Když se vnucovaná změna pohlaví stane noční můrou
RSS

Když se vnucovaná změna pohlaví stane noční můrou

SLOVANKA


Více než 100 pohlaví, zavádění genderové výchovy již od jeslí, umožnění nezletilým dětem měnit si pohlaví nebo možnost měnit pohlaví 1x ročně libovolně – s možností výběru z pestré škály genderových identit . To vše – spolu s propagací LGBTQIA – je jednou ze součástí depopulačních metod. Jedinec, který se přihlásí k jinému pohlaví a nechá se přeoperovat, se tím samozřejmě trvale vyřazuje z reprodukce. Výjimkou jsou jen ženy, které se nechávají předělat na muže – v mezifázi přeměny mohou ještě porodit.


I to je důvod, proč se nyní LGBTQIA propaguje, zejména u mladých se má tímto vytvořit dojem, že být jiné pohlaví je „cool“. Nedávno jste si zde mohli přečíst o skandálu londýnského  genderového Tavistock  institutu, který již i malým dětem vnucoval, že žijí ve špatném těle. Mnoho klientů tohoto institutu bylo přeoperováno bezdůvodně, neboť ve skutečnosti nebyli trans, ale buď měli nějaké zcela jiné psychické problémy nebo byli homosexuální.
Jeden z klientů podobného transgenderového centra změny pohlaví, který nyní všech operací, jenž ho změnily na ženu, lituje, se a rozhodl před podobnými manipulacemi varovat zejména mladé lidi a jejich rodiče, neboť právě na děti a mládež tato centra cílí…
Ritchie Herron , 35letý obyvatel Newcastlu, nyní prolomil mlčení a hledal cestu k široké veřejnosti. Brit je jedním z rychle rostoucího počtu lidí, kteří hluboce litují své změny pohlaví a nyní se chtějí vrátit ke svému biologickému pohlaví. Je pozoruhodné, že když Herron poprvé zveřejnil svůj příběh o utrpení v červnu prostřednictvím Twitteru, jeho tweet byl původně smazán kvůli údajně „transfobnímu“ obsahu a po protestech mu byl povolen návrat jako svoboda projevu. Každý, kdo se odváží bojovat proti narativu o změně pohlaví jakožto zákroku přinášejícím štěstí a řešení problémů, musí být umlčen.
Dnes Ritchie Herron ví, že je gay. Ale nebylo tomu tak vždy. Jako teenager opakovaně trpěl depresí a úzkostí a v důsledku toho se snažil zjistit, co za jeho stavem stojí, jak úředník vysvětlil v rozhovoru s Daily Mail. Když požádal Google o radu, Herron skončil na internetovém fóru o genderové dysforii. Jeden uživatel mu pak na dálku diagnostikoval, že musí být „trans“. Po dalších psychických problémech vyhledal v roce 2012 poprvé odbornou pomoc. Ošetřující psycholog souhrnně odkázal mladého muže na genderovou kliniku provozovanou Národní zdravotní službou (NHS), kde po pouhých dvou 30minutových rozhovorech mu byla stanovena diagnóza genderové dysforie.
Jediný, kdo se ho a lékaře na genderové klinice snažil přesvědčit o opaku, byla jeho blízká příbuzná, která ho doprovázela na schůzky. Řekla ošetřujícímu lékaři, že Herron byl pod vlivem silných antidepresiv a trpěl celou řadou duševních onemocnění. Lékař o tom však nechtěl slyšet a doporučil zahájení hormonální léčby, která nakonec vedla k operaci v roce 2018. Herronovy mužské genitálie byly odstraněny a tato oblast byla odpovídajícím způsobem přepracována. Tím osudným dnem byl 23. květen 2018. V následujících dnech dostával silné léky proti bolesti. Když se účinek léků proti bolesti pomalu snižoval, jeho první myšlenka byla: „Ach Bože, co jsem udělal?!“ Pocit lítosti a hořké uvědomění si nevratného poškození jeho zdraví začaly bezprostředně po operaci, jak Herron hlásí zpětně.
V rozhovoru před několika dny  hovořil o svých motivech v té době a důsledcích zničující intervence. „Byl jsem vnímavý ke slibům spásy, najednou jsem byl posedlý tím, že všechno by bylo v pořádku, kdybych byl jen ženou,“ popisuje Herron největší chybu svého života. Pozoruhodná je zde volba slov nyní 35letého muže, která docela dobře odráží téměř náboženskou horlivost, s níž obhájci transgenderové ideologie  sledují své šílené cíle . První operace v roce 2018 však v žádném případě nebyla poslední. V této operaci se všechno, co si dokážete představit, pokazilo, a přestože instinktivně věděl, že je to špatné, pokračoval další tři roky. „Další operaci jsem podstoupil v květnu a listopadu 2018, pak v lednu 2019. V té době řekli, že stydké pysky opraví. Poté jsem byl odkázán na urologa, který pracuje s trans ženami, které trpí bolestí. Nechtěl jsem ztratit naději. Roky uplynuly,“ shrnuje Herron své utrpení.
Ke zlepšení došlo pouze tehdy, když přestal brát blokátory testosteronu. Herron varuje: „Mnoho lidí neví, že antiandrogeny mohou často vyvolat bludy a psychózu, pokud jsou používány po dlouhou dobu. Lékaři sami vědí, že jsou určeny pouze pro krátkodobé použití, například u pacientů s rakovinou.“ O celoživotních důsledcích svého přechodu na jiné pohlaví Herron mimo jiné píše na Twitteru: „Ve své genitální oblasti nemám vůbec žádný pocit. Mohl bys do mě strčit nůž a já bych si toho nevšiml. Celá oblast je necitlivá, jako by byla v šoku a nedokázala pochopit, co se stalo ani o 4 roky později.“ Dokonce i vyprázdnění močového měchýře trvá deset minut.
Osudy, jako byl osud Ritchieho Herrona, přispívají k tomu, že přinejmenším ve Velké Británii nyní začalo něco jako přehodnocení genderové dysforie. Jen před několika dny bylo oznámeno, že klinika  Tavistock  provozovaná NHS bude uzavřena. Tam případy údajné genderové dysforie, zejména u dětí a dospívajících, v posledních letech explodovaly o 1 700 procent.  Na kliniku bylo  podáno již asi tisíc žalob  od rodičů dětí, které tam byly podobným způsobem na zprzněny.
Herron proto nyní podal žalobu proti NHS. Své obvinění zdravotnictví opírá především o to, že opakovaně vyjadřoval pochybnosti o správnosti zákroku během hormonální léčby, ale že ošetřující lékaři a psychologové považovali za jedinou příčinu jeho utrpení pouze domnělou genderovou dysforii. Herron řekl Daily Mail, že vidí svůj případ jako spuštění laviny, která jen čeká na to, aby se rozšířila. Za pár let budou existovat advokátní kanceláře, které se na takové případy budou specializovat, věří Herron.
Jeho právník Peter Harthan je přesvědčen, „že lékaři nepřijali červené čáry a nezměnili směr. Problémy, jako je obsedantně-kompulzivní porucha, deprese, odmítání přiznat si homosexualitu, užívání drog, sexuální zneužívání a trauma z dětství, musí být adekvátně zváženy jako možné důvody, proč pacienti odmítají své tělo. Právník si stěžuje zejména na  velmi jednostrannou radu psychologů NHS jeho klientovi, která nakonec vedla k tomu, že Ritchie Herron utrpěl nevratné poškození zdraví a bude závislý na lécích po zbytek svého života.
Na závěr už jen připomínám, že nejen v celé EU, ale i ve Velké Británii (kde je to pozůstatkem z dob, kdy byla v EU) je již asi 10 let veškerá léčba změny pohlaví zcela zdarma, tedy hradí ji pojišťovny. Právě velmi lehká dostupnost těchto operací, které – včetně veškeré doprovodné léčby a hospitalizace – nemusí pacient platit, je zde záměrná. Zajistí, že jedinců, kteří se takto nevratně poškodí, bude co nejvíc…


 
Slovanka

The post Když se vnucovaná změna pohlaví stane noční můrou first appeared on Pravý prostor .


Nejčtenější za týden