícími bezpečnostními signály ve VAERS pro „nitroděložní úmrtí“ (mrtvě narozené děti), spontánní potraty a poklesy klíčového lidského reprodukčního hormonu.
Jsou tedy vakcíny proti „ptačí chřipce“ ve skutečnosti  injekce, jejichž cílem je zajistit neplodnost?
V této diskusi farmaceutický výzkumník a vědec Craig Paardekooper popisuje analýzu, kterou provedl ohledně „vakcín“ proti ptačí chřipce H1N1 a jejich četnosti nežádoucích účinků hlášených VAERS.
Popisuje, jak objevil alarmující bezpečnostní signály pro „nitroděložní úmrtí“ (mrtvě narozené děti), spontánní potraty a poklesy klíčového lidského reprodukčního hormonu zvaného „hCG.“
V prvním klipu (viz pod článkem) Paardekooper říká, že dvě vakcíny proti ptačí chřipce se zprávami ve VAERS (systém hlášení nežádoucích příhod vakcín CDC) mají absolutně nejvyšší a nejsilnější bezpečnostní signál pro intrauterinní úmrtí.
Paardekooper poznamenává, že to znamená, že dítě je zničeno v děloze po početí, dojde tedy k zabití plodu.
U dvou zkoumaných vakcín proti H1N1 Paardekooper uvádí, že jedna má bezpečnostní signál 119, zatímco druhá má bezpečnostní signál 64.
V průměru, říká Paardekooper, je frekvence, s jakou vakcína způsobuje intrauterinní úmrtí (mrtvě narozené děti), 100krát vyšší než u jiných vakcín. 
Ze zprávy zveřejněné Paardekooperem o této analýze:
„Výskyt mrtvě narozených dětí s očkováním proti ptačí chřipce H1N1 má interval spolehlivosti, kde horní hranice je 253,8 a spodní hranice je 119,51. To znamená, že s 95% pravděpodobností je frekvence mrtvě narozených dětí vyšší než 119,51.
Znamená to také, že v 5 % případů je dokonce vyšší než 253,8.
Paardekooper dodává, že obě „vakcíny“ proti chřipce H1N1 ve VAERS používají stejný toxin, což potvrzuje, že jsou skutečně zodpovědné za bezpečnostní signál.
„Skutečnost, že obě „vakcíny“ používají stejný toxin, je potvrzena, protože tyto dva toxiny patří ke stejnému léku… Jako by se navzájem potvrzovaly,“ říká Paardekooper.
Paardekooper také spojuje vakcíny proti H1N1 ve VAERS se spontánními potraty, což je podle něj „další kritérium pro nižší porodnost.“
„Obě vakcíny proti H1N1 jsou zpět na vrcholu,“ říká Paardekooper s ohledem na frekvenci spontánních potratů. Popisuje, že zjistil, že je u nich pětkrát až šestkrát pravděpodobnější, že budou spojeny s tímto signálem nežádoucí příhody, než u jiných vakcín ve VAERS.
WHO již dříve vyvinula „vakcíny“ proti plodnosti a zveřejnila výzkum „speciálně zaměřený na lidskou reprodukci za účelem dosažení depopulace.“
„To byly zřejmé cíle,“ říká Paardekooper ke studii zveřejněné v roce 1987, která měla za cíl „regulovat plodnost.“
Paardekooper dále poznamenává, že WHO již dříve v Keni použila skrytou injekci způsobující neplodnost. Vědec poznamenává, že vývojáři injekce vzali toxoid na tetanus a chemicky ho navázali na hCG protein – lidský choriový gonadotropin, hormon produkovaný placentou, když je žena těhotná.
Během injekcí pro neplodnost, říká Paardekooper, imunitní systém napadl tetanový antigen, ale současně také hCG protein.
Paardekooper poznamenává, že tyto vakcíny doslova způsobily, že vytvořené protilátky „napadly a zničily dítě v děloze.“ Dodává, že tyto protilátky „roztrhají“ dítě, což vede k narození mrtvého dítěte.
Paardekooper navíc poukazuje na to, že hCG je zodpovědný za produkci progesteronu, bez kterého by ženy byly neplodné.
Podle vědce, pokud žena dostane tento typ injekce, „ztratí schopnost mít děti a všechny děti, které čeká v době očkování nebo je bude čekat po něm, budou stejně zničeny. Takže to tak nějak pokrývá obě oblasti.“
„Musíme se obávat, že tyto injekce H1N1 by mohly vést k další neplodnosti na celém světě a způsobit také neplodnost ptáků a krav očkovaných proti ptačí chřipce,“ říká Paardekooper.
Dodává: „Pokud to má účinek na neplodnost a všichni ptáci a krávy jsou očkováni, převážně v chudých zemích, kde lidé spoléhají na tato zvířata jako potravu, můžete si představit, že tito ptáci přestanou snášet vejce, ze kterých se mohou vylíhnout další ptáci a krávy se stanou  neplodnými.“
„To je vážné riziko, protože pokud to povede ke sterilitě u ptáků a krav,“ říká Paardekooper, „mnoho lidí na světě bude trpět podvýživou a hladovět.“

Zde je odkaz na výsledky výzkumu, které Paardekooper zveřejnil online na toto téma.
Zde je odkaz na recenzovanou studii z Keni z roku 2017, která ukazuje, že WHO s finanční podporou Billa Gatese zavedla skrytou „vakcínu proti početí“ keňským ženám maskovanou jako vakcína proti tetanu.
Níže najdete videa, v nichž dr. Paardekooper vysvětluje jaké jsou účinky „vakcín“ proti ptačí chřipce:
H1N1 Bird Flu 'Vaccines' Linked to Alarming Safety Signals in VAERS for 'Intra-Uterine Deaths' (Stillbirths), Spontaneous Abortions, and Decrease in Key Human Reproduction Hormone (1/5) (Are the 'bird flu' vaccines actually covert infertility injections? ) In this… pic.twitter.com/YhGJyqmKit — Sense Receptor (@SenseReceptor) June 11, 2024
Paardekooper also links the H1N1 vaccines in VAERS to spontaneous abortions, which he notes "is another criteria for lower birthrate." (2/5) "Both of the H1N1 vaccines come [out] at the top, again," Paardekooper says in regard to incidence of spontaneous abortion. He describes… pic.twitter.com/Oezjtpi9Nd — Sense Receptor (@SenseReceptor) June 11, 2024
The WHO has previously developed anti-fertility "vaccines" and published research "with the specific aim of targeting human reproduction in order to produce depopulation." (3/5) In this third clip from Paardekooper's presentation to Kovess, et al., he notes the fact that the WHO… pic.twitter.com/orC4WjLfS1 — Sense Receptor (@SenseReceptor) June 11, 2024

Nejčtenější za týden