Rozhovor s lékařem MUDr. Vladimírem Čížkem o cenzuře
RSS

Rozhovor s lékařem MUDr. Vladimírem Čížkem o cenzuře

ROZHOVOR PRO REDAKCI NFSN

Rozhovor s MUDr. Vladimírem Čížkem, lékařem a předsedou etické komise
„Udělal jsem tři rozhovory a všechny cenzura smazala… Teď se cenzura možná týká jen nás, kteří máme připomínky ke covidismu, ale do budoucna se to může týkat vás všech. I vám se může v budoucnu stát, že budete sedět v hospodě, řeknete, že muži a ženy se liší nebo že existují jen dvě pohlaví, i vstane od stolu detektiv Bretschneider a zabásne vás,“ říká v rozhovoru MUDr. Vladimír Čížek, lékař a předseda etické komise, který poslední dva roky neúnavně sbírá a prezentuje fakta dokládající nepodloženost a mnohdy nepravdivost prohlášení vlády a nejrůznějších vládou podporovaných „expertů“. Ač je v jeho komentáři patrná nadsázka, v prostředí internetu a sociálních sítí k podobným zásahům už běžně dochází. Nedávno takto přišel o svůj profil lékař a olympijský vítěz Lukáš Pollert. „Cenzura probíhá na anonymní bázi, obdobně jako za komunismu. Někdo někomu řekne, aby se to smazalo a ono se to smaže. Stejně závažný problém je, že cenzura navozuje u lidí autocenzuru, což je mnohem nebezpečnější mechanismus, který učí lidi neříkat to, co si myslí,“ komentuje situaci doktor Čížek, který ostatně s cenzurou učinil první zkušenost právě už za minulého režimu. Dle svých slov tehdy nedělal nic jiného než dnes, totiž stavěl vedle sebe fakta.


Jedním ze zmiňovaných rozhovorů, které cenzura smazala, byl  i nás rozhovor s MUDr. Čížkem na téma lékařské etiky . „Věda byla devastována obrovským množstvím vadných i falešných studií. Covidisté zúžili takzvanou evidence based medicine jen na vědecké práce a klinické studie. Ale medicína založená na důkazech je trojúhelník se třemi rovnocennými vrcholy. První jsou ty studie, druhý praktická zkušenost lékaře a třetí přání pacienta. Léčit podle praktické zkušenosti bylo během covidu zakázáno a na přání pacienta taky nikdy nebral ohled,“ uvádí dnes Čížek. Lékař poukazuje také na roli mainstreamových médií v šíření nepravdivých informací. „Například se dozvídáme z mainstreamových médií, že kvůli covidu je hospitalizovaných cca 800 lidí. Ale když se podíváme na data, tak zjistíme, že téměř 500 z nich je bezpříznakových nebo s mírnými příznaky. Tedy oni tam kvůli covidu neleží, oni mají jiné potíže a jen jim vyšel pozitivní PCR test. Mainstreamová média nám i teď každý den lžou,“ říká.
Kdo je MUDr. Vladimír Čížek
MUDr. Vladimír Čížek pochází ze severní Moravy. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu začal pracovat na interním oddělení nemocnice v Ostravě – Zábřehu a složil atestaci z interního lékařství. Postupně se v rámci interny začal specializovat na kardiovaskulární a vaskulární onemocnění a v roce 2005 získal atestaci v oboru angiologie (cévního lékařství), kterému se věnuje dodnes. Je předsedou etické komise velké nemocnice. Sám o sobě hovoří jako o „obyčejném doktorovi“. V posledních dvou letech se aktivně účastní iniciativ za rozumný přístup ke covidu. Byl mimo jiné autorem Výzvy lékařů a odborníků zabývajících se problematikou nemoci covid-19, která navazovala na petici ignorovanou na jaře 2021 Parlamentem ČR. Soustavně shromažďuje a vyhodnocuje data a fakta o covidu a očkování proti němu z celého světa. Vystoupil na několika konferencích, účastní se setkání odborníků i setkání s veřejností, například v rámci iniciativy Zdravé fórum .#gap-186055302 {
padding-top: 30px;
}
#image_1365393968 {
width: 100%;
}


#gap-1513026796 {
padding-top: 30px;
}Informace o sdílení tohoto videa :
Nadační fond Svědomí národa dává k dispozici link ke stažení a sdílení tohoto videa všem drobným uživatelům pro jejich potřebu na jejich osobních profilech, shlédnutí videa a informací v něm a jeho šíření na sociálních sítích, vždy za předpokladu, že video nebude kráceno a upravováno a vždy u něj bude uveden hyperlink odkazu na naše stránky . V každém takovém příspěvku musí uživatel uvést Nadační fond Svědomí národa jako autora videa. Nadační fond NEDÁVÁ SOUHLAS s REUPLOADEM na jiné kanály a sociální platformy než osobní, obzvláště pak na ty, které duplikují naši službu informovat veřejnost, a provozovatelům uploadovacích služeb. V takovémto případě je možné pouze sdílení na stránkách formou vložení odkazu na naši sociální síť nebo kanál (formou embedování), či hyperlinku na tuto naši stránku s rozhovorem.
Link ke stažení videa naleznete zde:
Link ke stažení z úložiště
Alternativní platformy kde je video dostupné v případě výpadku:
Odkaz na video na Odysee#gap-820965469 {
padding-top: 30px;
}
#gap-131879697 {
padding-top: 30px;
}Rozhovor s lékařem MUDr. Janem Hnízdilem – lékař, autor odborných knih
Otázka:
Jste známý celostní lékař, odborník na psychosomatiku, napsal jste několik knih. Jak byste popsal dobu, v které aktuálně žijeme?
MUDr. Jan Hnízdil:
No já si připadám jako bych sledoval nějaký americký hollywoodský katastrofický film. Že to, co se teď ty poslední dva roky odehrává, tak to si myslím, že si ani ve snu neuměl představit. Zákazy, roušky, vakcíny, hrůzy ze všech stran, mrtvoly, mrazáky. Skutečně hollywoodský béčkový film, který je ale realitou. My to skutečně žijeme. A myslím si, že je to zlomová doba, že teď jde o tom, jako v tom filmu, kdo se postaví na stranu zla a kdo se postaví na stranu dobra. Kdo tedy, máme ideální šanci se stát buďto padouchem a nebo stát na straně dobrá. Ale myslím, že neexistuje nic mezi.
Otázka:
Vidíte jako lékař paralely mezi nemocí jednoho organismu a nemocí celé společnosti? Čím naše společnost aktuálně trpí nejvíce?
MUDr. Jan Hnízdil:
Jednoznačně ta paralela bije do očí. Já dělám psychosomatickou medicínu, která je založená na tom – a já to neustále opakuji pacientům -, že každá nemoci informace o tom, že člověk žije způsobem, který jeho zdraví škodí. Že je to informace o tom, že ve svém životě dělá nějakou chybu a nebo, že žije v podmínkách, které jeho zdraví ničí. Takže tak či tak je to informace, kterou je třeba pochopit, porozumět, a ne s tou nemocí bojovat. Ale naopak vyslyšet vlastně poselství, které tělo tou nemocí nám dává. Zastavit se, zamyslet se a promyslet, co to vlastně dělám špatně. A ten stav naší společnosti, v podstatě ta krize, je informace o tom, že tato společnost tímto způsobem, sebezničujícím, dravým, bezohledným už dál žít nemůže. Ono to nejde. Skutečně to není o ničem jiném, než v množném čísle řečeno: “lidé zastavte se, takto už dál žít nemůžete”.
Otázka:
Jak moc je dnes jedinec cíleně oddělován od své přirozenosti, od přírody? Je manipulace způsobem přežití slabších jedinců?
MUDr. Jan Hnízdil:
Manipulace je v podstatě nástrojem ke zničení těch jedinců. Protože jak už jsem pověděl, tak tady jde skutečně o civilizační kolaps. To neznamená vyhynutí lidstva, nebo zánik planety, zánik světa. To je skutečně o tom, že civilizace tedy společnost, což je suma jedinců už, tak to žít nemůže. My se nemůžeme takto chovat. K sobě, k bližním, k životnímu prostředí. My žijeme extrémně sebezničující způsobem. Což si špičky korporací, farmaceutických firem, bank, ekonomické forum Davos (1), média, majitelé médií uvědomili a pochopili, že musí dojít ke změně. A většinou jsou to psychopaté. Je prokázáno, že ve vysokých funkcích, manažerských, politických, je nesmírně vysoké množství psychopatů. Což jsou lidé bezcitní, arogantní, bezohlední, draví. Oni nemají stud, oni neznají svědomí.
Já jsem dokonce vzal knížku, kterou napsal špičkový americký psychiatr, jmenuje se Bez svědomí (2). A ta je právě o metodách psychopatů. A podle mého názoru se té globální civilizační změny chopili právě tito lidé, bez svědomí. A oni zneužili, využili, protože chtějí ovládnout, chtějí vládnout, chtějí mít moc. Ale zjistili, že v tomto počtu, globálním – nás má být 15. listopadu osm miliard -, že už to není možné, že je potřeba udělat zásadní změnu. A bohužel tedy se jí ujali a zneužili podle mě brutálním způsobem covid. To je zneužití podle mého názoru, běžného viru, k mocensko-politických účelům.
Ten společensko-politický systém, ten nejde reformovat. Propojení farmaceutického byznysu, politiky, bank, médií, výrobců zbraní, to je něco, tak obludného, že to nelze reformovat. To se požere samo. To se skutečně hroutí a vidím jedinou možnost od toho obludného systému odstoupit, nenechat se jím strhnout a začít už teď pracovat individuálně v malých komunitách – každý teda sám od sebe odzdola – na budování nového společenského systému. V tom vidím naši jedinou šanci. Ne v tom, že zvolíme na podzim nějakou novou vládu, nebo svrhneme tuto vládu. Každá vláda, v poslední době, vede jen a jen k horšímu.
Otázka:
Jsme ve válce o vědomí? Jak moc se můžeme bránit systémové hypnóze a kudy z ní ven?
MUDr. Jan Hnízdil:
Můj velký vzor psycholog Mattias Desmet (3), profesor psychologie univerzity v Gentu, dospěl ke stejným závěrům jako já. Skutečně, že tady prostřednictvím médií, se šířením neustálého strachu, se podařilo lidi na celém světě, v historicky krátké době – použitím těch elektronických médií – uvést do stavu jakéhosi bezvědomí, nebo bez svědomí nebo i hypnózy.
Lidé jsou skutečně – když vás od rána do večera bombardují z rozhlasu, z televize, z novin, z internetu zprávy o mrtvolách, hrozbách, hrůzách -, tak to má velký vliv na vaší psychiku. A ti lidé byli uvedení do stavu podobnému hypnóze. A pokud, je člověk v hypnóze – tak třeba v Číně se i v hypnóze operuje -, tak on se chová způsobem, jakým by se při plném vědomí a svědomí nikdy nechoval. On v podstatě automaticky vykonává pokyny manipulátora. Necháš se testovat, nebudeš vycházet, nebudeš zpívat, nebudeš podávat ruku, necháš se očkovat, necháš očkovat svoje děti. Ti lidé se nechávají v podstatě, sebe i své bližní týrat v přesvědčení, že je to pro dobro. Že to všechno směřuje k záchraně předtím hrozivým, nebezpečným virem a že mi proti němu musíme všemi prostředky bojovat, za každou cenu. Za cenu zničení školství, zdravotnictví, ekonomiky, kultury, sportu, podnikání, všechno jde stranou.
Skutečně ta pozornost byla a je stále zaměřená na ten virus, s tím, že až ho porazíme, tak bude jako dřív a bude ještě líp. To je lež! Ten boj proti virům, ty viry tady vždycky byly, budou, oni se nedají porazit. Tady jde o to, abysme se s naučili s nimi žít a abychom aktivně posilovali a budovali imunitní systém, tedy obranyschopnost, abychom těm virům lépe vzdorovali. Ale za dva roky jsem nezaznamenal jediný článek, který by mluvil o tom, co lidé mají aktivně udělat pro své zdraví, aby tomu viru vzdorovali. Tady naopak byly vždy pokyny: nic nedělej, nehýbej se, s nikým se nestýkej, čekej na vakcínu. V podstatě se z celého mediálního prostoru a našeho života vytratilo téma zdraví. Ten prostor jednoznačně ovládlo téma nemoc. A lidé začali žít nemocí a v podstatě rezignovali na aktivní péči o vlastní zdraví.
Otázka:
Zapomněli jsme na to, že každý z nás jednou umře a jsme kvůli strachu ze smrti lépe zhypnotizovatelní?
MUDr. Jan Hnízdil:
To zdraví a smrt jsou skutečně nosným tématem celé té pandemie Já říkám, že to není pandemie viru, ale pandemie strachu. Založené, všimněte si ty ilustrace, tam byly fotky mrtvol. To tady nikdy nebylo. To bylo skutečně, jak z těch amerických katastrofických filmu. Haldy mrtvol ukazovali dětem. A pak se ukázalo, že Ministerstvo zdravotnictví pro ilustraci úmrtí na covid, použilo mrtvoly, které na covid vůbec nezemřely. Ale ta smrt skutečně dokáže s lidmi otřást, oni mají enormní strach a začnou se chovat způsobem, kterým by se jinak nechovali. Ale to je zase zneužití toho tématu smrti, které bylo léta vytlačeno do pozadí. My s ní vpodstatě nepočítáme a když někdo zemře, tak je to většinou považováno za selhání medicíny. Jako by tady měl být život věčný, ale stejně jako s těmi viry, my se musíme vyrovnat i s tím, že náš život je konečný a podle toho se chovat.
Otázka:
Co můžeme změnit a co už měnit nemáme? Platí “změň nejdříve sebe a pak změníš celý svět”?
MUDr. Jan Hnízdil:
Já vidím problém v tom, že mnoho lidí je v podstatě spokojených v té hypnóze. Jednak ten Desmet rozdělil populaci na lidi, kteří jsou v těžké hypnóze. Těch je asi 25 %, ty už nikdo nevzbudí. Pak je tady asi 50 % v polohypnóze. To je ten dav, ti se nechají nést tím davem. S tím, že vycházejí z toho, ono to nějak dobře dopadne. Oni to s námi myslí dobře. To by nám neudělali, přece nás takhle týrat, to není možné. Ale je to možné.
A teď je tady menšina 20-25 % těch vědomých, se svědomím, aktivních, kteří dělají všechno proto, aby to dobře dopadlo. A teď jde o tom kolik se povede probudit těch v tom davu, v té polohypnóze, aby to skutečně dobře dopadlo. Ale ono to dobře dopadnout nemusí. To skutečně záleží na jednotlivci a lidé by si měli uvědomit, že i jedinec může udělat obrovský kus práce. Ale ne tím, že může bojovat. A já jsem odpůrcem boje, jak proti nemocem. Nemocem, je nutné porozumět. Ve chvíli, kdy začal polevovat strach z nemoci, tak média okamžitě plynule navázala na válku a máme tady další zástupné téma. V podstatě zneužití války. A já si myslím stejně jako byl zneužit koronavirus, tak je zneužita Ukrajina k mocensko-politickým účelům.
A zase stejně jako jsme měli dva roky téma nemoc a vytratilo se téma zdraví. Tak v této době se ovládl mediální prostor, téma války, a úplně se vytratilo téma mír. Že je potřeba nebojovat, ale hledat cestu. Mírové řešení toho konfliktu. To nikdo nedělá. Neustále se valí zbraně od nás a teď máme výstavu. Od pondělí máme na Letné výstavu trofejí zbraní, které Ukrajinci Rusům zničili. My jim tam vozíme tanky, které můžeme nakoupit dokonce na webu ukrajinského ministerstva zahraničí – tam je výstava, internetový shop -, a můžete koupit tank poslat ho tam a oni vám dovezou zpátky ty ruský rozbitý. A děti si tam hrají. My žijeme válkou, skutečně zase ta mentalita lidí, je prostřednictvím médií vedena k válce a lidé už neuvažují v kategorii míru, ale uvažuji v kategorii války, že musíme bojovat.
Otázka:
Mír. Usmíření. Je možné usmířit klasickou alopatickou medicínu s medicínou celostní? Je možná jejich synergie?
MUDr. Jan Hnízdil:
Já si myslím, že to není nutné. Já jsem, podívejte se, já jsem odchovanec klasické medicíny a myslím si, že ne špatný. Já jsem neopakoval jedinou zkoušku, mám červený diplom, mám dvě atestace všechny na výbornou, mám klasickou medicínu ve velké úctě. Ale zjistil jsem, že jenom to klasické biologické vzdělání mi nestačí k pochopení nemocí těch pacientů. Že potřebuji poznat je. Jakou mají povahu, jak žijí, jak pracují, jaké mají starosti, jaké mají radosti a teprve v kontextu té jejich životní situace – že mohu porozumět a porozumím, to není nic složitého – jim mohu zase poradit. Já vlastně dělám tlumočníka mezi tělem a myslí pacienta. Já mu jenom přeložím, co mu tělo nemoci sděluje.
Já bych to srovnal s prací obyčejného venkovského doktora. Jako bývali doktoři, kteří znali rodinu, děti, babičku, dědečka. A oni znali jeho, měli k němu důvěru a, když k němu přišli, tak on velice rychle dokázal zasadit ty jejich zdravotní potíže do souvislosti jejich života. Já využívám i té špičkové diagnostiky, když zjistím, že ten pacient je v těžkém stavu, tak doporučím mu i ty léky. Ale snažím se ty léky ordinovat dočasně, krátkodobě, aby tomu pacientovi pomohli se odrazit ode dna a aby sebral síly k té životní změně. Ale to už je na tom pacientovi.
A stejně tak to vidím i v té globální situaci. Nám nepomohou vakcíny to, je skutečně o tom, že my se musíme jako jedinci tím i jako civilizace začít chovat úplně jinak. A ta změna bude buď vědomá a pokojná. Nebo nevědomá a násilná. Bohužel ten vývoj zatím směřuje k tomu, že bude nevědomá a násilná. Viz. válka s covidem, viz. válka s Ruskem.
Ale zase je jenom na nás, jestli se necháme manipulovat. A ti psychopati, oni mohou manipulovat jenom s tím, kdo se manipulovat nechá. Jinak pokud jim povíme: ,,Ne! Ty jsi manipulátor! Já tě čtu! Já jsem poznal, že to se mnou myslíš špatně!”, tak jsou ztraceni. Ale tady jde opravdu o tom, aby se povedlo probudit, a probudit vědomí, ale i svědomí u té mlčící klimbající většiny. Protože pochopitelně jsou tady zájmy těch koncernů a ty politici to jsou nastrčené figurky. Ti vykonávají poslušně pokyny těch finančních, farmaceutických, mediálních, bank, koncernů.
A marná sláva, my platíme 850mio Kč měsíčně za povinný odběr vakcín. A to jenom od firmy Pfizer, kterou už ti lidé nechtějí. Už se obávají, protože začínají pronikat informace o velmi vážných nežádoucích účincích těch vakcín. Teď se už zase mluví o tom – ono je to až úsměvné -, že teď by měla v srpnu začít už čtvrtá posilující dávka. To je za rok a půl – mnozí lidé už dostanou čtvrtou dávku -, která má být posilující.
Ale pokud skutečně ty látky, které jsou jim vpichovány podporují imunitní systém, tak to pochopitelně ten jejich vlastní systém úplně zlikvidujeme. Ta jejich obranyschopnost, protože dostávají vlastně stimulant v podobě injekce, tak ta jejich imunita se rozpadne a oni pak jsou o to nemocnější a o to náchylnější. A pak už to opravdu vyžaduje skutečně, že budou docházet po několika měsících na další a další dávky. Na podporu imunity a je to analogie narkomana na droze. Ve chvíli kdy vyprchá účinnost drogy, tak on si musí jít pro další dávku ke svému dealerovi.
Takže toto je stav současné medicíny, kdy veškeré zásady, nejen tedy té biologické medicíny, byly smeteny ze stolu. Nikdy se neočkovalo v době pandemie. Vždycky to bylo v rukou lékařů. Nikdy nic se neočkovalo na nádraží, v supermarketu, nikdy. Vždycky ten, kdo očkoval, vyhodnotil zdravotní stav toho očkovaného. Vždycky byly sledovány nežádoucí účinky a za to očkování vždycky někdo nesl odpovědnost. Především ten výrobce. Nic z toho neplatí.
Otázka:
Vidíme tedy na covidu to, že farmaprůmysl jen “dýluje” produkt, který mu vydělává? Nemá zájem léčit nemoc a léčit levně je zakázáno?
MUDr. Jan Hnízdil:
No, kdyby měl zájem léčit nemoc, tak je sám proti sobě. To by bylo proti vlastnímu byznysu. Ale já si myslím, že vůbec ten nejcennější lék, který existuje, máme každý v sobě. To jsou ty naše vlastní samoozdravné schopnosti. Ten náš vlastní imunitní systém. A že je potřeba, a já se o to snažím, vysvětlit lidem jakou informaci jim tělo nemocí sdělujeme a jak mají změnit svoje chování, aby se uzdravili a nepotřebovali ty léky. Ať už se jmenují jakkoliv.
Ale představte si situaci, že by lidé masově porozuměli svým nemocem. Přestali s nimi bojovat, začali měnit svoje chování a začali se uzdravovat. No to by byl konec toho byznysu. K čemu by nám byly pojišťovny, ministerstvo, odborné společnosti, Pfizer. No to nelze dopustit. Tady je potřeba udržovat neustále stav strachu a nemoci. A nabízet řešení: ,,Podívejte se, my se o vás postaráme. Nebojte se, my na to máme lék. Na to je to očkování, nebojte se.” A to je podstata toho byznysu. Tady skutečně zase se k tomu vracím. Tady jde o to probudit to vědomí a svědomí a porozumění nemoci, ale i nemoci té společnosti. Pokud se necháme strhnout těmi psychopaty, tak to je cesta do pekel.
Otázka:
Předpokládá uzdravení zodpovědnost na straně pacienta? Manipulace farmabyznysu se může ujmout jen u lidí, kteří sami nechtějí nic udělat, jen žádají lék. Nebo ne?
MUDr. Jan Hnízdil:
No a to je ten problém. To jsou skutečně dvě strany jedné mince. Protože jednak tady máme minci lékařů a farmaceutických firem, které nabízejí. To je v podstatě to jednoduché řešení. A pak tady máme velkou část populace, která to jednoduché řešení chce.
Já jsem někdy překvapen, že ke mně ti lidé chodí. A teď poslouchají, co dělají blbě. To je strašně nepříjemný, slyšet o sobě, že porucha chování a vztahy a životospráva. To je jednodušší jít k tomu klasickému doktorovi, který řekne: “ale na to dostanete prášek, na to máme léky, nebojte se”. A to já nedělám. A právě ten můj způsob medicíny a nebo ta psychosomatická medicína, je určena pro velmi úzce omezenou skupinu lidí. A to jsou ti, kteří pochopili, že oni jsou zodpovědní za svoje zdraví. Ne farmaceutická firma. Že ta má jiné zájmy. A teď je jde o to, že oni se ke mě přicházejí jenom poradit, co oni mají udělat pro to, aby se uzdravili a nemuseli brát léky. Což je cesta velmi složitá a vyžaduje velké úsilí. Takže pochopitelně dav preferuje to jednoduché řešení. Vakcína, lék, prášek. Odevzdá své zdraví, svojí vůli, svou svobodu těm psychopatům a výsledek vidíme.
Otázka:
Proč podle Vás tolik lékařů mlčelo a mlčí, když se tu pod rouškou řešení pandemie porušovaly zcela základní principy medicíny, včetně zásady primum non nocere?
MUDr. Jan Hnízdil:
Já si myslím, že je tam několik faktorů. Jednak strach. Strach se týká všech, i vysoce vzdělaných intelektuálních lidí. Pokud jsou dlouhodobě vystaveni té mediální pandemii strachu, tak to má vliv i na vzdělané lidi. Takže strach. Potom víra v klasickou medicínu. Oni skutečně hluboce věří, že ten virus je tak nebezpečný a že jediné řešení je ta vakcína. Víra, někdy se mluví i o náboženství. Že je to covidismus, že je to tedy druh určité víry. A ta víra má obrovskou v sílu.
Pak pochopitelně zájmy finanční, protože určitá skupina lékařů je napojena na farmaceutické firmy. Ale i ten systém pojišťovnictví honoruje výkony, tedy množství diagnostické nebo léčebné péče, které ten doktor vyexpeduje. Nikoli uzdravené pacienty. Ve chvíli kdy začne doktor uzdravovat, tak si pod sebou řeže větev. A dokonce v Číně si údajně panovník platil svého lékaře jenom, když byl zdrav,ý a ve chvíli kdy onemocněl, tak ho přestal platit, aby ten jeho terapeut dělal všechno proto, aby byl zase zdravý. A ten náš systém západní medicíny je právě opačný. Doktor je placený za to, že pacienti stůňou. Když ho uzdraví během jednoho sezení konzultací, tak přijde o peníze.
No a u mnoha kolegů nejen strach z nemoci, ale i existenční strach. Protože ve chvíli, kdy někdo z kolegů otevřeně vystoupil a začal upozorňovat na porušování základu medicíny, tak mnoho jich bylo skutečně vyhozeno z práce. Nebo tvrdě potrestáno, nebo vystaveno mediálnímu lynči. Jako třeba profesor Beran, Lukáš Pollert a další. A nebo dokonce i já jsem byl mnohokrát vymazán. Na Aktuálně mi zrušili blog. A kdokoli vystoupil s jiným než oficiálně uznávaným tím správným názorem, tak byl nemilosrdně zlikvidován. Mediálně, existenčně, profesně.
A já se ani nedivím mnoha kolegům, že za těchto okolností, v atmosféře strachu a cenzury, že nevystoupili. To každý nemá tu mentalitu vystoupit z davu. A navíc ten dav – když z něho vybočíte a začnete říkat něco jiného než je názorem toho davu -, tak je vůči tomu jedinci extrémně netolerantní až agresivní. Oni to nechtějí slyšet. Oni jsou přesvědčení, že už je to za námi. Ale já se obávám, že není. Ten covid byl pouze rozcvička, kde si ti psychopaté vyzkoušeli kam až můžou zajít. Co všechno si necháme líbit. A teď zjistili, že si toho necháme líbit velmi mnoho.
Otázka:
Jedna věc je cenzura, druhá věc je to, že lidé mnohdy volí raději ignoranci vůči faktům, která by narušila jejich pohodlí. Je ignorance hlubším problémem než cenzura?
MUDr. Jan Hnízdil:
No já si myslím, že největší nepřítelem jsme sami sobě. Skutečně to řešení, je v nás, i v té ignoranci, ale hlavně v té zodpovědnosti a svědomí. Skutečně, je potřeba zastavit ten boj, jakýkoliv, zasednout a vést seriózní diskusi na všech úrovních medicínské, právní, psychologické, sociální, ekonomické. Jak zvládnout ten civilizační kolaps s co nejmenšími ztrátami a nejmenšími útrapami. Ale času je málo. Voda stoupá.
A je tady nádherná analogie s Titanikem. Teď byl úžasný film s nejnovějšími informacemi o zkáze Titaniku. A ukázalo se, že všichni byli přesvědčeni, že se to nemůže potopit. Jako ta naše civilizace, teď. To ti technici, příčky, no zázrak. A už když vyplouvali, tak jim hořelo uhlí v těch skladech a majitelé to zatajil, aby stihli včas doplout do Ameriky. A rozpálilo to ty příčky a nešlo to uhasit, to bylo samovznícení. No, tak ti topiči, aby zachránili situaci, tak házeli všechny ty zásoby uhlí do těch kotlů. Prostě topli pod kotlem. Jako ta naše civilizace. A ten Titanic se rozjel takovým způsobem, že pak nestačili zabránit nárazu na ten ledovec. A vyšetřovala to komise, která veškeré informace tohoto typu smetla ze stolu. A ukázalo se, že vyšetřující soudce byl navázán na společnost, která provozovala ten Titanic.
Takže skutečně analogie. Naše společnost Titanic, kde se nakládá pod kotlem. Tu společnost řídí psychopati, kteří absolutně ignorují fakta a informace o tom, že nám hoří v kotelně hromada uhlí. Protože my musíme spěchat. Na té palubě jsou byznysmeni. Tam je Guggenheim (4), a další nejbohatší lidé. Oni musí být v té Americe a my to dokážeme. Ať se děje, co se děje. No a výsledek se dostavil. Takže tady opravdu ta analogie analogie bije do očí a je třeba naléhavě zjistit fakta. Ta fakta vám dneska nikdo nedá. SÚKL (5), ministerstvo, na dotazy: ,,Povězte nám jaké jsou výsledky očkování, nežádoucí účinky, proč chcete očkovat děti?” Doložte nám fakta.
Otázka:
Chcete něco vzkázat těm, kdo jsou aktuálně u moci?
MUDr. Jan Hnízdil:
Oni jsou nemocní, to skutečně jsou lidé postižení. V naprosté většině psychopaté. A psychopatie není nemoc. To je skutečně postižení. Oni totiž nemají mozková centra fungující, která jsou zodpovědná za soucit, svědomí, stud, zodpovědnost, empatii. Oni to nemají. A podle toho se chovají. A teď nás týrají. Děti týrají, zavírají, lockdowny, očkují. A my se divíme, jak si to můžou dovolit. Co to dělají? To se nestydí? A oni se diví, čemu se divíme. Vždyť je to přece normální. Oni na tomto svém chování neshledávají vůbec nic patologického.
Takže jakékoli apely, prosby a žádosti adresované těmto politikům – netřeba je jmenovat, můžu ukázat, já jsem o tom s kolegou napsal i knihu “Všichni jsou psychopati, jenom já jsem letadlo”, kde jsou i profily některých politiků, kde jsme se to snažili pojmout zábavnou, pokud možno srozumitelnou formou -, jsou úplně zbytečné. Tady jediná možnost je povědět jim “ne!”. Já odmítám tvoje manipulace! Já chci být zodpovědný sám za sebe! A žít si svým životem a nést za něj zodpovědnost. Ale i za tuto planetu a za tuto zemi. A to je jediná šance, jak zamezit řádění psychopatů. Oni musí narazit na zeď a nepustit je dál. Ale ta zeď musí být velice pevná. To znamená složena z pevných, vědomých lidí. Jednotlivec proti nim nemá šanci. Oni potřebují vycítit, že je tady společenská síla a společenská zodpovědnost, která jim dál páchat škody nedovolí.
Otázka:
Máte nějaký vzkaz pro ty vědomé? Třeba i pro naše diváky?
MUDr. Jan Hnízdil:
No, právě problém je v tom, že ti vědomí právě sledují tyto kanály. Jako je Svědomí národa, Zdravé fórum, Inovace republiky, Zákony bohatství. To jsou skutečně ostrůvky naděje. Já to vidím jako lidi, kteří nasedli na čluny a vzdalují se o toho Titaniku. A vytváří nové společenství, aby se nenechali tím Titanikem, tím společenským systémem, který končí, aby se nechali strhnout. Problém je v tom, že tyto skupinky sledují zas jenom skupinky lidí limitované. A zatím ta valná většina dál poslouchá tu kapelu na Titaniku a nechává si nalévat ty sliby. Zvýšíme vám důchody, budou vakcíny, nebojte se my to zařídíme. A odmítají akceptovat informaci, že se nacházejí na tom Titaniku.
 
Světové ekonomické fórum je nezisková organizace založená v Ženevě. Pořádá každoroční zasedání ve švýcarském Davosu.
Kniha Bez svědomí, kterou napsal psychiatr Robert D. Hare, Ph.D., je založená na pětadvacetiletém převratném výzkumu, je jedinečnou cestou do mysli nebezpečných jedinců. Skutečně jsou od přírody neschopní empatie, nebo jsou oběťmi okolností? Jak a proč jim procházejí lži, podvody i vraždy? Jsou šílení, nebo jen zlí? Jak můžeme ve společnosti, kterou dr. Hare nazývá „maskovací“, tyto lidské dravce odhalit a vyhnout se jim? Kniha zkoumá jejich prazvláštní modely chování a odhaluje jeden z nejděsivějších a tak často dokonale skrytých sociálních problémů, které ovlivňují život dnešní společnosti.
Mattias Desmet, je lektorem psychoanalytické psychoterapie na katedře psychoanalýzy a klinického poradenství Univerzity v Gentu.
Solomon R. Guggenheim byl americký průmyslník, filantrop a mecenáš. Solomon Robert Guggenheim se narodil v rodině bohatého podnikatele a majitele dolů, který do USA přišel 1848 ze Švýcarska.
Státní ústav pro kontrolu léčiv, je správní úřad České republiky podřízený Ministerstvu zdravotnictví a organizační složka státu.
 Článek Rozhovor s lékařem MUDr. Vladimírem Čížkem o cenzuře se nejdříve objevil na Svědomí národa .


Nejčtenější za týden