Tento měsíc má být přerozděleno 8000 Afričanů z Itálie do dalších zemí EU
RSS

Tento měsíc má být přerozděleno 8000 Afričanů z Itálie do dalších zemí EU

Na úvod upozorňuji, že s přerozdělováním údajně souhlasilo 21 zemí EU. I když zdroje neuvádí, o které konkrétní země se jedná, je jisté, že mezi nimi nefiguruje Itálie, Mlata, Kypr, Řecko a Španělsko. To jsou totiž země, ze kterých budou muslimové přerozdělováni do zbývajících zemí. Jednoduchými počty (21+5=26) zjistíme, že jen jedna země nesouhlasila, ovšem jisté je, že ČR tou jedinou zemí není.
Jak zdroje uvádí, nebere se do úvahy ani počet přijatých Ukrajinců. Na ty se totiž odvolávalo Polsko, ale zbytečně. Ohlas byl následující :
„Pokud mohou být do EU přijaty miliony lidí z Ukrajiny, musí být také možné přijmout několik tisíc lidí, kteří pocházejí z jihu, kteří mluví jiným jazykem a mají jiné náboženství,“ řekl lucemburský ministr zahraničí Jean Asselborn, který je také zodpovědný za migraci ve své zemi. „Pokud to nedokážeme, nemyslím si, že jsme důvěryhodní v Evropské unii, ať už navenek nebo interně.“
To je samozřejmě i názor celé EU. Připomínám, že toto rozhodnutí bylo v kompetenci ministrů zahraničí (případně vnitra) členských zemí. A pirátský ministr je jistotou, že nějaké ty africké dárečky budou „přiděleny“ i nám. Piráti se již mnohokrát projevili coby velmi nadšení vítači. Opakovaně už jen tím, jak hlasují v EU.
V Německu se politici nijak nezdráhali svým občanům pochlubit tím, že se rozhodli přijmout největší podíl obohacení. Nicméně u nás se k tomuto tématu dlouhodobě mlčí. V srpnu se má na přerozdělení 8 tisíc Afričanů aktivně podílet celkem 13 zemí, dalších 8 se má na všem spolupodílet finančně. Jenže nikde nelze zjistit, zda naše země patří k těm, které si hodlají zakládat na svém území africká ghetta ve stylu italského Castel Volturno nebo k těm, které tato ghetta hodlají spolufinancovat.
V tomto případě se nejspíš vše zjistí s odstupem a nepochybuji, že – na rozdíl od německé vlády, která je zcela otevřeně vítačská – se ta naše na podobné téma obává mluvit nahlas. Každopádně se na tomto dovozu nějak spolupodílíme. Možná by bylo dobré, kdyby se této otázky ujala opozice, je-li tedy ve žvanírně nějaká. Nejprve by bylo dobré zjistit, kdo se za nás schůzky, která se konala dne 10. června, účastnil.
Musel to být Rakušan nebo Lipavský, v obou případech vítači, takže kdokoli z nich by byl ochoten kývnout na přijímání. Co ovšem dotyčný dohodl se dosud neví. Připomínám, že na schůzce ministrů se dohodlo pravidelné přerozdělování (resp. platby), takže toto srpnové je sice první, ale ne poslední.
Jak často bude k podobnému přerozdělování docházet, je nejasné, ale lze předpokládat, že bude zřejmě záležet zejména na přetíženosti té které země z pěti výše uvedených. A jak již uvedl lucemburský ministr, na přijímání Ukrajinců se nebere zřetel, neboť islamizovat je třeba celou Evropu, ne pouze její část.
Za clonou mnoha jiných problémů – od energetické krize přes válku na Ukrajině, covid a mnohé další problémy – je právě toto téma invaze zcela potlačeno. A to je chyba, neboť je tak vytvořeno jedinečné podhoubí pro realizaci plánů, které počítají se výměnou obyvatel Evropy…
Ohodnoťte tento příspěvek! [Celkem: 2 Průměrně: 5 ] Článek Tento měsíc má být přerozděleno 8000 Afričanů z Itálie do dalších zemí EU se nejdříve objevil na Necenzurovaná pravda - nepřikrášlená realita islamizovaného světa .


Nejčtenější za týden