Na Bělehrad!:Válka proti muslimské osmanské říší v letech 1716 až 1718
RSS

Na Bělehrad!:Válka proti muslimské osmanské říší v letech 1716 až 1718

„Říkám pravdu. Vítězství u Peterwardeinu a dobytí Temesváru jsou dva zázraky, jež lze mnohem lépe potvrdit než ty z dávných časů.“ Francouzský vyslanec nepřeháněl, když použil tato slova o tažení císařského vrchního velitele Evžena Savojského proti osmanské říši v roce 1716. Následná bitva svedená s Turky u Bělehradu navíc dokázala, že princ Evžen má na zázraky patent.


Nejčtenější za týden