Sankcemi netrestáme Rusko – trestáme sami sebe. Historie to potvrzuje
RSS

Sankcemi netrestáme Rusko – trestáme sami sebe. Historie to potvrzuje

JANE KAUFMAN
Skoro se zdá, že my, lidé, jsme nepoučitelní. Jak se říká, „ten kdo se nepoučí z historie, bude nucen ji opakovat“ a je to naprostá pravda. Ani my jsme se nepoučili z historie a tak ji musíme znovu opakovat. Sankce proti Rusku zatím docílily obrovské zvýšení cen za energii a za potraviny, stále se zvyšující inflaci, vzrůstající nespokojenost a nulový růst. Ale potrestali jsme Rusko a to je podle některých to hlavní! Ale potrestali jsme je opravdu?
Potrestali jsme Rusko, anebo spíš sami sebe?
Zatím co my strádáme , Rusko zaznamenalo značné posílení rublu a zvýšení výnosů z obchodu s jinými zeměmi, než s námi. To, že cizí firmy odešly z Ruska a vzaly s sebou i jejich technologii a zacvičené zaměstnance vidí Rusové jako plus, protože se konečně zbavili ponižující pomoci ze Západu a závislosti na jejich milodarech. Teď mají možnost přijít se svým vlastním řešením a stát se nezávislými. Dále to ukazuje, že jsou ještě jiné země než Evropa a Amerika. Na příklad Čína a Indie představují obrovské možnosti a jejich vedení je nakloněno technologickému pokroku ve prospěch lidstva.
Některé indické obchody se již chopily příležitosti a mají v úmyslu otevřít celé řetězce svých podniků v Rusku. Indie má mnoho obchodních řetězců, které prodávají nejen spotřební zboží, elektroniku, oblečení, ale i potraviny. Zatím ještě není známo, které z nich budou mít povoleno se do Ruska rozšířit.
Podle Presidenta Putina, ty možnosti spolupráce mezi zeměmi BRICS sdružení jsou nesmírné. Dovoz automobilů a strojů z Číny je rovněž plánován.
Firmy z Jižní Koreje , které se v Rusku nacházejí, nemají zájem zemi opustit. A nejsou to zrovna malé firmy, ale na příklad Hyundai, Lotte (hotely), Shindong Enercom (dolování), nebo CJ Group (potraviny, biotechnologie, léky a jiný průmysl). Nejen že chtějí zůstat, ale ještě by mnozí z nich rádi odkoupili americké a japonské firmy, které z Ruska odešly.
Takže my budeme v zimě navlékat další svetry, protože nebude topení, budeme napůl hladem, protože nebudou potraviny a Rusko bude prosperovat daleko lépe, než když obchodovalo s námi.
Ale to jsme je vytrestali!
Měli bychom si uvědomit, jak krátkozrací a neschopní lidé nás vedou, když se sami dobrovolně odřízli od naprosto nutných zdrojů z Ruska jen proto, že Rusové vtáhli na Ukrajinu osvobodit Donbas od 8-letého bombardování a ničení ukrajinskou armádou, čemuž nikdo ve světě nevěnoval pozornost. 14 000 mrtvých občanů Doněcka a Luhanska, zahrabaných do hromadných hrobů, neboli do děr, vyhrabaných v zemi, dnes jaksi záhadně nikoho neohromí a stále dál budou papouškovat, že invaze Rusů na Ukrajinu byla „nevyprovokována.“
Sankcemi také opakujeme více než 200 let starou chybu
Jak napsal nedávno francouzský ekonom Olivier de Maison Rouge ve francouzských novinách „Le Figaro,“ na začátku 19. století se Napoleon rozzlobil na Anglii a rozhodl se přerušit s nimi obchodní styky. V r. 1806 podepsal příkaz, že veškerý obchod s touto zemí je zakázán a všecky dopisy a balíky s anglickou adresou, nebo psané v Angličtině, musí být zabaveny a zničeny. O rok později rozhodl, že jakákoliv loď, která by byla zakotvena v britském přístavu, bez ohledu na zemi jejího původu, je považována za britskou a musí být celními úřady zabavena.
S každým Napoleonovým válečným úspěchem byl zákaz obchodování s Británií rozšířen i na nově dobytá území a nejradši by byl býval zakázal celému světu, aby s Brity obchodoval.
Británie na to reagovala tím, že zakázala dovoz z Ameriky do Evropy, čímž ještě více odřízla Francii a všecky ostatní od mezinárodního obchodu. To vyústilo v obrovský úpadek přístavů nejen ve Francii, ale v Holandsku, v Německu a v Itálii.
Anglie sama čile obchodovala s Kanadou, později se Spojenými státy a s Jižní Amerikou. Zato Francie a země, které Napoleon okupoval strádaly a kdyby nebylo pašeráctví, tak by možná celé velké státní celky načisto zkolapsovaly.
Napoleon zkoušel zničit anglickou ekonomii tím, že je odřízl od dodávek surovin a nejrůznějších výrobků, včetně potravin, bavlny a vlny a opravdu, vývoz z Anglie klesl v té době o 20%. Zato Francie a velké části Evropy byly těžce tímto rozhodnutím zasaženy a ve skutečnosti se jim nikdy nepodařilo nahradit ztráty, které tím vznikly. Anglie si rychle našla potřebné trhy v Jižní Americe a jinde a stala se tím námořní velmocí, Evropané na sebe dobrovolně uvalili těžkou krizi a všichni společně trpěli a strádali.
V r. 1810, po skončení těchto nerozumných rozhodnutí, Anglie z toho vyšla jako mocná říše, která ještě rozšířila své území na země, které mezitím zabrala, zatím co Evropa byla naprosto zubožená.
Jak prohlásil nedávno Zástupce rumunského premiéra Hunor Kelemen, „evropské země zaplatí plnou cenu sankcí, které na Rusko uvalily.“
To stejné čeká nás, když budeme pokračovat s nesmyslnými sankcemi proti Rusku, které vůbec nic neřeší a v žádném případě „netrestají“ Rusko, ale trestají nás samotné.
Tvrdý dopad na všecky
Jak píše Bradley Blankenship, letos v květnu vykázal německý zahraniční obchod deficit jedné miliardy euro. Stejně tak Česká republika zaznamenala skoro celou miliardu euro deficit a úměrně si vedly i ostatní státy Evropské unie.
Na co je nám tato „unie?“ Je snad na to, aby nás dočista zbankrotovala a dostala na úroveň nějakých pralesních států, kde lidé běhají s kůžemi kolem beder a ohánějí se oštěpy?
Evropa závisela na levné energii z Ruska, protože vlastní zdroje nemá. Ta levná energie byla podporou průmyslu, obyvatelstva a všeho ostatního. S jejím odstraněním se jedná o zjevný případ sebevraždy. Je to sebevražda jak ekonomická, tak i skutečná, fyzická, protože bez potravin a bez tepla v zimě zahyneme. Copak to nikomu není jasné?
Evropská unie ve své zjevné prostoduchosti věří na to, že se jim podaří objevit stejně levné zdroje energie někde jinde a přerušit závislost na dodávkách z Ruska navždy. Jenže něco takového je asi tak pravděpodobné, jako že dostanou kouzelný proutek a tím tyto levné zdroje vytvoří. To samozřejmě není možné. Kdyby ta možnost byla, tak by už dávno byla využívána. K tomu musíme ještě připočíst skutečnost, že i nově nalezené a levné zdroje nemusí být na nic, když se někomu celá země z jakéhokoliv důvodu znelíbí a uvrhne na ni sankce.
Dokud je zde možnost uvrhnout kapitalisticko-vykořisťovatelským způsobem sankce na kohokoliv na světě, do té doby nemůže existovat úspěšný mezinárodní obchod a uspokojivé soužití jednotlivých národů.
Evropské fušování do politiky
Evropská cizinecká politika je údajně založena na doktrině „strategické autonomie.“ Problém je v tom, že to, co současně páchají není ani trochu strategické a není v tom ani zbla autonomie. Takže se pouze chvástají. Je jasné, že situace na Ukrajině není ani trochu utěšená. EU sama k tomu mohutně přispěla nejen tím, že Ukrajincům, kteří nebyli v právu, dodávali zbraně, ale hlavně tím, že nedonutili Ukrajinu dodržovat podmínky dohody z Minsku. Byli jednou ze zúčastněných stran jednání, takže to byla jejich povinnost, postarat se o jeho naplnění.
Všichni víme, že to všecko se stalo proto, že Spojené státy si to tak přály a EU, jako správný, poslušný psík, poslechla jejich diktát do písmene. Tím se ovšem Spojené státy stávají hlavním viníkem za všecko, co se dnes děje. Jak to, že zatvrzele trvají na výhře Ukrajinců proti Rusku? Co je v tom pro ně? Jak to, že celých osm let sabotovaly snahu dvou donbasských republik o samostatnost? Jak to, že ignorovali vyvražďování občanů Donbasu ukrajinskou armádou?
Jak říká John Mearsheimer, americký politický vědec a odborník na mezinárodní vztahy: „Historie bude Spojené státy a jejich spojence soudit s bohatou zásobou tvrdosti, za jejich bláznivá rozhodnutí na Ukrajině.“ Ve skutečnosti, tito všichni se pouze snaží stávající konflikt prodloužit a zhoršit, včetně zhoršení jeho následků pro nás, kteří s tím nemáme nic společného.
Jenže čím déle bude tento spor pokračovat, tím větší roztržku mezi Ruskem a Západem vytvoří. Je dokonce možné, že ta roztržka se stane trvalou, protože šance, že by se v současných, skrz naskrz prohnilých politických systémech světa objevil někdo, kdo by opravdu udělal pořádek, prakticky neexistuje.
Jedině tak zásah shora.
Sankce platíme draho
Maďarský Premiér Viktor Orbán podotýká, že sankce proti Rusku nás stojí nejen strádání, ale už zničily čtyři vlády: britskou, italskou, bulharskou a estonskou. To všecko zničí i nás, vysokými cenami, nedostatkem energií a potravin. A nikdo z těch mocných, kteří by nám mohli pomoci, jako je Čína, Indie, Brazilie, Jižní Amerika – nikdo z nich si na nás ani nevzpomene, protože každý se zajímá o své vlastní problémy.
Je zjevné, že zde je naprosto nutná změna strategie a tato musí být nutně zaměřena na mírové řešení vzniklých problémů. To, co je používáno v současné době, sankce, tresty a výhrůžky, to není mírové řešení není. Evropská unie se neměla nikdy přidat k jedné straně a brojit proti té druhé. Měla zůstat neutrální a snažit se konflikt urovnat diplomatickou cestou. Jenže žádný politik dnešního mezinárodního politického nebe neovládá vzácné umění diplomacie, o geopolitických znalostech ani nemluvě. Kdyby to kdokoliv z nich znal, všecko vypadalo zcela jinak.
Evropa se neměla do situace na Ukrajině vůbec míchat, to není jejich záležitost. A zatím se nechala ovládat tam, kde neměla žádný vliv, protože se jednalo o spor mezi Spojenými státy a Ruskem. Takže to je něco, co si musí Spojené státy vyřešit s Ruskem samy. Dokud US a Rusko nezačnou vyjednávat o mír, do té doby žádná naděje na mír není.
Podstatná změna názoru
Vrcholně nerozumná Evropská unie teď nasadila jiné brýle, ty růžové. Všecko vidí zcela jinak. Najednou je pro ně jaderná energie, dříve zavrhovaná, změněna na zelenou. Plyn a tak zvaná fosilní paliva jsou málem ideální a uhlí přestalo být špinavé, ale povýšilo: dnes je skoro-zelené!
Těžba uhlí se podstatně zvýšila po celém světě. Dokonce i Čína a státy jako Afghanistán zvýšily těžbu „černého zlata“ a státy Evropské unie, které dříve chtěly těžbu uhlí docela zastavit, se k ní rády vrátily.
EU, která chtěla do r. 2050 zastavit vyměšování jakýchkoliv plynů a splodin a plně záviset na „zelené energii,“ teď pod tlakem okolností uhýbá a najednou je jaderná energie zcela přijatelná a nové zdroje uhlí jsou vyhledávány. Takže teď budeme opět začuzovat svět hustým kouřem z milionů komínů a jakmile vyjdeme v zimě na ulici, tak dostaneme bolest hlavy a štípání očí.
Jinými slovy, zpět k lepším zítřkům; zpět do doby kamenné!
Indie a Čína již zvýšily dovoz uhlí, zřejmě tušili, že to jinak nepůjde. Zdá se, že přednost má levnější uhlí, horší kvality, takže hnědé uhlí bude znovu malovat naše domy na černo.
Ovšem ruské uhlí – v žádném případě!
EU zřejmě současný trend předvídala a tak okamžitě uvalili sankce na uhlí z Ruska. Členské státy Unie mají tím pádem zakázáno dovážet ruské uhlí. Je to jasné, když si EU usekla obě nohy a ještě ruce jí zbývají, proč si neuseknout i ty?!
Namísto toho podporují těžbu uhlí v členských státech. Francie již dává do provozu jejich uhelnou elektrárnu v Saint-Avold v Moselle i přes to, že jejich President Macron slíbil omezit zamořování země a postupně všecky elektrárny toho druhu zavřít. Německo zase uzákonilo, že všecky uhelné elektrárny smějí být uvedeny znovu do funkce.
A jako vždycky, prospěchářské hyeny již zaútočily a cena uhlí se zdvojnásobila.
Proč sankce a na koho?
Spojené státy, Evropská unie a Británie zkoušejí za jásavého pokřiku Ukrajiny potrestat Rusko za to, že letos v únoru vtáhli na Ukrajinu, aby zachránili populaci Donbasu před vyvražďováním a odstřelováním. Všichni tito „správní“ se na Rusy kvůli tomu náramně zlobí a za každou cenu je chtějí řádně potrestat, přednostně zničit.
Ale co řeknete na to, že U.S. právě vyslaly menší vojenskou skupinu do Jemenu, aniž by o to byli jemenskou vládou požádáni, takže je to vlastně invaze? Prý tím pomáhají Saudské Arábii proti Al-Kajída (což je jejich vlastní výtvor) a ISIS (taky tak). K tomuto došlo přes Bidenovy sliby, že už dále nebude pomáhat Saudům v ničím neopodstatněném boji proti Jemenu. Vojenská výbava už byla doručena na místo dříve.
Pokud je známo, k Američanům se přidali také Britové a Israelci. Ti nesmí chybět v žádném konfliktu. Určitě tam bude i NATO a OSN, pokud tam už ovšem nejsou. US pořádají útoky na Jemen s pomocí drónů již více než 20 let.
Ten skutečný důvod pro jejich vpád je snadný uhodnout: obrovská naleziště ropy v Jemenu.
Kdo je za to trestal? Kdo na ně uvalil sankce? Že nikdo? Co je tady v nepořádku?
V Syrii jsou Američané známi tím, že jim kradou ropu, obilí a potraviny. Vetřeli se tam proti vůli vlády, pod záminkou, že zkoušejí zabránit, aby se znovu nevytvořily skupiny ISIS. Obsadili třetinu Syrie, vytvořili si tam nezákonné základny a převzali kontrolu nad 90% syrské ropy.
Koncem července vyjel konvoj 156 vojenských vozidel, z toho 40 nákladních aut s chladící kapacitou a více než 50 vozidel na převoz tekutin (ropy) a cestoval přes nezákonný hraniční přechod do Iráku. Tento konvoj vyvážel nejen potraviny, ale i éky, obilí a ropu. Vezli také vojenské potřeby, děla, tanky a jinou těžkou výbavu, což občas dělají, když toto zařízení potřebuje opravy. Takové výpady jsou běžné, jezdí sem a tam a dělají si co chtějí.
Kdo je za to trestal? Kdo na ně uvalil sankce? Že nikdo? Co je tady v nepořádku?
Srbové, kteří byli bombardováni Spojenými státy, NATO a OSN v r. 1999 mají až pětsetkrát vyšší množství uranu v krvi, než je normál. Amerika a její spojenci bombardovali naprosto bezdůvodně tehdejší Jugoslávii po celých 78 dnů. Postupem času se ukázalo, že uměle vykonstruovaný důvod, což měla být etnická čistka nějakých Albánců, ze strany Jugoslávie, nebyla vůbec pravdivá. Žádní mrtví Albánci nebyli nalezeni a tak se to ututlalo.
V Jugoslávii nešetřili náboji, jejichž špice jsou zpevněny vyčerpaným uranem, což je dělá daleko účinnější než obyčejné náboje. I vojáci, kteří se této akce zúčastnili, mají podstatně vyšší obsah uranu v krvi a výskyt rakoviny je v těchto a v okolních částech světa neúměrně vysoký. Srbové zkouší soudit NATO, ale tito prohlásili, že jsou vůči soudům imunní!
Je těžké vyhodnotit, co může z takového barbarismu vzniknout. Náboje s vyčerpaným uranem byly Amerikou, Brity a NATO používány naprosto bez zábran všude, kam vtáhli. V Iráku je více než milion postižených nemocemi, které vyčerpaný uran způsobuje, což jsou hlavně rakoviny, ale také neplodnost, zničená imunita, mentální poruchy a jiné. Tímto způsobem bylo zničeno mnoho kdysi krásných míst na světě, jako je Okinawa (Japonsko), Sardinie (Itálie), Remscheid (Německo) a samozřejmě Irák, Afghanistán a všecka ostatní místa, kam Spojené státy, NATO a OSN kdy vkročili.
Kdo je za to trestal? Kdo na ně uvalil sankce? Že nikdo? Co je tady v nepořádku?
The post Sankcemi netrestáme Rusko – trestáme sami sebe. Historie to potvrzuje first appeared on Pravý prostor .


Nejčtenější za týden