Dva piloti vypovídají o geoinženýrských zásazích prováděných nejen nad Evropou (video)
RSS

Dva piloti vypovídají o geoinženýrských zásazích prováděných nejen nad Evropou (video)


O chemtreails se dlouho hovořilo jako o konspirační teorii, nicméně po nedávných záplavách v Dubaji, kdy vyšlo najevo, že se jednalo o nepovedený geoinženýrský zásah – takzvané osévání mraků  – se již i oficiálně potvrdilo, že k jistým zásahům do ovzduší dochází.
Různé chemikálie se mají údajně rozstřikovat nejen pro účely úpravy počasí. V posledních letech již proběhlo například několik pokusů o  stínění slunce, což je samozřejmě zásah, který má omezit údajnou (ve skutečnosti smyšlenou) lidmi způsobenou klimatickou změnu.
Čas od času se objeví i svědci, kteří potvrzují, že skutečně k různým zásahům na obloze dochází. Další dva piloti podali svědectví nedávno.
K jejich výpovědi jen připomínám, že se skutečně provádí či plánuje mnoho geoinženýrských zásahů, což bylo opakovaně potvrzeno, rozhodně tak nejde o konspirační teorii (např. zde , zde , zde , zde , zde , zde nebo zde ).
Na druhou stranu stále nejsem zcela přesvědčena o tom, že by se jednalo o další záměrný způsob depopulace. Je zde totiž jeden háček. Na rozdíl například od závadných potravin nebo různých injekcí nelze tyto zásahy cílit jen na někoho.
Nemožnost selektivního cílení tedy vyvolává pochybnosti o tom, zda by někdo záměrně šířil něco, co může uškodit i tomu, kdo dané látky šíří, případně jeho blízkým. Pak by jedině muselo jít o krátkodobou účinnost (dalo by se tedy daný čas expozici vyhnout), případně o cílení na oblasti, kde se dotyčné osoby nenachází.
Logičtější by pak bylo útočit třeba na úrodu a včely (jako součást probíhajícího boje proti zemědělství), což také piloti zmiňují.
Nicméně výpověď pilotů je velmi zajímavá a přinejmenším potvrzuje, že se geoinženýrské zásahy provádí ve velkém – a to i nad Evropou.
Co stříkají do nebe? Kdo to dělá? Proč to dělají, jaké jsou jejich motivy? A co můžeme udělat, abychom to ukončili?
To jsou otázky, které Richard Vobes položil minulý týden dvěma pilotům, kteří prováděli hloubkový výzkum chemtrails. Aby byla zachována jejich anonymita, byli oba piloti pro rozhovor pojmenováni Eves a Russ.
Eves, který v současnosti bydlí v Belgii, je komerčním pilotem již více než 25 let. Hodně cestoval po Evropě, Americe, Kanadě, na Středním východě a v Singapuru a chemtrails si začal všímat asi před 10 lety.
Russ začal svou kariéru v letectví v armádě a poté se stal obchodním pilotem. V současné době létá ve Velké Británii a kontinentální Evropě.
„Chemtrails vedou k agendě depopulace,“ řekl Eves. Říká, že stopy vedou do Světové zdravotnické organizace a Světového ekonomického fóra a mezi hlavní sponzory patří Bill Gates.
„Program chemtrail jde hluboko,“ řekl Russ. „Zapojena jsou mezinárodní omezení vzdušného prostoru a kontrolní orgány, stejně jako vojenské a civilní letecké úřady.“

Geoinženýrství je kontroverzní věda o manipulaci s klimatem pro údajný účel boje proti klimatickým změnám způsobeným člověkem. Existuje několik typů geoinženýrství, včetně Solar Radiation Management (SRM) neboli solárního geoinženýrství. 
Stratosférická aerosolová injekce (SAI) nebo Stratospheric Aerosol Geoengineering (SAG) je specifická solární geoinženýrská praxe, která zahrnuje rozprašování aerosolů na oblohu ve snaze odklonit sluneční paprsky.
Toto jsou příklady toho, co je často označováno jako chemické stopy nebo chemtrails .
Co stříkají a proč?
V celé Evropě byly provedeny testy na vzorcích zbytků, které zůstaly na autech a střechách. Pomocí hmotnostní spektrometrie několik laboratoří potvrdilo, že hlavními složkami jsou baryum, stroncium, oxid hlinitý, různé mikroplasty, až 2 % uranu a oxid grafenu. 
„Toto bývají základní prvky toho, co stříkají,“ řekl Eves. Navíc baryum a stroncium jsou karcinogenní. 
„Zjistili jsme, že v Evropě asi dvě třetiny chemikálií pocházejí z Ameriky a asi třetina chemikálií pochází z Indie. Existují různé společnosti, které je přivádějí, ale i armáda, o které také věříme, že je přivádí,“ řekl Eves.
„V Belgii,“ řekl, „armáda stříká už nějakou dobu. Ve skutečnosti armáda stříká mnohem déle než civilní operátoři.“
„Odůvodněním toho, proč říkají, je ztlumit Slunce, protože jde o klimatickou změnu, nebo jak to chtějí zdůvodnit,“ vysvětlil Eves.
„Je to program depopulace, všechno k tomu vede,“ dodal Eves. „Vede zpět do Světové zdravotnické organizace; vede zpět ke Světovému ekonomickému fóru a hlavními hráči, kteří to sponzorují, jsou Nadace Billa Gatese a různé další.“
K uvedenému připomínám, že Bill Gates skutečně financoval geoinženýrské pokusy se stíněním slunce (viz zde a zde ).
Eves dále řekl, že tento program je součástí Agendy 2030 a Agendy 21 Organizace spojených národů. „Je to dobře zdokumentováno v agendách Johna Hopkinse,“ řekl Eves.
Je to také v Pařížské klimatické dohodě z roku 2015, známé také jako Pařížská dohoda.
„V Pařížské klimatické dohodě z roku 2015, kterou podepsaly všechny státy, se uvádí, že to je to, co udělají: zahájí geoinženýrství,“ řekl Russ. „Pařížská klimatická dohoda je zcela založena na podvodu, protože víme, že lhali o úrovních a účincích CO 2. „
„Chemtrails nejsou jen zločiny proti lidskosti, ale jsou to také zločiny proti přírodě. Chemikálie z chemtrails se dostávají do trávy, kterou pak zvířata žerou.
Mluvili jsme se spoustou farmářů z Belgie a spousta tamních farmářů hlásí nejrůznější problémy se zvířaty, zejména s novorozenými zvířaty, jako jsou jehňata. Začíná to ovlivňovat všechno. A je to zákeřné,“ řekl Eves.
„Když se hliník dostane do půdy, zabije veškerý rostlinný život od kořenů nahoru,“ řekl Russ.
A mimo jiné oxid hlinitý podporuje Alzheimerovu chorobu u lidí. Podle Geoengineering Watch  bylo již před 10 lety vidět, že včelí populace trpí neblahými účinky chemtrails.
„Bylo prokázáno, že včely mají ve svém systému tolik hliníku, že dostávají formu Alzheimerovy choroby, “ řekl Russ. „Pokud zemřou včely a zemře úroda, což je součástí plánu a celkové agendy, pak máte problémy se zásobováním potravinami,“ řekl Russ. „Všechno je to propojené.“
„Žádosti o stovky geoinženýrských patentů podaly různé společnosti z celého světa,“ řekl Eves. „Hlavní sponzoři pro mnoho z těchto společností jsou některé Sorosovy nadace, Gatesovy nadace a tak dále.“ (pozn.: na některé ze stovek patentů se můžete podívat zde )
Eves nejprve zavrhl, že by mohly být kovové částice v leteckém palivu, protože se předpokládalo, že horká část motoru to všechno roztaví.
„Ale ve skutečnosti to, co dávají do paliva, má vyšší bod tání, asi 900 stupňů, a horké části motorů mají tendenci hořet při asi 700 až 800 stupních. Nicméně mnoho z těchto sprejových aplikací, které můžete vidět, že letadla dělají, ve skutečnosti neprochází palivem, část je v palivu, velmi malé množství, ale mnoho z toho jsou ve skutečnosti externí trysky,“ řekl Eves.
Kovové částice, které rozprašují ve vzdálenosti přibližně 10 000 až 15 000 stop, spolupracují s HAARP.
„HAARP je vysokofrekvenční, ale používají tisíce Wattů, takže to ovlivňuje ionosféru. A protože jsou kovové částice již v ionosféře, mohou způsobit různé tlakové nebo tepelné dómy, jak tomu říkají, které pak manipulují s tryskovým proudem, který pak nabírá více vody, protože má delší mořskou dráhu.
A pak, když zhroutí tepelnou kupoli, tryskový proud pak přichází nad Velkou Británii a nad severní Evropu a my máme dvakrát až třikrát více srážek než je obvyklé. To vše je provedeno záměrně,“ vysvětlil Eves.
Russ vysvětlil, že v oblacích je vidět je zvláštní vzor, ​​který ukazuje, kdy byl HAARP zapnutý. „Říkají tomu makrelové nebe… Jsou to velmi jemné vlnky na obloze,“ řekl Russ.

Richard Vobes: Pravda o chemtrails od pilotů ( čas: 19:20 )

Z meteorologického hlediska je makrelová obloha způsobena frekvenčními vlnami v horních vrstvách atmosféry.
„Samozřejmě, pokud chcete něco dělat skrytě, aniž by se lidé bavili o tom, co děláte, uděláte to tak, aby to vypadalo co nejpřirozeněji,“ řekl Russ.
„Ale znovu a znovu existují příklady toho, kde stříkali a pak manipulovali – každý byl svědkem, fotografoval a natáčel tento makrelový mrak.
Makrelový mrak je potvrzením toho, že byl použit HAARP nebo Dopplerův radar… Je samozřejmě velmi obtížné zjistit, zda je to skutečně přirozená makrelová obloha nebo zda byla manipulována HAARP…“
Jaké typy letadel se účastní stříkacích operací? 
„Je to směs komerčních letů a speciálně upravených letadel, která provádí postřik. Počátečními viníky byla nákladní letadla, která byla přestavěna,“ řekl Eves.
„V Evropě existuje společnost, která dodává nákladní letadla s názvem ASL. Některá z těchto letadel pronajímá různým společnostem po celé Evropě, nákladním společnostem, které pak žádají o přestavby, které jsou poměrně jednoduché.“
„Ve Spojeném království je několik společností, které jsme také sledovali, které mají systém roll-on roll-off,“ řekl Eves.
„Roll-on roll-off systém je kontejnerový systém podobný běžnému nákladnímu letadlu. Je to paleta s čerpadlem, kabeláží, nádobou s chemikáliemi. Ty se nakládají do letadla. Dostanou se do pozice. Inženýr je všechny spojí a pak se dostanou do vzduchu,“ řekl Eves.
„Ostatní letadla mají namontované trvalé nádrže. Jsou namontovány záměrně, takže CAA [úřad pro civilní letectví] v každé zemi tyto systémy schválil. Takže CAA ví o tom, co dělají,“ řekl Eves.
Vědí piloti, co dělají? „Ano, oni dělají. 100%,“ řekl Eves. Tyto chemikálie jsou klasifikovány jako nebezpečné zboží. „Pokud máte na palubě nebezpečné zboží… kapitán musí mít něco, čemu se říká NOTOC, což je OZNÁMENÍ kapitánovi, a tam bude uvedeno, kde je v letadle nebezpečné zboží umístěno.“
Ví to například pozemní personál a výrobci chemikálií? „Celý systém je velmi chytře navržený,“ řekl Eves.
„Pro společnosti, které se věnují sprejování, jsou piloti a inženýři obvykle bývalí vojáci, kteří podepsali zákon o oficiálních tajemstvích své země a vědí, jak držet jazyk za zuby.“
Dodavatelé chemikálií se pravděpodobně příliš neptají. A lidé, kteří míchají chemikálie? „Ano, budou to vědět jistě, ale bude jich velmi málo a opět budou pod velmi přísnými smlouvami o mlčenlivosti a tak dále,“ řekl Eves.
„Je to velmi dobře zorganizované a množství lidí, kteří se o to budou starat, bude minimální.“
Kdo další o tom ví?
Russ řekl, že i když je obtížné zjistit, kolik letadel v jednu chvíli operuje, jasné je, že fungují v určitém vzoru. „Tento nastavený vzorec je řízen mezinárodními i britskými letovými provozními službami.“
„Také víme, že mluví s vojenskými operátory. V National Air Traffic Service, NATS, jak se tomu říká, vojenští i civilní operátoři ve skutečnosti sedí vedle sebe v jedné řídící místnosti,“ řekl Russ.
Je podán letový plán, aby věděli trasu, nadmořskou výšku, rychlost a směr, kterým se budou lety ubírat, než letadlo vzlétne. Letadla jsou poté zablokována, takže nejsou vidět na živých sledovačích letu, jako je Radar 24. „Vojenští a civilní dispečeři samozřejmě mohou vidět letadlo z bezpečnostních důvodů, ale aplikace nedovolí, aby je viděla veřejnost, “ vysvětlil Russ.
„Na obranu zemí před útokem existuje mezinárodní systém zvaný poplach rychlé reakce (QRA),“ řekl Russ.
NATO to nazývá NATO air policing system a v Americe se nazývá NORAD.
„Pokud se letadlo z jakéhokoli důvodu neukáže na radarovém systému nebo ztratí rádiový kontakt s řídícím atd., spustí QRA, což zahrnuje rušivé stíhačky. To znamená, že letadla rozprašující chemtrails mají povolení k letu, protože Royal Air Force není zakódována, aby je zachytila. Tak hluboko to celé sahá,“ řekl Russ.
„To ukazuje zapojení mezinárodních omezení a kontroly vzdušného prostoru a také CAA ve Spojeném království.“
Co může udělat veřejnost?
„Veřejnost může dělat spoustu věcí,“ řekl Eves. „Existuje spousta webových stránek, na kterých mohou lidé zveřejňovat fotografie a informace, které pomohou shromáždit důkazy. Takže, pro všechny, buďte prosím pozornější a shromážděte důkazy, jakmile to bude možné. 
Letadla, která stříkají, se nachází mezi 10 000 a 15 000 stopami (cca 3 – 4,5 km), létají docela pomalu a nejsou v aplikacích pro sledování letu. Pokud tedy máte dobrý fotoaparát, teleobjektiv nebo telefon, vyfoťte letadlo a poznamenejte si místo, datum, čas a směr letu.
Pokud si všimnete nějakého neobvyklého vybavení, když jste na letišti, uvědomte o tom. Bylo by opravdu užitečné, kdybyste znali někoho, kdo pracuje na letišti, a mohli byste ho požádat, aby zapsal jakékoli neobvyklé vybavení nebo činnost.
Rozstřikují se i nad mořem. Nad mořem má letadlo tendenci klesat až na přibližně 5 000 stop (1,5 km). Pokud by tedy rybáři a farmáři poblíž pobřeží mohli věnovat více pozornosti obloze a fotografovat, pomohlo by to.
Dalším nápadem je použít časosběrné fotografování přes hodinu nebo několik hodin, aby se ukázalo, jak se z letadla rozstřikuje a vyvíjejí se chemtrails. To pomůže zvýšit povědomí. Nezapomeňte na obrázky nebo video vložit datum a časové razítko.“
 Nejčtenější za týden