Úvaha zkušeného nevzdělance
RSS

Úvaha zkušeného nevzdělance

Pokud nebudeme pozorovat události se zřetelem globálního směřování, které je a bude mimo náš dosah, proti našim potřebám a zájmům a dokonce i pouhému rodovému pokračování, minou se pravděpodobně naše úvahy s realitou budoucího vývoje. Nepodceňujme organizátory světa a neposuzujme je z hlediska morálky, myslí a pohybují se mimo dobra a zla, v rámci virtuálního programu světa, se stále živoucí vizí Nietzscheho nadčlověka, ačkoli nám to nechtějí (zatím) otevřeně přiznat, tak, jako i my nechceme uvěřit v možnost jeho uskutečnění.
Leccos jsem naznačil v článku Jenom ne strach , a popsal jsem z našeho pohledu inferiorní, nepřátelský svět, a odmítáme si uvědomit, že je to nejen možné řešení, ale dokonce i jediné v souladu se zákonem věčného pohybu, a jestliže si nebudeme vědomi těchto zákonitostí a nepřipravíme se, bude naše potomky čekat osud Neandertálců. Je to poněkud limitní názor nevzdělance, ovšem poučeného zkušeností s mnoha zvraty a omyly v osobním kritickém nahlížení světových událostí, který možná vyvolá úsměvy a nedůvěru. Vzpomeňme v těchto souvislostech na dávnější úvahy o omezených zdrojích planety, kdy opakovaně byla připomínána zdánlivě úsměvná likvidace lesních porostů pouhým používáním toaletního papíru veškerou populací. Opravdu úsměvné, protože je to jen drobná samozřejmost malé části lidské populace, ale způsob života bohatých je šířen obrazem a přirozeně chce být napodobován. Pokusím se postupně a v etapách obhájit neobhajitelné, neboť se o těchto věcech veřejně nemluví nebo jen opatrně naznačuje. Jen nesmíme zapomínat, že politika a její drsné pokračování válkou je vždy bojem o zdroje a také trhy. Otázka cui bono, kdo má z toho prospěch, je pro posouzení iniciátora věčná.
Vítězící stranou konfliktu na Ukrajině je Amerika, to ovšem nemusí znamenat konečné vítězství. První epizodní výhrou bylo zastavení NS2, odstřižení Evropy od Ruska a její uvržení do ekonomické a sociální krize, obklíčení Ruska prstencem nepřátel, s potenciálem vojenských základen. Co se zatím nepovedlo, bylo očekávané angažmá Ukrajiny jako prostoru hluboce vklíněného do teritoria staré Rusi. Očekává se ovšem, že Putinova operace přinese Američanům své ovoce v budoucnosti v několika aspektech: Prodeje úspěšné vojenské techniky, dozbrojení Evropy a její další zadlužení, fatální zadlužení Ukrajiny, spojené s budoucím boomem při nezbytné obnově jejího území, odčerpání prostředků Ruska na obnovu té části území, která případně zůstane pod jeho kontrolou, a neméně významným ziskem je přirozený odklon náklonnosti i ukrajinských Rusů trpících válečnými útrapami. Jestliže se Západu po ukončení bojů povede kolonizovaný zbytek území natolik zmodernizovat, aby se po vzoru západní poválečné Evropy stal výstavní skříni obnoveného státu Východu, nezůstane to bez vlivu na poměry v Rusku, kde část oligarchů sdílí hodnoty Západu.


Nejčtenější za týden