Tak tohle už je naprostý výsměch!
RSS

Tak tohle už je naprostý výsměch!JINDŘICH RAJCHL
Dnes jsem obdržel usnesení od Policie České republiky, jímž na jedné stránce z jedné vody načisto odmítla stíhat verbální projevy schvalující atentát na premiéra Slovenské republiky Roberta Fica.

V odůvodnění se doslova píše toto:
“Policejní orgán si je vědom tenké hranice mezi svobodou projevu a možným jednáním, které tuto hranici překračuje a na které je třeba reagovat prostřednictvím trestního práva, jakožto prostředku ultima ratio. Vzhledem k uvedené se podáním komplexně zabýval tak jak je uvedeno výše, načež dospěl k závěru, že se v daném případě jedná pouze k vlastní vyjádření uživatele sociálních sítí a diskuzních fórech na veřejné síti internet, které lze podřadit pod svobodu projevu, která je zakotvena v článku 17 Listiny základních práv a svobod, kdy každý má právo vyjadřovat své názory způsobem, který považuje za vhodný a který nepřekročí ústavní a zákonná omezení.”
Abych vám to přeložil do lidštiny – pokud někde napíšete jednu větu o tom, že Rusko vstoupilo na území Ukrajiny oprávněně, tak vám policie zaklepe na dveře druhý den a budete rádi, když od soudu odejdete s podmínkou. Pokud napíšete, že “poslance je třeba naházet do Vltavy”, tak velmi pravděpodobně vyfasujete dokonce nepodmíněný trest a strávíte pár měsíců až let ve vězení.
Ale pokud o atentátu na slovenského premiéra napíšete “zastřelit takovou svini, to je na metál”, “na každý prase se vaří voda”, “měl mířit výš”, případně “škoda, že ta Putinova filcka nechcípla”, tak je to svobodný projev vašeho názoru chráněný ústavou.
Pokud tohle není naplnění skutkové podstaty přečinu schvalování trestného činu, tak už opravdu nevím, na co jiného by se měl tento paragraf vztahovat.
Justiční systém v naší zemi se z důvodu jeho tvrdé politizace nachází v naprostém rozvratu.
Co na to Soudcovská unie ČR? Co Česká advokátní komora? Zase budete jen mlčet a servilně přihlížet tomu, jak se základní pilíř jakéhokoliv právního státu, jímž je rovnost občanů před zákonem, hroutí pod tlakem zadání pětikoaliční vlády využívat nástroje trestního řízení jen proti těm, kteří zastávají oponentní názory?
Jako právník a advokát proti tomuto dvojímu metru hlasitě protestuji a zcela otevřeně prohlašuji, že jsme oběma nohama zpět před rokem 1989, kdy soudruzi směli vše a jejich kritici byli režimem systémově kriminalizováni.
Tomáš Garrigue Masaryk, kdysi řekl, že demokracie spočívá ve spravedlnosti.
Optikou tohoto jeho citátu nelze než dojít k jedinému možnému závěru – demokracie v naší zemi zhynula.
Už teď mohu prohlásit, že jedním z hlavních programových cílů, jež vám nabídnu pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2025 bude “obnovení spravedlnosti a principu rovnosti před zákonem v České republice”.
Pevně doufám, že mi k naplnění tohoto cíle dáte co nejsilnější mandát.
 
fb

The post Tak tohle už je naprostý výsměch! first appeared on Pravý prostor .


Nejčtenější za týden