Konspirační teorie v rukou globálních spiklenců: Atmosférické hologramy a invaze Mimozemšťanů?
RSS

Konspirační teorie v rukou globálních spiklenců: Atmosférické hologramy a invaze Mimozemšťanů?


ANDREJ SAMOCHIN 


V Nizozemsku byl pro léčbu deprese testován „čip štěstí“, který po implantaci do mozku pacienta vyvolává euforii. Opět se začaly šířit zprávy o podivných vizuálních a zvukových efektech na obloze, které konspirologové připisují testování „tajného projektu Modrý paprsek“, na nějž v polovině 90. let upozornil zesnulý kanadský novinář Serge Monast. Podle mnoha lidí to vše svědčí o rozhodující fázi přeměny světa v rámci zákulisního nastolení nového světového řádu pod vedením „mimozemšťanů“ nebo „falešného mesiáše“. Nejde však o falešné cíle, které nás mají odvést od skutečné „utajované zločinnosti“?Zamaskovat skutečná spiknutí
Jeden moudrý člověk nedávno řekl: Kdo v událostech a jevech posledních let nevidí potvrzení konspiračních teorií, je buď slepý, nebo sám konspirátor. Existuje však ještě jedna, jemnější varianta tohoto schématu. Konspirační teorie se začaly počátkem 90. let množit a popularizovat, protože zachytily trend a poptávku publika a vznikala tak směsice prvků pravdy a nadsázky, fantazie a naprosté (pro odborníky) technické negramotnosti. A lidé to baštili. Za tím účelem se využívaly různé „okrajové“, ale, některé webové stránky a bulvární deníky.
Jako nositelé pravdy byli vybíráni takříkajíc „vzrušení“ lidé s tvůrčí fantazií. Nejprve jim bylo dáváno zapravdu, a pak se jim po straně posmívali: „Podívejte se, jaké nesmysly ten člověk šíří.“ To mluvím o těch, kteří dostali široký prostor v médiích. Naproti tomu seriózní vědci, kteří se ozvali proti podvrhům ze strany světových elit, byli jednoduše umlčeni. Jako například bratr osvíceného fyzika Sergeje Kapici – geograf a člen korespondent Ruské akademie věd Andrej Kapica, který jednoznačně prokázal, že takzvané nebezpečí ozonových děr či teorie globálního oteplování způsobeného člověkem jsou vědomě smyšlené „vědecké“ mýty.
Typický příklad: Modrý paprsek NASA
Konspirační teorie nezávislého kanadského novináře Serge Monasta, kterou v roce 1994 prezentoval v Quebeckém centru svobodného tisku ve formě zprávy nazvané „Projekt NASA Modrý paprsek“, byla zároveň skrytě propagována a zároveň zesměšňována.
Spiknutí, za nímž údajně stojí NASA a vláda USA, mělo podle Monasta pomocí technických triků oklamat lidstvo a přimět je k víře ve vyšší nebeská znamení. Smyslem měla být likvidace tradiční náboženství ve prospěch New World Order se synkretickým náboženstvím New Age a následnou vládou falešné misie. Do tohoto projektu se podle novinářova výkladu paradoxně promítla velmi reálná příprava na příchod Antikrista (pro muslimy Dadždžala), který se pro křesťany stal téměř hmatatelným v polovině minulého století prostřednictvím zničení všech morálních základů a radikálního ekumenismu.
K tomu všemu Monasta přidává fantastický popis metod obluzování lidstva: obrovské trojrozměrné optické hologramy „boha“ ve vzduchu i se zvukem, které budou vidět a slyšet na různých místech na zemi podle převládajícího náboženství v té které zemi. Laserové projekce prý budou přenášeny laserovými paprsky ze satelitů NASA a doplněny paralyzujícími nízkofrekvenčními zvukovými vibracemi a telepatickými vlnami vysílanými ze satelitů a prostřednictvím amerického systému HAARP. Atmosférická show bude pokračovat přiblížením planety Nibiru, které bude doprovázeno uměle vyvolanými katastrofickými zemětřeseními v seismických oblastech planety.
Monastův barvitý popis obsahuje rovněž děsivé hologramy mimozemských lodí řítících se k Zemi a jejich jaderný útok, po němž bude následovat odzbrojení všech jaderných států na příkaz OSN.
Hollyvoodské inspirace
Jak se brzy ukázalo, velkou část této techno-fantasmagorie převzal Serge z knihy tvůrce seriálu Star Trek Gena Roddenberryho z roku 1994, v níž mimo jiné popisuje svůj původní scénář, který byl společností Paramount odmítnut.
Pro zastánce Monastovy teorie však tato informace neznamená nic ve srovnání se skutečností, že Serge, který nikdy netrpěl srdečními problémy, nečekaně zemřel na infarkt. Stejně jako další novinář, který mu pomáhal. Což mělo nezvratně dokazov at pravost dokumentů, které mu prý předali dobrodinci z NASA, a které prostě nestihl zveřejnit.
Alespoň trochu technicky vzdělanému člověku v této oblasti je jasné, že žádné holografické projekce ze satelitů na Zemi zatím prostě nelze přenášet přes trvale turbulentní atmosféru. Laserové paprsky ze země mohou vytvářet malé hologramy na pozadí husté oblačnosti nebo speciálně rozptýlených pevných částic, které se změnou úhlu pohledu ztrácejí na objemu, ale to je tak všechno.
V roce 2018 vyvinula Brigham Young University v USA metodu vytváření hologramů v čistém vzduchu pomocí „Optical Trap Display“ (zobrazení na principu optické pasti). Malé hologramy s vizualizačním objemem nepřesahujícím 1 cm3 tam rozpohybovali a tyto obrazy se pokusili zvětšit na 100 cm3 pomocí složitého systému paralelních optických pastí.
Ani počasím zatím nelze manipulovat
Profesor Hiroyuki Shinoda z Tokijské univerzity nedávno naučil mikrohologram vyvíjet hmatem zjistitelný tlak na ruku osoby, která se ho „dotýká“ pomocí projekce ultrazvukových vln. Nejnovější holografické technologie umožňují na jevišti rozpoznatelně zobrazit mrtvé hudebníky v lidské velikosti a oživit fiktivní postavy. To všechno jsou ale drahé hračky, které jsou na hony vzdálené technickým fantaziím Monasta a dalších podobných autorů.
Stejně tak daleko od přisuzované schopnosti způsobovat hurikány, sucha a zemětřesení v různých částech Země je reálný „Program výzkumu vysokofrekvenční aktivity polárního aurorálního obalu“ HAARP (čímž se zřejmě mají zakrýt jeho skutečně záhadné „tajné části“). Přírodní katastrofy ve formě přemísťujících se cyklon-anticyklon v atmosféře jsou poháněny energiemi takové síly, že žádná lidská zařízení je nemohou řídit a ani žádné superpočítače nemohou určovat jejich přesné trajektorie (Je to stejné jako si myslet, že lidská činnost může způsobit změnu klimatu. Ve skutečnosti tak konspirační teorie o možnosti manipulovat počasím psychologicky „ospravedlňuje“ podvod s klimatickým alarmismem).
Světová vláda na úplně jiném principu
Je to podobné jako s údajně se blížící jednotnou světovou vládou, což je zatím zhola nemožné. Ale zákulisní globální machinace a na něž upozorňují mnohé „konspirační teorie“ klamné nejsou! A destrukci všech tradičních hodnot a významů, včetně plánovitého ničení všech pravidel společenského života, a v důsledku toho profanaci politiky euro-amerického civilizačního prostoru vidíme na vlastní oči! Stejně jako důslednou dechristianizaci a satanizaci západního světa s šířením této mentální epidemie v celém oikumenu.
„ Jsme na počátku globální transformace. Potřebujeme dobře zvládnutou velkou krizi, a pak národy přijmou Nový světový řád. “ Tuto slavnou větu pronesl v roce 1994 člen Bilderbergského klubu David Rockefeller, emeritní prezident Rady pro zahraniční vztahy (CFR) a čestný předseda Trilaterální komise – amerických institucí k zavedení Nového světového řádu (NWO) přímo zřízených.
Od té doby jsme svědky postupného uskutečňování těchto plánů, počínaje zcela prokazatelnou řízenou destrukcí newyorských Dvojčat, přes vyprovokované barevné revoluce, uměle vyvolané konflikty po celém světě, plánovitou destrukci tradiční rodiny skrze tažení LGBT, konečnou apostasi křesťanských států a Vatikánu, umělou „pandemii koronaviru“ a následnou zhoubnou vakcinaci, až po totální znásilnění a elektronickou kontrolou respektive zotročení obyvatelstva. Zcela otevřeně to říká přímá výzva k nastolení Nového světového řádu z úst Klause Schwaba – mluvčího zákulisních loutkovodičů. To je spiklenecká teorie jako hrom – jen ji tak korporátní média nenazývají.
Preventivní akce s falešnými cíli
Otázka zní: K čemu vytvářet šalebné verze globálního spiknutí, na nichž je sice malý kousek pravdy, ale skutečná konspirace jde jinudy? Pravděpodobně ze stejného důvodu, proč se v Hollywoodu chrlí záplava katastrofických a (post)apokalyptických filmů, z nichž část se pak skutečně odehraje v realitě. Mnohé z těchto filmů zobrazují fenomén Mimozemšťanů (často nepřátelských, ale někdy i laskavých) a „andělů“ v těle, kteří zachraňují lidi. Tyto produkty masové kultury mají lidi připravit na nadcházející kataklyzmata a „neobvyklé projevy“ z nebe, o nichž hovoří evangelista Jan ve své knize Zjevení jako o předzvěsti konce světa.
Když už nebylo možné zcela utajit nebo zamluvit smrtící procesy probíhající ve světě, rozhodli se jejich „manažeři“ použít metodu zvanou „preventivní akce s falešnými cíli“. Konspirační scénáře všeho druhu s příměsí nesmyslů jsou nám skutečnými globálními spiklenci podsouvány tak, aby na jedné straně mohly být následně zesměšňovány a usvědčeny z nelogičnosti, a na druhé straně lidi mátly a zároveň je děsily. Někteří tak budou dohnáni k nekončící hysterii, jiným to ochromí vůli k odporu a racionalisty odradí od hledání konspiračně skrytých pramenů současného dění.
Jediná naděje spočívá na bedrech těch, kdo chápou podstatu současného přelomu ve světě a rozhodně se staví proti samotnému duchu Nového světového řádu, aniž by skočili na manipulace, které mají rozptýlit a zastrašit méně přemýšlivou část populace.
Jaký z toho plyne závěr?
Ďábel je známý jako velký žertéř a pletichář. Vycházíme-li z lidské racionality, z kauzálních zákonů myšlení, očekáváme stejnou logiku od Boha a jeho opice – Satana. Jenomže ani shora, ani zdola k nám nepřicházejí logické postoje a podněty. Podsvětí je stejně nelineární jako svět samotný. Projevy obojího však můžeme vnímat svým duchem, pokud není zaslepen vášněmi nebo mýty.
Jedním z takových mýtů je přehánění moci vědy a techniky, která může ve starší verzi „učinit lidstvo šťastným“ a v novější ho zničit.
Zatímco se zmanipulovaná část veřejnosti (obvykle ateistické) pak k smrti bojí možnosti hologramů promítaných na oblohu, ničí nás genetické inženýrství a mnohé skutečně škodlivé technologie,  propaganda zvrácenosti, bezdětnosti, samozřejmosti „svobodného“ zabíjení dětí pod neutralistickým označením „potrat“ a současně absurdní nadřazenost „práv“ zvířat, rostlin (čekohokoli – kromě člověka). Takové ničení nevyžaduje supertechniku ani sofistikované konspirační teorie – protože je spikleneckou praxí.
V tomto smyslu „modrá“ nevědomost slouží dílu antikrista účinněji než jakýkoli „modrý paprsek“.
ANDREJ SAMOCHIN  


The post Konspirační teorie v rukou globálních spiklenců: Atmosférické hologramy a invaze Mimozemšťanů? first appeared on Pravý prostor .


Nejčtenější za týden