Berlín: Žena zemřela záhy po brutálním zásahu policistů na demonstraci, systém policisty kryje (video)
RSS

Berlín: Žena zemřela záhy po brutálním zásahu policistů na demonstraci, systém policisty kryje (video)

Zatímco mainstreamová média nejen v Rakousku, ale po celé Evropě, již asi týden doslova žijí z příběhu o rakouské lékařce – zanícené zastánkyni nejtvrdšího covidismu -, která spáchala sebevraždu, údajně v důsledku výhružných e-mailů, ke smrti důchodkyně, brutálně zbité policisty, se dlouhodobě mlčí.
Žena totiž patřila do „špatného“ tábora  – tedy byla jedním z odpůrců covidových restrikcí, vnucovaného očkování a zcela neoprávněného a neodůvodněného vylučování neočkovaných z jinak běžných aktivit. Podobně jako mnoho jiných účastníků demonstrací, jichž proběhlo v Německu spousta – mimo jiné celou zimu až do jara probíhaly tzv. „pondělní vycházky“ – byla zbita vládou vyslaným novodobým gestapem. Jenže starší žena posléze pravděpodobně právě v důsledku brutálního zákroku zemřela…
Jsou to scény, které vás rozzlobí a otřesou vaší vírou v právní stát. Tedy pokud zrovna nepatříte k těm nejtvrdším zastáncům covidismu.  Hovoříme o videu dokumentujícím policejní operaci na demonstraci proti koronavirovým opatřením v Berlíně dne 22. dubna 2021. Později policií zbitá starší žena zemřela.

Rozsah brutality berlínské policie je pro mnohé v demokratickém státě nepředstavitelný. Toto chování zašlo tak daleko, že zasáhl i tehdejší zvláštní zpravodaj OSN pro mučení Nils Melzer. V dubnu tohoto roku vynesli Švýcaři zničující verdikt: V Berlíně existuje „kultura tolerance k policejnímu násilí“.
Nyní je tu šokující nový důkaz: S nepředstavitelnou brutalitou berlínští policisté jednali 22. dubna 2021 se starou ženou. Tu nejprve srazili k zemi. Policista ji popadl oběma rukama za levou paži a viditelně šokovanou ženu  odtáhl několik metrů.  Pak ji odvedou dva „gestapáci“ v sevření, je znát, že je jí to nesmírně nepříjemné. Stará žena s bolestí zkřivenou tváří několikrát křičí „Au!“ a stěžuje si, že nemůže jít tak rychle. Policie je nemilosrdná, běží stejně rychle. Tak rychle, že stará žena několikrát klopýtne a je policisty vlečena. Scénu můžete vidět na videu výše.
Díky výzkumu právníka Dr. Ingve Björna Stjerna z Düsseldorfu nyní vyšly najevo nové skutečnosti:   Stará žena zemřela záhy po policejní operaci! Kdy přesně, podle Stjerna, není známo. Vyplývá to z dokumentů státního zastupitelství. Právník  na své stránce  píše: „Proto jsem dne 4. května 2021 podal  trestní oznámení na policisty zapojené do procesu, zejména pro ublížení na zdraví ve funkci, a požádal jsem, abych byl informován o výsledku vyšetřování.“ Měsíce poté a navzdory dvěma žádostem o pokrok tyto informace neobdržel. 14 měsíců po incidentu obdržel oznámení, že vyšetřování bylo uzavřeno. Už se však nemluvilo o vyšetřování ublížení na zdraví, ale o usmrcení z nedbalosti!
Stjern si je jistý: „Starší dáma zřejmě skutečně zemřela v souvislosti s policejními opatřeními!“ Protože, jak vysvětluje právník: „Člověk by se měl nejprve zeptat sám sebe, zda by mohlo existovat vysvětlení smrti dámy, které nesouvisí s policejním zásahem. Původní obvinění z ublížení na zdraví v úřadu  však nebylo rozšířeno na usmrcení z nedbalosti.“
Odpovědnost obviněného policisty není údajně zjistitelná, v dopise se píše:
„Především je třeba konstatovat, že s jistotou nelze prokázat, že čin obviněného měl vůbec nějakou příčinnou souvislost s touto smrtí.“
Skutečnost, že starší dáma měla v době smrti subdurální krvácení, zmiňuje státní zastupitelství jen letmo, jak si stěžuje Stjern. A stručně poznamenává o příčinách tohoto krvácení:
„Zejména z forenzního hlediska nebylo možné učinit žádná spolehlivá zjištění, zda subdurální krvácení, ke kterému došlo, bylo vůbec důsledkem policejní operace, nebo zda vůbec souviselo s nástupem smrti.“
Komentář právníka Stjerna: „Pozoruhodný je také výsledek vyšetření státního zástupce, který nevylučuje zodpovědnost policejního zásahu za zranění a smrt starší dámy, ale pouze uvádí, že smrt nemůže být „s dostatečnou jistotou připsána“ chování obviněného policisty.“
Advokát Stjern poukazuje na to, že brutalita akce proti ženě  nebyla přiměřená. Způsob, jakým berlínská prokuratura toto obvinění odmítá, smutně potvrzuje prohlášení tehdejšího zvláštního zpravodaje OSN pro mučení o „kultuře tolerance k policejnímu násilí“.
Stjern: „Stejně chabé je prohlášení státního zastupitelství v Berlíně, že neexistují „žádné mírnější a stejně vhodné prostředky k dosažení identifikace totožnosti; starší dáma musela být nejprve uchopena, fixována a odvezena do místa zpracování, což nebylo možné bez použití přímého nátlaku.“ Tyto poznámky očividně postrádají smysl.  I kdyby všechna tato tvrzení státního zastupitelství byla pravdivá a použití přímého nátlaku bylo nezbytné ke zjištění totožnosti starší dámy, je zřejmé, že mírnější prostředky by to také zajistily, ale ochránily by i její zdraví, jak předepisuje například § 11 ASOG Bln.“
Stjern nechce nechat záležitost „u ledu“ a chce proto podniknout další kroky, jak píše: „ Pro stát, který chce být ústavním státem, je nepřijatelné, aby policejní složky jednaly se zjevně nepřiměřenou tvrdostí, jejímž důsledkem je smrt. Obzvlášť pak ne vůči starším, křehkým lidem, aby následně – po zjevně špatném zkoumání – dostaly volnou ruku státního zástupce a ani nepodléhaly soudnímu přezkumu jejich chování. Zde byla jasně překročena červená čára a zákrok bude muset být plně vyjasněn.“
Policie se opakovaně snaží zamaskovat násilné obrazy svých oficiálních akcí tím, že se před natáčející postaví. To znemožňuje dokumentovat pochybení . Policisté také zastrašují nebo bijí ty lidi, kteří brutální zásah natáčejí nebo fotografují. Ve většině případů se na tento akt vztahuje odůvodnění  „že nikdo nesmí zasahovat do úředního aktu „. Bez ohledu na to, zda je tento úřední akt oprávněný nebo ne…
Ohodnoťte tento příspěvek! [Celkem: 5 Průměrně: 5 ] Článek Berlín: Žena zemřela záhy po brutálním zásahu policistů na demonstraci, systém policisty kryje (video) se nejdříve objevil na Necenzurovaná pravda - nepřikrášlená realita islamizovaného světa .


Nejčtenější za týden