Jak vypadá naše budoucnost s přihlédnutím k současné situaci
RSS

Jak vypadá naše budoucnost s přihlédnutím k současné situaci

JANE KAUFMAN
Gonzalo Lira je americký novinář, původem z Chile, který žije již delší dobu na Ukrajině. Říká, že hlavní důvod pro obsazení Afghanistánu bylo praní špinavých peněz z drog a z jiných nezákonných aktivit globalistů. Ukrajina je používána na to stejné. Je to jedna z posledních možností a válka je k tomuto účelu naprosto nutná. Ve válce je praní peněz velmi snadné.
Tak na příklad, Rusko utratilo vloni na obranu státu 64,6 miliard euro, zatím co oficiální americký vojenský rozpočet byl 823 miliard euro. Existuje totiž ještě jiný rozpočet, tajný, o kterém nikdo neví jak je velký a co obsahuje a z něhož nejsou skládány účty.
Ruské výdaje jsou tím pádem pouhých 7,8% těch amerických. Rusko má rakety, které létají rychlostí 20 Machů. Dokonce i Irán má 14-Mach rakety. Amerika má Mach 5 a moc jim nelétají, již při několika testech selhaly. Ten důvod mezi výškou výdajů na zbrojení a kvalitou zbraní v Rusku a v Americe může být připsán korupci ve Washingtonu a na Wall Street.
Amerika a NATO brzy poznaly, že nemohou s Ruskem bojovat, když hned ze začátku války na Ukrajině vystřelili Rusové několik řízených střel na výcvikové středisko NATO na Ukrajině, které bylo v těsné blízkosti polských hranic. 500 NATO vojáků tam tehdy zahynulo a za 400 milionů dolarů moderních zbraní bylo zničeno. Ty střely totiž dopadly naprosto přesně tam, kam měly, na hlavní budovy a na sklad zbraní a přitom byly vystřeleny ze vzdálenosti 400 km. Přiletěly tak rychle, že je americký radar vůbec nezachytil.
To byla tvrdá lekce pro NATO a pro Ameriku a nejspíš byli velice rádi, že si toho většina světa nevšimla a neuvědomila si shora popsané souvislosti.
Kdyby američtí generálové nebyli proradní a poplatní, už dávno by vyhlásili stanné právo a zatkli ty, kteří ukradli a zpronevěřili biliony z Ministerstva obrany a z jiných státních institucí. Hlavní cíl vojska dnes je vydělávat peníze pro Wall Street – kromě toho, že zabíjejí neozbrojené civilisty a ničí armády třetích zemí světa, které se nemohou bránit. Irák napadli jen proto, že věděli, že nemá zbraně hromadného ničení. Kdyby je měli, tak by si tam netroufli vtáhnout.
Korupce ve Washingtonu je tak obrovská, že když Ministerstvo financí poslalo armádě šek na 800 miliard dolarů, čímž zkoušeli zaplácat díry v jejich účetnictví, tak se šek „ztratil.“
Evropa na tom není o moc lépe
Gonzalo má velmi špatné mínění jak o amerických, tak o kanadských a evropských vedoucích osobnostech. Říká, že to všecko jsou slouhové těch, kteří tajně okrádají celý svět o peníze daňových poplatníků. Žádný z těchto politiků neudělal nikdy nic pro lid, aby si své pozice zasloužil. Ti, kteří je tajně manipulují dobře ví, že se svět mění a že ztrácejí moc. Proto šlapou po všech, kteří si dovolí odporovat. Proto je Julian Assange stále ještě ve vězení.
Evropané jsou všichni šílenci, protože zkoušejí spáchat etnickou sebevraždu. Převážná většina dnešních dětí pod 18 let jsou buď narozeny v cizině, anebo jsou to děti cizinců, kteří do Evropy přišli. Tito lidé nemají zájem vážit si evropských hodnot, tradicí a zvyků. Chtějí si zavést přesně to, na co byli zvyklí tam, odkud přišli a absolutně se nemíní přizpůsobit novým podmínkám. Na příklad, v Anglii je jedno malé městečko, kde bylo asi tisíc britských dětí během posledních 30 let znásilněno Muslimy. A policie v tom vůbec nic neudělala.
Tato zima bude podle Gonzala pro Evropu velice obtížná. Afričané a Muslimové, kteří jsou zvyklí na teplé počasí se nespokojí s nevytopenými byty a s omezeným množstvím jídla. Budou se bouřit, budou protestovat. Nebylo by se čemu divit, kdyby vypukla občanská válka.
Snad by to vyřešila další defenestrace?
Významný ekonom a znalec finančních a geopolitických cyklů Martin Armstrong říká, že rok 2023 bude „rok z pekla.“ Jeho počítačový program Sokrates předvídá revoluce, způsobené vysokou inflací. Euro se jeví jako ohřátá mrtvola. Ceny potravin a potřebností budou stále stoupat a stejně tak ceny benzinu. Maďarský premiér Viktor Orbán řekl, že kvůli sankcím proti Rusku, Evropská unie páchá sebevraždu. Sankce fungují naprosto opačně, než bylo očekáváno.
Americký dolar stoupá a klesá málem s počasím. Mnohé země, jako třeba Austrálie, si vzaly půjčky v dolarech, protože podmínky byly výhodné a teď, kvůli vysoké hodnotě dolaru splácejí o 20% víc. Americké banky odmítají evropské dluhopisy, což je velmi špatný ukazatel.
Proto chtějí válku, protože chtějí zavést nový měnový systém pro celý svět a ten je možno zavést jedině s válkou. Doufají, že to bude stejná válka jako jindy, bez jaderných zbraní a nakonec se OSN vynoří jako zachránce a bude sjednávat mír.
Když budou navrhovat novou měnu pro celý svět, tak zároveň chtějí vymazat veškeré dluhy. Všichni si půjčovali vlevo vpravo a neměli v úmyslu nic z toho splatit. Takže není jiná cesta, jak se z této situace dostat, než že by přestali splácet půjčky. To by mělo za následek kolaps a pak by miliony rozhořčených lidí napadaly parlamenty, vlády a politiky po celém světě.
Zde zbývá vysvětlit co znamená „vymazání všech dluhů.“ I my bychom se tímto způsobem zbavili všech dluhů. Ale zároveň bychom pozbyli všecko, co vlastníme, přesně jak to řekl před časem Klaus Schwab, „že nebudeme mít nic.“ A opravdu, nic by nám nepatřilo, zlato, stříbro a jakékoliv jiné platidlo by bylo pod těžkými tresty zakázáno.
Peníze by přestaly mít hodnotu. Dostali bychom minimální mzdu ve formě digitálních peněz, ale neočkovaní by nedostali nic a bylo by očekáváno, že zemřou hlady. Bylo by nám určeno, kde smíme bydlet, což by byl minimální prostor na osobu a za digitální peníze bychom mohli kupovat pouze určité, povolené věci. V případě rebelování, nebo neuposlechnutí, by nám byly digitální peníze bez náhrady zastaveny. To je ten jejich „Great Reset.“
K tomu se mohou přidat velké finanční problémy
Ministr začlenění a makroekonomiky Eurasijské unie Sergěj Glazijev má velké plány pro další setkání BRICS národů (Brazilie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika), které je plánováno na květen 2023. Jeden z těchto plánů je přijmout nové členy, což jsou Saudská Arábie, Turecko, Egypt, Indonésie, Mexiko, Argentina a mnohé jiné. A jako další, chtějí zastavit splácení půjček, které byly uzavřeny v dolarech, britských librách, eurech a japonských jenech.
Něco takového zničí všecky americké finanční instituce. Všecky peníze z nich vymizí hned ten první den. Derivativa budou napadena. Děsivá inflace zkrátí platy o 60% a dojde k celonárodním vzpourám kvůli nedostatku potravin.
Jak to, že je Západ bohatý a my ne?
Ruský President Vladimír Putin nedávno řekl, že Západ vděčí za své bohatství z velké části historickému plundrování a okrádání lidí po celém světě. Jejich plán na ovládnutí a podrobení všech, nazvaný „zlatá miliarda“ (Great Reset) je zrovna tak násilný, jak je nespravedlivý. Chtějí své zásady a názory nanutit na celý svět a pak mu vládnout.
Zlatou miliardou je myšlena asi jedna miliarda majetných a protěžovaných, kteří budou ovládat celý zbytek lidstva a diktovat nám co smíme a co nesmíme.
Považují se za výjimečné a za vyvolené k tomu, aby vládli všem ostatním, které rozdělují na žádoucí a nežádoucí, nebo také na horní vrstvy a spodní vrstvy. To je velice rasistické smýšlení, nemluvě o tom, že něco takového silně zavání totalitou. Takový přístup a takové názory brzdí lidský vývoj a jsou typické pro ty, kteří nabyli své majetky okrádáním druhých.
Tito lidé se ve skutečnosti nejvíc bojí toho, že by se některé národy začaly vyvíjet samy na svých a že by prosperovaly. Západ nesnáší prosperitu druhých. Je velice žárlivý na to, aby byl první, nejlepší, nejvyšší, nejvzdělanější a všecka ostatní „nej“ co si kdo dovede vymyslet. Proto dokážou – na příklad ve sportech – zmrzačit protivníka, jen aby sami vyhráli. Anebo mu pod nějakou záminkou zakážou přístup k soutěži, jak to neustále dělají Rusku.
Tito lidé nemají žádný plán pro budoucnost. Všecko co chtějí, je zotročit nás natolik, abychom s hlavou skloněnou a s čepicí pod paždí jim uctivě vzdávali poctu a nikdy nemysleli na svůj vlastní prospěch a na své vlastní dobro.
Takové diktátorské tendence jsou zjevné již z toho, jak jsou uvalovány sankce na různé národy, které se někomu znelíbí, ať už k tomu je důvod, nebo ne. Překládají ultimáta a nezastaví se před ničím, jen aby mohli ty druhé znevýhodnit a podřídit jejich diktátu.
Dnes je v sázce budoucnost celého našeho světa. Kdyby tito lidé měli volnou ruku, tak ta budoucnost bude temná, až tragická. A pokud se svět nevrátí zpátky k tomu, aby uznával samosprávnost a rovnoprávnost jednotlivých států a řídil se podle zásad, vytyčených (ale nerespektovaných) Chartou OSN, pak bychom upadli do trvalého chaosu a bezpráví.
Nová epocha v historii země se blíží
Podle Presidenta Putina se blíží zcela nový svět a s ním obrovské, přímo revoluční změny. Tento svět bude spravedlivější, přátelštější a bezpečnější, než ten současný. Pouze ty státy, které jsou opravdu samosprávné a schopné samostatného rozhodování a vládnutí, v novém světovém řádu obstojí. Pod výrazem „samosprávné“ je myšlena svoboda vývoje národa a zachování individuality každého jednotlivce v něm, spolu s technologickou, kulturní, intelektuální a vzdělávací životaschopností státu samotného. To představuje zodpovědnou, aktivní lidskou společnost, která je národnostně zaměřená.
Takový nový svět je v přímém rozporu s tím, co pro nás připravovali globalisté, což měla být ve skutečnosti brzda veškerého pokroku a zkáza celé lidské civilizace. Západ je vrcholně rasistický a nemůže se zbavit svých koloniálních sklonů. Neustále potřebuje mít k dispozici davy lidí, kterým vládne a utiskuje je a zároveň je okrádá kde jen a jak jen může. Je to parazitní systém, který nedokáže vegetovat sám na svých.
Plánovaný nový světový řád mezinárodních globalistů je založen na jednom jediném vládci pro celý svět, což samo je ničivé pro všechny, kteří jsou v takovém systému uvězněni a je to ničivé i pro samotného vládce a jeho vládnoucí okruh. Pak bychom měli situaci, jaksi podobnou tomu, co je Evropská unie, jenže ještě větší, horší a škodlivější.
Ruský Ministr zahraničí Sergěj Lavrov vyjádřil naději, že až Rusko skončí s vojenskou činností na Ukrajině, že to samo donutí Západ, aby přestal propagovat jejich nový světový řád, založený na zotročení všech a podřízený Spojeným státům, pod diktátem mezinárodních globalistů.
Německý kancléř se přidal
Je zajímavé, že německý Kancléř Olaf Scholz vidí budoucnost značně podobnou. Říká, že v r. 2050 bude náš svět multipolární, čímž je myšleno, že nebude nadále veden jedním, hlavním státem. Podle něho vznikne postupem času mnoho vlivných a důležitých zemí, včetně Ruska a tyto se budou věnovat svým vlastním záležitostem. I v současné době je nejlepší obchodovat s mnoha různými zeměmi, protože když pak jedna z nich vynechá, jsou zde jiné, další.
K výrokům na nedávné velké schůzi NATO v Madridu, která prohlásila Čínu za nebezpečnou, řekl Scholz, že to je známka, že Západ si začíná uvědomovat multipolaritu budoucího světa a problémů, které spolu s tím vyvstanou. To hlavní nebezpečí spočívá v autokratických systémech, protože ty mají tendenci být agresivní. V našem novém světě nebude pro agresivitu místo.
Scholz litoval, že tím, že Rusko vtáhlo na Ukrajinu, tak ve skutečnosti porušilo dohodu, že nevznikne snaha změnit hranice státu, nebo napadnout souseda.
Ovšem k tomu se Putin vyjádřil již při proslovu na „Mezinárodním ekonomickém fóru“ ve Svatém Petrohradě, když řekl, že „od konce Studené války vznikla nová centra moci a tato mají všechna práva ochraňovat svůj vlastní systém, své ekonomické postupy a svoji samosprávnost.“
Řekl dále, že revoluční, lavinovité změny v geopolitice, v globální ekonomii, v technologickém vývoji a v celém systému mezinárodních vztahů jsou základní, stěžejní a nevyhnutelné, protože to, jak je evropské a americké vedení odtrženo od skutečnosti by postupem času vedlo ke zničení všeho.
The post Jak vypadá naše budoucnost s přihlédnutím k současné situaci first appeared on Pravý prostor .


Nejčtenější za týden