EU opět podpořila pašerácké neziskovky, podle rozsudku nesmí Itálie jejich lodě blokovat
RSS

EU opět podpořila pašerácké neziskovky, podle rozsudku nesmí Itálie jejich lodě blokovat

EU škodí jak může. A ten, kdo tuto instituci podporuje, aniž by byl nějak napojený na její penězovody, musí být neskutečný hlupák – nebo muslim. Díky EU, jejímž úkolem je mimo jiné i výměna evropských obyvatel, bude z některých evropských zemí chalífát rychleji, než kdyby vedly suverénní politiku. Takovým příkladem je také Itálie, která je hlavní tranzitní zemí (ale stále častěji i cílovou) Afričanů, ale poslední době i Bengálců či Afghánců.
Soud EU nyní rozhodoval o tom, jak smí či nesmí jednat daný přístav s loděmi vysoce ziskových pašeráckých neziskovek. Připomínám, že v minulosti byly lodě v přístavu zadržovány – a to často pod záminkou různých technických problémů, které však ve skutečnosti nebyly nijak zvlášť závažné. Stalo se to i v případě lodi Sea watch 3 nechvalně známé německé pašeračka Caroly Racketeové. Právě tato německá neziskovka Itálii zažalovala u soudu EU.
Už žádné zastávky v přístavech pro lodě neziskovek, rozhodl soudní dvůr EU.
„Lodě humanitárních organizací, které se věnují pátrání a záchraně lidí na moři, mohou být podrobeny kontrolám ze strany přístavního státu, který však může přijmout opatření k zadržení pouze v případě zjevného ohrožení bezpečnosti, zdraví nebo životního prostředí, což je na samotném státu, aby to dokázal.“
Jde o rozhodnutí, které dává další svobodu neziskovkám. Rozhodnutí v rozporu s tím, co před několika měsíci prohlásil právník soudu EU.
Verdikt je výsledkem případu, který se týkal německých lodí Sea Watch 3 a 4, které byly v létě 2020 kontrolovány italskými úřady v přístavech Palermo a Porto Empedocle. Po kontrolách, které odhalily nesrovnalosti, úřady stanovily zastávku v přístavu. Německá neziskovka, která obě lodě vlastní, se proti tomuto ustanovení odvolala k TAR Sicilia s argumentem, že přístavní správa porušila směrnici EU 2009/16, vyloženou ve světle mezinárodního práva, čímž překonala pravomoci, které má přístavní stát.
Soudní dvůr EU prohlásil, že směrnice musí být vykládána s přihlédnutím k pravidlům mezinárodního práva, které jsou státy povinny respektovat, počínaje Úmluvou o mořském právu a Úmluvou o ochraně lidského života na moři. Úmluva stanoví povinnost pomáhat lidem v nouzi na moři. Druhá naopak stanoví, že osoby na palubě lodi nesmí být započítávány pro účely ověřování dodržování bezpečnostních předpisů na moři. To pro Soudní dvůr Evropské unie znamená, že pouhý počet lidí na palubě, i když je mnohem vyšší než povolený, nesmí být důvodem k blokování lodi.
Jakmile jsou však zachráněné osoby vyloděny, může přístavní stát provést inspekci lodi a zkontrolovat dodržování bezpečnostních předpisů na moři. Důkazní břemeno je však na přístavním státě, tedy je nutno „konkrétním a podrobným“ způsobem prokázat, že na palubě existují „vážné náznaky nebezpečí pro zdraví, bezpečnost, pracovní podmínky nebo životní prostředí“.
V případě, že inspekce odhalí existenci závažných nedostatků, může stát přístavu přijmout opatření, která považuje za nezbytná, ale pouze pokud jsou „nezbytná a přiměřená“. V případě, že přístavní stát ověří, že loď plující pod vlajkou jiného členského státu (v tomto případě Německa) má nedostatky, které mají za následek ohrožení bezpečnosti na moři, nebo dokonce zjevné nebezpečí odůvodňující její zadržení, pak, jak Soudní dvůr zdůrazňuje, je nutné dodržovat zásady loajální spolupráce země přístavu a země vlajky, které musí spolupracovat a koordinovat se při výkonu svých příslušných pravomocí.
Co z rozhodnutí soudu EU tedy vyplývá? Že již nebude například možné držet plnou loď mimo přístav, odmítnout ji nebo ji zadržovat v přístavu, pokud se neprokáží technické problémy, které by mohly způsobit vážné ohrožení bezpečnosti přepravovaných osob či životního prostředí (to se dělo právě v roce 2020 a skutečně se jednalo spíš o zástupné záminky, aby se loď zadržela v přístavu a nependlovala mezi Itálií a libyjskými břehy).
Navíc soud EU požaduje, aby se na rozhodnutí podílela i země vlajky, tedy zde by se jednalo o Německo, jehož vláda je vítačská ještě mnohem víc než vláda Merkelové. Proto by zřejmě bylo nejjednodušší, kdyby se obohacovači exportovali rovnou do země vlajky dané lodi. To by pak bylo nejčastěji právě Německo, ale i Francie, Španělsko, Norsko nebo samotná Itálie. Většina pašeráckých lodí, které přepravují džihádisty do Evropy, pluje právě pod těmito vlajkami….
Ohodnoťte tento příspěvek! [Celkem: 0 Průměrně: 0 ] Článek EU opět podpořila pašerácké neziskovky, podle rozsudku nesmí Itálie jejich lodě blokovat se nejdříve objevil na Necenzurovaná pravda - nepřikrášlená realita islamizovaného světa .


Nejčtenější za týden