OSN: Lidé s vlastními názory musí být vyloučeni ze společnosti. Válka proti svobodě slova se stupňuje
RSS

OSN: Lidé s vlastními názory musí být vyloučeni ze společnosti. Válka proti svobodě slova se stupňuje

LANCE D. JOHNSON

Organizace spojených národů vystupňovala svůj boj proti svobodě projevu a otevřeně prohlásila, že lidé, kteří zastávají „nemainstreamové názory“ nebo je sdílejí, musí být přísně trestáni a vyloučeni ze společnosti.


Antonio Guterres, generální tajemník OSN, zveřejnil  nejnovější plán  globalistů na kontrolu populace, dohled a cenzuru názorů, které globalistická organizace považuje za problematické. Cílem globalistické operace nazvané  Globální principy pro informační integritu  je skoncovat se „škodlivými misinformacemi, dezinformacemi a nenávistnými projevy“ na internetu a prý zároveň „dodržovat lidská práva, jako je svoboda projevu.“
Svět simulantů
Guterres představil plán a nařídil vládám, technologickým společnostem, médiím a inzerentům, aby převzali kontrolu a vytvořili oficiální narativy a potlačili opoziční hlasy. OSN podporuje algoritmickou kontrolu velkých technologických společností nad informačním online tokem a usiluje o další kontrolu online projevů.
Celosvětový orgán elit usiluje o vymazání toho, co označí za dezinformací, a snaží se zdiskreditovat a “vyhladovět” jakékoli projevy nesouhlasu. Veškerá cenzura přicházející z globálních mocenských systémů je válkou proti svobodě projevu, ale je to také válka proti pravdě. Jde o to, aby tyto mocenské systémy nemohly být pohnány k odpovědnosti za své zneužívání.
Systém OSN pro dohled a kontrolu informací usiluje o centralizaci cenzury za účelem globální nadvlády.
OSN buduje systém informačního dohledu a kontroly, který vytváří autoritářská rozhodnutí omezující přístup k životně důležitým znalostem. Tyto kontrolní systémy nejen cenzurují, ale také školí lidi, co mají říkat, jak se mají chovat a co si mají myslet. OSN chce vytvořit svět “mutantů”, kteří se vzdají své lidské suverenity a podřiídí se manipulativním a zneužívajícím entitám a falešným autoritám.
Sledování digitální stopy
Tyto algoritmy nebo automatizované kontrolní procesy budou naprogramovány tak, aby filtrovaly a odstraňovaly obsah považovaný za nevhodný nebo politicky citlivý. To může zahrnovat blokování webových stránek, příspěvků na sociálních sítích nebo celých platforem, které kritizují vládu, podporují disent nebo diskutují o tématech, jako je porušování lidských práv nebo politická opozice.
V dobách politických nepokojů nebo v době uměle vytvořených krizí mohou vlády nařídit vypnutí internetu nebo omezit přístup k určitým webovým stránkám nebo platformám sociálních médií. Smyslem je umlčet nesouhlasné hlasy, zabránít šíření informací o protestech proti těm “správným” vládám a omezují schopnost občanů komunikovat a organizovat se.
Příklady této tyranie již byly pozorovány na platformě sociálních médií Facebook, když se Meta (pod níž FB patří) zaměřila na komunitní skupiny, které diskutovaly o poškození vakcínou proti COVID-19, a zrušila je. Jakákoli opozice proti povinnému očkování byla skandalizována jako „dezinformace“ a všechny skupiny, které se organizovaly za svobodu lékařské péče, byly vypnuty nebo byl jejich dosah výrazně omezen.
Kromě toho lze sledovací technologie využít k monitorování online aktivit v reálném čase, sledování digitálních stop jednotlivců a identifikaci nesouhlasných hlasů nebo aktivistů. Tento dohled vytváří efekt strachu, který odrazuje jednotlivce od vyjadřování kontroverzních názorů nebo účasti na politickém diskurzu online.  
Manipulací s výsledky vyhledávání mohou vlády a farmaceutické společnosti ovlivňovat algoritmy vyhledávačů tak, aby upřednostňovaly nebo zničily informace o nebezpečných lécích na infekční nemoci, srdeční choroby, rakovinu a další chronická onemocnění. Tím, že farmaceutické společnosti kontrolují, jaké informace se objevují na prvních místech ve výsledcích vyhledávání, mohou formovat vnímání veřejnosti, potlačovat alternativní názory nebo podporovat propagandu a oficiální narativy. Smyslem je, aby lidé byli stále nemocní a vraceli se pro další léky a vakcíny, které nefungují nebo jim přímo škodí.
Myjí si ruce
OSN zneužívá svou moc k nařizování jediných povolených “pravd” – a sočasně se vyhýbá odpovědnosti za totalitní činy. Vlády mohou přijímat zákony a předpisy, které zavádějí omezení digitálního obsahu, například vyžadovat, aby platformy odstraňovaly podle ní „škodlivý“ nebo „urážlivý“ obsah. Tyto zákony mohou být vágní a široce vykládané, což umožní úřadům zaměřit se na novináře, aktivisty nebo běžné občany, kteří vyjadřují nesouhlasné názory.
Toho jsme svědky v USA za Bidenova režimu, kdy se zaměřil na takzvané „dezinformační desítky“, které byly odstraněny a  demontovány  napříč platformami sociálních médií. Bidenův režim také vytvořil „seznam nepropagovat“ pro knihy, které se zabývaly tématem očkování. Federální vláda přinutila jednoho z největších distributorů knih – Amazon – aby veřejnosti omezil přístup k těmto knihám.
Úřady se mohou selektivně zaměřovat na novináře, obránce občanských svobod, aktivisty nebo příslušníky marginalizovaných komunit, které mohou obtěžovat, zastrašovat nebo jim vyhrožovat soudem. To vytváří atmosféru strachu a autocenzury, kdy se jednotlivci zdržují vyjadřování odlišných názorů nebo prosazování společenských změn.
OSN může v období nepokojů a nejistoty dokonce omezit rychlost internetu nebo zablokovat komunikační kanály, jako jsou aplikace pro zasílání zpráv nebo služby VoIP a omezit tak možnost jednotlivců bezpečně komunikovat, sdílet informace nebo koordinovat protesty.
Stejně jako jejich předchůdci budou tyto systémy kontroly informací podporované globalistickou OSN zavedeny bez transparentnosti a odpovědnosti a jejich cílům a jejich obvětem nebude umožněn řádný proces. To umožní těm, kteří jsou u moci, manipulovat s informačními toky bez veřejné kontroly. Fakticky jde o maximálizaci dopadu cenzury při likvidaci svobody slova.
Tímto krokem OSN fakticky vyhlašuje válku svobodným médiím, ale i výzkumným analytikům a jakékoli na moci opravdu nezávislé žurnalistice.
Zdroj.


The post OSN: Lidé s vlastními názory musí být vyloučeni ze společnosti. Válka proti svobodě slova se stupňuje first appeared on Pravý prostor .


Nejčtenější za týden