Oslavny proslov k „Pamatniku česko-německeho otroctvi“
RSS

Oslavny proslov k „Pamatniku česko-německeho otroctvi“

LADISLAV VĚTVIČKA
Tuž, bylo to těžke. Jak chcete přeložit projev nemeckeho flastenca, kery to mysli dobře, vzdejte se, nyc se fam nestane, a zaroveň, aby to bylo od hercny. Jako od srca. To je těška praca překladatela.


Nakonec zme se rozhodli, že projev ponechame v originale.
Oni ti naši sukmenovci maju prostě s čestinu problem. To se nemožeme divit. Přesto je krasne, že se podařilo najit take krasne propojeni mezi tšeskym a nemeckym narodem. Ano, asi vam došlo, že  investor Pamatniku, Helmut z Ludgierzowitz  (dnes dočasně pod nazvem Ludgeřovice), je tatu našeho Helmuta, ztvarněneho v knize „ Helmut-přiběh opravdoveho člověka „, keru zme s porubskym basnikem  Viťu Hrčku  napsali a vydali před začatkem teho koronopodfuckoveho šalonstva.
Akurat stareho Helmuta odsunuli hned po valce jako nacystu, ale mladeho by neodsunuli ani za nic, bo ten byl tak hlupy, že ho ani do Hytlerjugend nezebrali. V Nemecku ho nechtěli a tak zustal v Ludgeřkach.
Ale to nevadi.
Tady su slova investora:
————————————
Dóbrý den, fašéni účastníci dnešního Patriot festu,
ja omloufam se přédem mécho Brief, dopísu, že já už sapómněl tóbře čechiš. Mlufit tólik eště nesapómněl, aber psat félmi težké. Proto ja napíšu ták, jak ja umět mlúfit. Ich hofe, toufam, že fy mi rosúmět. Před čásem sem se roschodnul fjenofat stáre flásti nejáky finánčny opnos na rósfoj umjeléckych aktífit, jako podekofáni za fšécko, co ona a čechiše národ dela. Oslófil sem organisatóra fášich pšatelských, flastenéckych setkání, ktéry souhlásil s poskynutym platz, mýsta, a ja nabydnul penýze na umjelécke dýlo, ktére by fyjadšofalo  krasnou symbiózu nášich naródu v nófe Európa . V našich dejínach eště nykdy nebyla tak sílna spolupráce mezy naródem čéskym a neméckym…. Maxymalne určíte kratke optobi po roku 1938, ale to ponechme stránou…
„Heute, dnes, náše spolupráce funkuje perfekt.  Césky delnik sehr gut  a my v Dojčland nezapomináme na neho.  Proto náše mutter firmen přinésly tolik Arbeit, práce, pro césky delnik  v nemeckých filialen, filialkach. Schon uber dreizig Jahren,  uš fíce než tšicet let, poctifě pracuje césky delnik za ein drittel Lohn (třetynu nemeckého platu) a za to si zaslouši pochfálu…
Dalši pochfálu on zaslouži, že za ten třetynóvy plat nakupuje v nášich, nemeckých hytlermarket Kaufland, Penny, Lidl atd. naše, nemecké produkty kvalita Abfall, odpad, za nemecke ceny a on spokojeny…
Našim West firmen und Banken (zapadnim firmam a bankam) také  posilate káždy Jahr (rok) ungefer dreihundert, pšiblišně tšista miliard čechiše Kronen, ty dividendy. Je to od fas felmi felkorýse.
Platíte taky za fáši, čéská wasser z čéske zémě, natnarodnim firmam a nefádi fám to. Vyrabíte fur uns, pro nas, elektrickou energíi, a sámi za ni platíte nemecke cény, to krasne…pro nas. Místo lefnécho ruského plynu od ruského producenta obětafě nakupujete russische gas od nas za nasóbne ceny …. A je toho mnohem fíce.
Za to fšecko sem se rozchódnul, jako poděkováni, zaplátit vytvoření dýla oslafujicího unsere zusammen Arbeit, naši spolupráci.  Meine Frau, moje žena, Lina Mathilda nafrhovala poslat fam nejaké koralky a zrcatka, to sem zakazal.  Ona asi myslet, že fy indiáni….Potom ona žekla, že fam poslat obnošéne šaty nebo naše ojeté osobní automobily, to fy pry u nas v Dojčland rádi nakupujete a fam stáči… Ale ja myslet, že rozdat fam trochu drobne penýze to lepší. Fěřím, že fy to ocenýte, ten nemecká felkorysost. Jsem felmi zvědafy, jak se ten umjelecké dýlo podařilo, proto po odhalení bitte fotografieren a mi poslat. Posílat táky do celý svět pšes fšecky socialni sitě, uber alles in der Welt… ten signal, že my nášli konečne konečne řešení céske otázky v te nófa spolupráce.
Toufam, že moji duvěru kunstler, umjelec, ani vy nezklamete, protože v minulosti nektéři náši předkové mjéli takófe pochybnósti, že cesky národ, to jen smějící se bestie…. Já myslet, že to zbytečne říkat,  duležite je, aby fěci fungovály a césky delnik měl klid na práci.   Protože když takófe věci říkat nahlas, césky delnik může probudit… a fy potom umíte ten nejáky atentat nebo defenestrace…. Nam podažilo ten český lev pomálu uspat, ale když lefa nekdo probudit, to ne dobre,  to on potom bude bojovat klidne sam proti všem, jak napsal ten Alois… Na ja, aber gut, já myslím, že  teď je fšécko jak má být a budeme takófym krasnym zpusóbem spolupracófat na fjéčne čásy nebo aspoň tech, jak my planujeme, týsíc let….
Ať se fám ten osláfný dílo líbit
Mit freundliche Grusse, s přatelskými pozdrávy
Helmut
pufódem z Ludgierzowitz, mladi prošil v Bamberg,
momentalně bytem Berlin, Unter den Linden Strasse 18/88
 
Ladislav Větvička

The post Oslavny proslov k „Pamatniku česko-německeho otroctvi“ first appeared on Pravý prostor .


Nejčtenější za týden