Druhá pravda a motivy střelce z FF UK
RSS

Druhá pravda a motivy střelce z FF UKPAVEL DUDR
17.6. vyšel v MF Dnes článek Pravda o střelbě, který ovšem zamlčuje několik podstatných skutečností. O nich nyní pojednáme.
Především zamlčuje, co je přesně v dopise, který po sobě pachatel David K. zanechal. Autoři z něj citují pasáž, která se jim hodí do jejich příběhu, tedy přiznání k vraždě v klánovickém lese, zatímco o dalších vraždách píší toto:
„ MF DNES další podrobnosti z dopisu nebude zveřejňovat, protože se v něm střídají pocity křivdy, zášti, nenávisti, pomsty vůči společnosti a vražedné myšlenky…“
Motivace
Dnes už je zřejmé, že se pachatel mohl inspirovat norským A. B. Breivikem, který v roce 2011 zavraždil 77 lidí, hlavně studentů, na letním táboře sociálních demokratů.
Mohl se tedy inspirovat Breivikem tím, že ten konec vraždění je naprosto shodný. Breivik vyšel s rukama nahoře z lesa v místě, kde bylo mnoho policistů, takže ho nikdo nezastřelil – ostatní by ho mohli usvědčit z vraždy neozbrojeného pachatele, který se vzdává policii.
Můžeme citovat:
„Ze situačního reportu (SitRep) můžeme vyčíst, že v čase 15:19 zvedá ruce a něco hází dolů z budovy. Díky svědectví ředitele galerie Rudolfinum Petra Nedomy nyní už víme, že útočník shodil dolů ze střechy svoji pušku a zvedl ruce nad hlavu. Nedoma to potvrdil časopisu Blesk, že byl přímým svědkem a od naproti z galerie sledoval Davida Kozáka, co dělá na ochozu střechy fakulty:
“Viděl jsem na ochozu stát mladého člověka, který měl v rukou zbraň. Střílel opakovaně s určitými prodlevami, z nějaké zbraně, k Mánesovu mostu. Pak vystřelil, dal ruce nahoru a zbraň hodil na vozovku. Pak se začali objevovat patrně policisté na tom ochozu,” řekl Blesku šéf galerie. Tohle je zásadní informace. Když odhodil pušku na silnici dole pod fakultou, muselo to být znamení, že se chce vzdát. Pokud by se chtěl zastřelit, asi by neházel pušku dolů na náměstí, přičemž silnici na znamení svého odzbrojení. (1)
DK vylezl na ochoz a střílel jen proto, aby na sebe upozornil, nikoho už tou střelbou nezabil. Potom odhodil zbraň na náměstí Jana Palacha a zvedl ruce. Takže to nemusela být sebevražda ale poprava bez soudu, obhajoby i znaleckých posudků psychiatrů. Níže je foto té zbraně, u které leží dva náboje, z čehož lze usoudit, že ji neodhodil kvůli tomu, že by mu došly náboje. Navíc svědkové říkají, že zbraň po dopadu ještě vystřelila. Zatímco fotku zbraně, kterou se měl zastřelit, policie nezveřejnila.

Ještě k tomu je na síti stále dostupné video z policejního zásahu v budově FF KU, takže si zásah můžeme znovu připomenout. Jedná se hlavně o konec akce, kdy se pachatel David K. měl podle policie sám zastřelit.
Na videu jsou slyšet dva hlasy: Snajpr /S/ a policista /P/
Čas 5.52 Snajpr: „Mám ho !“
6.06 S: „Vzdává se!“ Na videu je pak vidět zásobník snajprovy zbraně i ruku, jak zmáčkl spoušť. Je slyšet tlumený výstřel a jeho zbraň poskočí.
6.14 P: „Zvednul ruce, nebo ne?! „
S: „ Jo.“
6.17 S: „Dlouhou zbraň odhodil, s optikou.“
P: „Určitě? „
S: „ Jo.“
6.23 S: „ Zabil se.“
P: „Co??“
S: „ Zabil se.“
Máme tedy několik svědků, kteří viděli, jak David K. odhazuje dlouhou zbraň a zvedá ruce, ale žádného, který by viděl, jak vytahuje druhou zbraň a střílí sám sebe.
Je- li tomu tak, pak bychom měli podle presumpce neviny Davida K. považovat za nevinného, protože mu bylo odepřeno právo na spravedlivý proces, přičemž Listina základních práv a svobod, článek 40 říká: „Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy. „
V časopisu Respekt o tom případu hovoří norská novinářka Åsne Seierstad :
„Na úvod je třeba zjistit, co vlastně víme o vrahově motivu. Nechal po sobě manifest?….
Další věc, kterou mají oba případy společné, je fakt, že se nejedná o zcela náhodné zabíjení v nákupním centru nebo někde na ulici. V obou případech byli oběťmi lidé, kteří mají něco společného, v Norsku to byli mladí sociální demokraté, v Česku studenti a pracovníci univerzity.
Věřím ale, že pokud měl nějakou politickou motivaci, policie ji časem objeví.
Bude zkoumat, jestli zanechal onen manifest, mluvit s jeho přáteli a ptát se jich, zda měl nějaké radikální postoje. Je velmi těžké skrýt své motivy v případě politicky motivované vraždy. Politicky motivované vraždě předchází postupná radikalizace vraha: připomíná žebřík, po kterém postupně stoupáte vzhůru. Na začátku nejste příliš opatrní, protože ještě nejste radikální. Čím výš se dostáváte, tím jste opatrnější, ale vždy tu budou lidé, kteří se s vámi setkali na nižších stupíncích, kdy jste ještě opatrní nebyli, a podají o tom svědectví. Ale je také možné, že český vrah byl skutečně „jen“ mentálně narušený…..
Takže shrnuto, znát motivaci vraha je pro společnost a její vyrovnání se s masakrem prospěšné.“ (2)
K případu se vyjádřil i vysokoškolský pedagog Václav Umlauf v článku Šílený střelec a šílené humanitní vědy:
„ Humanistické fakulty pomáhají šířit státně organizovanou nenávist jako za neonacismu… Šílený střelec na 4. patře FF UK symbolizuje jasný příklad kolektivní viny. „
Také Poslanec SPD Jiří Kobza: Střelec z fakulty je produkt inkluzivního školství :
„Podle médií úspěšný absolvent FF UK, která je základnou elity progresivismu a je známá tím, že naskočí na jakoukoliv šílenost z EU (v tomto směru protesty filozofů proti klimatickým cyklům planety byly obzvláště tragikomické), sebere doma zbraně a jde vystřílet svoji školu, své kamarády a spolužáky. Není to tedy žádný konzervativní dezolát, Putinův agent či podporovatel SPD, ale špičkový produkt inkluzivního progresivistického školství,“
Motiv – pomsta za zradu odkazu Jana Palacha?
Jan Schneider řekl v PL: „ V civilizované společnosti by mělo platit, že pachatel nemá jméno ani tvář, a nemělo by se publikovat ani jeho případné memorandum. Prostě nic, co by si útočník přál: proslulost, známost a šíření jeho požadavků.“
Takže Norsko není civilizovaná země, když zveřejnilo Breivikův manifest, uspořádalo mu soudní proces s obhájcem i soudními znalci z oboru psychiatrie, a také zveřejnili Breivikovo nové jméno, když se nechal přejmenovat. A nyní zveřejnili i jeho stížnost, že samotka porušuje jeho lidská práva.
Tedy nezbývá, než si motiv odvodit z informací, které známe.
Nikde se ovšem nemůžeme dočíst, jaké politické názory měl David K., asi bylo studentům důrazně řečeno, ať se o nich s nikým nebaví.
„David Kozák patřil mezi oceňované studenty historie . Na stránce Filozofické fakulty UK lze najít toto foto s popiskem: Ocenění si také odnesl student obecných dějin David Kozák z Ústav světových dějin FF UK za práci „Problematika antagonismu haličského rolnického a krakovského povstání v roce 1846“.
Bakalářská práce je z roku 2022 a vypovídá něco o jeho názorech. Téma bakalářské práce si většinou vybírají studenti sami, takže i z toho si můžeme odvodit jeho politické postoje, když si budeme všímat hlavně vět, kde jsou citově zabarvené výrazy, protože ty obvykle ukazují na smýšlení autora:
Tedy podporoval národní svrchovanost, demokratickou zásadu “ať je slyšena i druhá strana” a byl na straně chudých a bezmocných nevolníků, kteří se nechtěli k protirakouskému povstání připojit, protože jim by to nic dobrého nepřineslo.
DK tedy byl v zásadním rozporu s dnešními studenty i pedagogy. Ti většinou podporují likvidaci naší státní a národní suverenity, kterou prosazuje Brusel, ve válce na Ukrajině nechtějí slyšet názor druhé strany ani názory nezávislých pozorovatelů a také velmi ochotně přebírají stanoviska těch, kteří zde vládnou. To ovšem není důvod k vraždění, možná tak k velkému znechucení.
Máme zde ale výpověď instruktora střelby, který v listopadu 2023 učil Davida K. střílet:
„Moc nemluvil, vyjadřoval se velmi kultivovaně. Měl velice kvalitní vybavení. Bylo vidět, že ho střelectví zajímá. Jako firmu nás pořád uháněl, že už by chtěl kurz absolvovat ,“ dodává instruktor.
Z toho může vyplývat, že David K. už měl pevně stanovený termín pro svou akci, který nemohl odložit. Jako první se nabízejí Vánoce, tedy něco jako „vánoční dárek“, jenže Vánoce jsou každý rok, takže se nabízí další datum, 16. leden 2024, a to bylo 55. výročí sebeupálení Jana Palacha.
David K. studoval stejnou fakultu i stejný obor, historie, jako Jan Palach, tedy musel znát velmi dobře historii jeho sebeupálení. Upálil se v předvečer zasedání ÚV KSČ, kde se měly konat další čistky i převracení kabátů kvůli udržení postů a funkcí, tedy nástup totality, které se říkalo „normalizace“. To zasedání bylo kvůli tomu odloženo až na duben 1969.
Upálil se na protest proti sovětské okupaci, tedy ztrátě naší svrchovanosti, nástupu totality i převlékání kabátů mnohých stoupenců A. Dubčeka, kterým se pak říkalo „pomýlení“. Jan Palach patřil k aktivistům Pražského jara a tedy mu hrozilo vyloučení z KU a konec jeho kariéry. To ovšem dnes hrozí všem absolventům humanitních oborů, pokud nebudou mít správné a korektní názory, tak nemohou dostat místa ve státních institucích. Tedy možná i Davidovi K.
Jan Palach byl levicového smýšlení, jeho matka byla členkou KSČ. V létě 1968 odjel jako studentský předák na studentskou brigádu, kterou sám zorganizoval, do Sovětského svazu. Invazi vojsk Varšavské smlouvy zpočátku považoval za hluboký omyl, který se postupně vysvětlí. Měl tedy k Rusům velmi kladný vztah, zatímco většina mládeže zde byla nadšená z toho, že se v české rozhlase už hrály skladby skupiny Beatles, Rolling Stones i Boba Dylana a vycházely zde i jejich desky. Mohly se pořádat také zájezdy do Vídně i Mariazell atp.
Politická situace se však vyvíjela přesně naopak, k návratu totality.
Jenže převlékání kabátů máme zde dnes také. Ze dne na den se z humanistů stali militaristé, kteří podporují použití kazetových bomb, bomb s ochuzeným uranem i raketometů Vampire, které zabily už 26 civilistů v ruském městě Bělgorod.
Většina studentů i pedagogů v Praze podporuje ukrajinský režim, který poslal na jistou smrt 150.000 ukrajinských vojáků při loňské ofenzívě. Poslat vojáky na zaminované území, navíc proti 4-násobné přesile v počtech vojska, 10-násobné přesile v munici a 20-násobné přesile ve vzduchu není spravedlivá válka ani šílenství, ale úkladná masová vražda, genocidium, ovšem dobře zaplacené generálům i politikům.
Tak tady máte malou ukázku toho, co podporujete, hromadné vraždění. To mohl být další motiv střelce Davida K.
Jan Palach udělal to, co bylo u nás bezprecedentní. Takže pokud se DK chtěl inspirovat Janem Palachem, musel spáchat také něco bezprecedentního.
Motivem ke klánovické vraždě otce s dítětem by pak mohla být Alej andělů v Doněcku, kde je pamětní deska 66 zavražděným dětem Donbasu, které zemřely v důsledku bombardování Doněcké republiky kyjevským režimem od jejího vzniku a vyhlášení autonomie v roce 2014, viz obr. – Tak tady máte to, co přece podporujete, vraždění nevinných civilistů. To mohlo být motivem Davida K.

Je ovšem možné, že v dopisu, který po sobě DK zanechal, o jeho motivech nic konkrétního není, protože počítal s tím, že to přežije a bude se moci hájit u soudu podobně jako Breivik. Ten ovšem své memorandum rozeslal asi na tisíc adres ještě před atentátem, takže norská policie nemusela nic tajit.
To dokládá i fakt, že si DK těsně před střelbou ještě vyřídil on line půjčku na 1,5 milionu Kč. Třeba proto, aby si mohl zaplatit dobré advokáty.

The post Druhá pravda a motivy střelce z FF UK first appeared on Pravý prostor .


Nejčtenější za týden