Okno do historie - Staří Slované a jejich armáda
RSS

Okno do historie - Staří Slované a jejich armáda

„Všeobecně vzato jsou Slované vznětliví a rychle připraveni k útoku. Kdyby nebylo mezi nimi nejednotnosti, vyvolané jejich rozdělením na množství kmenů, nemohl by se s nimi měřit žádný národ.“ Takto charakterizoval Slovany v 10. století Ibráhím ibn Jákúb, židovský obchodník a cestovatel z arabské části pyrenejského poloostrova. Na konci 18. a v první polovině 19. století se naopak rozšířil názor německého filozofa a historika J. G.


Nejčtenější za týden